top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pilsētas bibliotēka

 


No 2021.gada 01.jūnija līdz 15.augustam Durbes pilsētas bibliotēkai mainīts darba laiks:
Pirmdiena 8.30 - 17.00
Otrdiena 8.30 - 17.00
Trešdiena 8.30 - 17.00
Ceturtdiena 8.30 - 17.00
Piektdiena 8.30 - 17.00
Pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00
Sestdienās un svētdienās - slēgta


Durbes pilsētas bibliotēkā 2020.gada 3. ceturksnī iegādātās grāmatas (skatīt...) 

Durbes pilsētas bibliotēkā 2020.gada I un II ceturksnī iegādātās grāmatas (skatīt...)


  

 

Miķeļi - rudens saulgriežu laiks

Skatīt prezentāciju...

 Dokumenti:Durbes novada Durbes pilsētas bibliotēkas nolikums
Durbes pilsētas bibliotēkas iekšējās darba kārtības noteikumi
Datoru lietošanas noteikumi Durbes pilsētas bibliotēkā
 Durbes pilsētas bibliotēkas stratēģija

 

Skolas iela 5, Durbe
Tālrunis 25708760
e-pasts:

durbesbiblioteka@durbe.lv 

irisa.b-ka@inbox.lv
 
Bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča
Bibliotekāre Ziedīte Zitnere
Bibliotēkā ir lasītava, abonements, internets (12 datori)
 
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem :
Pirmdienās                 8.30 - 16.30
Otrdienās                    8.30 - 17.00
Trešdienās                 8.30 - 17.00
Ceturtdienās              8.30 – 17.00
Piektdienās                8.30. - 17.00
Sestdienās                 8.30.- 16.30
Svētdienās slēgta
 
Pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00
 
Bibliotēkas sākotne 19.gadsimta 60. gadu vidū saistīta ar Kronvaldu Ata centieniem izglītot Durbes skolēnus. No 1961. gada bibliotēka atrodas kultūras nama ēkā, otrajā stāvā.
Durbes pilsētas bibliotēkas darbības stratēģija balstīta uz Durbes novada bibliotēku un Liepājas CZB kā reģiona galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju. Bibliotēkas galvenais uzdevums - brīva, neierobežota  nepieciešamās informācijas nodrošināšana novada iedzīvotāju tālākizglītības, mūžizglītības un interešu izglītības vajadzībām. Apmeklētāji 6 dienas nedēļā var izmantot bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus, periodiskos izdevumus, novadpētniecības krājumu par novada vēsturi un novadniekiem – novada preses izdevumus, novadnieku publicētos un nepublicētos darbus, grāmatas, rokrakstus un materiālus par novadu no 20.gadsimta pirmās puses preses izdevumiem un arhīviem, fotoalbumus, audiovizuālos materiālus, apkopotās mutvārdu liecības par novadu. Bibliotēkas lietotāji var izmantot datubāzi LETONIKA, SBA pakalpojumus, bibliotēkas 10 datorus ar bezvadu interneta pieslēgumu, elektronisko katalogu. Bibliotēka reizi mēnesī organizē apmeklētājus interesējošus literārus un tematiskus pasākumus, vidēji mēnesi iekārto ap 10 tematiskas izstādes. Ir nodrošināta lietotāju apmācība interneta resursu izmantošanā informācijas meklēšanai. Atsevišķā telpā iekārtots informācijas centrs ar 6 datoru darba vietām.
Bibliotēka koordinē novada bibliotēku krājumu komplektēšanu,  novada bibliotēku un Liepājas CZB krājumu izmantošanu, krāj, apkopo un analizē profesionālo un statistisko informāciju par novada bibliotēku darbu.
Durbes pilsētas bibliotēka aktīvi iesaistās novada sabiedriskajās aktivitātēs, mobilizē novada bibliotēku darbinieku un bibliotēku lietotāju piedalīšanos Liepājas novadu Grāmatu svētkos, organizētajās mācībās un pieredzes apmaiņās. Veiksmīga un rosinoša ir bibliotēkas sadarbība ar kultūras namu, vidusskolu un citām pašvaldības iestādēm.
Bibliotēkas maksas pakalpojumi - kopēšana, skenēšana, melnbaltā un krāsainā izdruka, ieraksts diskā.
 
Bibliotēkā organizētie tradicionālie pasākumi:
-Jaunieguvumu, literāras un tematiskas izstādes
- Jaunu grāmatu atvēršanas pasākumi (Jauno grāmatu dienas)
- VKKF kultūras programma „Bērnu Žūrija” atklāšanas un noslēguma pasākumi
- Latvisko tradīciju iedzīvināšana - telpu rotāšana un svētku atmosfēras radīšana Saulgriežu svētkos
- Dzejas dienu sarīkojumi
- Eiropas dienas, Bibliotēku nedēļas pasākumi
- „Bibliotēka - tas ir ceļš uz atklājumiem” - iepazīšanās pasākums pirmās klases skolēniem
- Diskusijas ar pirmsskolas bērnu vecākiem par grāmatiņu lasīšanu bērniem, kuri vēl neprot lasīt
- Tematiski pasākumi bērniem un jauniešiem atbilsto vecuma posmu īpatnībām
Par bibliotēkas aktivitātēm un jaunumiem novada iedzīvotāji tiek regulāri informēti avīzē “Durbes Novada Vēstis” un novada Domes mājas lapā http://www.durbe.lv
 
Durbes bibliotēkas prezentācija (ppt formātā)
 
 


Durbes kultūras nams, otrajā stāvā atrodas Durbes pilsētas bibliotēka
 


 Bibliotekāre Ziedīte Zitnere un bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča
 


Durbes bibliotēkā lasītājiem pieejams internets

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību