top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr. 19 2013. gada 28. novembrī


Darba kārtība

Protokoli


Skatīt protokolu


Klausīties sēdes audio ierakstu

Saistošie noteikumi


Nr.10/2013"Par nepbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Durbes novadā"

Paskaidrojuma raksts

Nr.14/2013 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā"

Paskaidrojuma raksts

Nr.15/2013 "Durbes novada saistošo noteikumu Nr.7/2010 "Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Durbes novadā" grozījumi"

Paskaidrojuma raksts

Nr.19/2013 "Par grozījumiem Durbes novada saistošos noteikumos Nr.14/2010 " Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Durbes novadā "

Paskaidrojuma raksts
 
Nr.20/2013 "Par grozījumiem Durbes novada saistošos noteikumos Nr.21/2010 "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Durbes ezerā 2011.-2014.gadam"

Paskaidrojuma raksts
 
Nr.22/2013 "Par grozījumu Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.4/2012 "Par personu aprūpi mājās Durbes novadā"

Paskaidrojuma raksts
 
Nr.23/2013 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā "

Paskaidrojuma raksts
 
Nr.25/2013 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai un uzņemšana Durbes pirmsskolas iestādē "Ābolītis"
 
Paskaidrojuma raksts
 
Nr.27/2013 "Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.23/2010 "Durbes novada sabiedriskās kārtības, administratīvās atbildības noteikumi  (ar precizējumiem)"

Paskaidrojuma raksts
 
Nr.30/2013 "Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.13/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu Durbes novadā 2014.gadā "

Paskaidrojuma raksts

Publiskie lēmumi


Par Durbes novada ilgtspējīgas stratēģijas attīstības 2014.- 2039.gadam izstrādes uzsākšanu

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību