top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr. 8 2014. gada 29.maijā

Darba kārtība

Protokoli

Skatīt protokolu

Klausīties sēdes audioierakstu

Publiskie lēmumi

 Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Durbes ezerā


Par nekustamā īpašuma "Kalnāji" atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 Nekustamā īpašuma "Kalnāji" izsoles noteikumi

Par nekustamā īpašuma "Pasaciņa" atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles noteikumi."

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Par īpašuma "Garāžas" platības precizēšanu

Par dalību izstādē "Rīga food 2014"

Par projekta Nr.LLIV-326 "Pārrobežas sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā " aktivitāti

Par Kalna ielas pievienošanu Durbes pilsētai

Lēmums "Kārtība, kādā veic piemaksas par papildus pedagoģisko darbu pedagogiem, kas nodrošina augstus mācību sasniegumus"

Kārtība, kādā veic piemaksas par papildus pedagoģisko darbu pedagogiem, kas nodrošina augstus mācību sasniegumus 

 Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, par kuru nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļa maksājuma piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās uz 2014.gada 29.maiju


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību