top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija

   

Dunalkas hallē darbi turpinās.


2013.gada 23.aprīlī tika parakstītas vienošanās ar PS „Building partners” un SIA „Livland Būve” par būvdarbu izpildes turpināšanu objektā „Dunalkas pagasta sporta halle”. Darbu izpildes termiņš ir 2013.gada 8.jūlijs. Līdz minētajam datumam būvuzņēmējam ir jāpabeidz sporta halles projekta 1., 2., 3. un 5.kārta, kas ietver halles nesošo konstrukciju, jumta un fasādes apdares rekonstrukciju, Ziemeļu fasādes siltināšanu, kā arī visa 1.stāva, tai skaitā apkures, ventilācijas, ūdens un kanalizācijas sistēmas, elektroapgādes un apgaismojuma  rekonstrukciju. Pēc šo darbu paveikšanas zālē varēs atsākties sporta nodarbības.
2010.gada 11.oktobrī tika noslēgts līgums ar Pilnsabiedrību „Building partners” par Durbes novada Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukciju. Būvdarbus veiks saskaņā ar SIA „BELSS” izstrādāto tehnisko projektu. Šo projektu atbalsta ELFLA. Būvdarbu līguma summa ir 258607,47, tai skaitā PVN. Autoruzraudzību veic SIA „BELSS” un būvuzraudzību veic būvuzraugs Vilnis Kārkliņš.
Darbi tiks veikti 3 kārtās, kurās tiks veikti šādi darbi: angāra jumta daļas rekonstrukcija, siltināšana, 2.stāva izbūve virs vienstāvīgās ķieģeļu piebūves, centrālās ieejas fasādes rekonstrukcija ieskaitot centrālās ieejas pārbūve, sanitārā bloka rekonstrukcija, ūdensvada un iekšējās kanalizācijas, elektroapgādes, apkures un ventilācijas rekonstrukcija un sporta zāles rekonstrukcija.
Dunalkas sporta halles rekonstrukcija dos ievērojamu ieguldījumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tuvāko novadu iedzīvotājiem, galvenokārt bērnu un jauniešu fiziskajā, morālajā, garīgajā un patriotiskajā audzināšanā.
 
Durbes novada dome 2009.gada 20.oktobrī  noslēdza līgumu Nr.10-02-L32100-000178 ar Lauku atbalsta dienesta par projekta „Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija” ralizāciju. Projekts tiks realizēts sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD).
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: angāra jumta daļas rekonstrukcija, siltināšana, 2.stāva izbūve virs vienstāvīgās ķieģeļu piebūves, centrālās ieejas fasādes rekonstrukcija ieskaitot centrālās ieejas pārbūve, sanitārā bloka rekonstrukcija, ūdensvada un iekšējās kanalizācijas, elektroapgādes, apkures un ventilācijas rekonstrukcija un sporta zāles rekonstrukcija. Tehniskā projekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Projekts plānots īstenot līdz 2011.gada 30.augustam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 139999,80 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību