top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada pašvaldības kapaciātes stiprināšanaMetodisko materiālu izstrāde

Lai realizētu dažādus ES struktūrfondu projektus ir nepieciešams pārzināt Publisko iepirkumu procesu. Projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106 „Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”  ietvaros tika izstrādāti Publisko iepirkumu procesa metodiskie materiāli, kas paaugstinās Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības kapacitāti kvalitatīvu iepirkumu dokumentu sagatvošanā.
Metodiskos materiālus izstrādāja SIA „Oza” ar kuriem līgums tika noslēgts 2012.gada 12.oktobrī.
Projekta  kopējais  īstenošanas ilgums 10 mēneši. Projektā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 21150,01 Ls, kuras 100% finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Apmācības pašvaldību iestāžu darbiniekiem

2012.gada 4.septembrī ar SIA „PAC Agenda” tika noslēgts līgums par pašvaldību iestāžu darbinieku apmācību projektu vadībā. Kopumā tika apmācīti 25 darbinieki no Durbes un Pāvilostas pašvaldībām. Kopējais mācību ilgums bija 10 dienas un tika apgūtas šādas tēmas – projektu vadības pamati, projektu grāmatvedības uzskaite, projektu lietvedība, iepirkumu procedūras, Eiropas Savienības (ES) fondu iespējas un projektu pieteikumu sagatavošana. Dalībniekiem pēc apmācību kursa tika izsniegti sertifikāti.
Apmācības tikai īstenotas projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106 „Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”  ietvaros.
Projekta  kopējais  īstenošanas ilgums 10 mēneši. Projektā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 21150,01 Ls, kuras 100% finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pieredzes apmaiņas braucieni

Lai īstenotu projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106 „Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”  aktivitātes, Durbes novada un Pāvilostas novada pašvaldības darbinieki devās divos pieredzes apmaiņas braucienos.
Pirmais pieredzes apmaiņas brauciens notika 2012.gada maijā uz Pāvilostu. Otrais brauciens bija uz Krāslavas, Rēzeknes un Līvānu novadiem. Šo braucienu mērķis bija iepazīties ar novadu pieredzi Eiropas Savienības (ES) projektu īstenošanā. Pašvaldību darbiniekiem bija interesanti apskatīt šo novadu realizētos projektus, kā arī ieguva jaunas idejas, ko varētu realizēt Durbes novadā.
Projekta  kopējais  īstenošanas ilgums 10 mēneši. Projektā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 21150,01 Ls, kuras 100% finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Durbes novada dome 2012.gada 28.martā noslēdza vienošanos Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/106/74  ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) par projektu „Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: veikt  „Durbes novada pašvaldības attīstības un investīciju piesaistes nepieciešamība un iespējas, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstības izpēti”, noorganizēt  semināru izpētes prezentēšanai, veikt apmācības par projektu vadību       Durbes un Pāvilostas novada pašvaldību un to institūciju un struktūrvienību darbiniekiem. Projekta ietvaros paredzēta arī metodisko materiālu izstrāde, pieredzes apmaiņas braucieni un projektu rezultātu izvērtēšana.
Projekta  kopējais  īstenošanas ilgums 10 mēneši. Projektā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 21150,01 Ls, kuras 100% finansē Eiropas savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību