top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2019.gada 29.augustā plkst.09.00

Sēdes darba kārtība


Sēdes protokols


   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
229 Par dzīvokļa "Mednieki"-1, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
230 Par dzīvokļa "Mednieki"-2, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
231 Par dzīvokļa "Mednieki"-3, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā
234 Par izsoles procesa piemērošanu zemes nomas līgumu pagarināšanas ietveros
235 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu dzēšanu
236 Par grozījumu veikšanu Durbes novada domes Īpašumu atsavināšanas un pārvaldības komisijas nolikumā
245 Par finansējuma piešķiršanu Ata Kronvalda Durbes pamatskolai 2019./2020.mācību gada septembrī - decembrī
246 Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas izveidi
248 Par saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 "Durbes novada domes un tai pakļauto iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"
249 Par Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību
250 Par "Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Durbes novada domes darbinieku dienesta, amata un darba pienākumu pildīšanai" apstiprināšanu
251 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu "Par koku ciršanu ārpus meža Durbes novadā" apstiprināšanu
252 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības nolikumā
254 Par grozījumiem nolikumā "Par Kultūras un atpūtas centra Vecpilī telpu izmantošanu"
256 Par izmaiņām komisiju sastāvā
257 Par komisijas izveidi
258 Par grozījumiem Durbes novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdes lēmumā Nr.167 "Par Durbes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu"
259 Kārtība pedagogu slodžu un finansējuma sadalei Durbes novadā
260 Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība


Protokola pielikumi

Noteikumi par Durbes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību  
Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Kultūras un atpūtas centra Vecpilī telpu izmantošanu"  
Kārtība pedagogu slodžu un finansējuma sadalei Durbes novadā  
Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība  
S
aistošie noteikumi Nr.9/2019 "
Par grozījumiem Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Durbes novada pašvaldības nolikums”"  ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību