top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2020.gada 30.jūnijā


Darba kārtība


Protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
206 Par pašpatēriņa zvejas limitu Durbes ezerā
238 Par izmaiņām Durbes novada Vēlēšanu komisijas sastāvā
239 Par komisijas izveidi projektu iesniegumu vērtēšanai
241 Par  “Rīcības un investīciju plāns 2020. – 2022.gadam” aktualizāciju
242

Par Durbes novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

245 Par dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna atzinumu
247 Par grozījumiem Durbes novada domes Administratīvās komisijas nolikumā
248 Par izmaiņām Durbes novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

Protokola pielikumi

Aktualizētais Durbes novada Rīcības un investīcijas plānu 2020.-2022.gadam   ►
Durbes novada pašvaldības 2019.gada publiskais pārskats   ►
Grozījumi Nr.1 Durbes novada domes Administratīvās komisijas nolikumā   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību