top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Durbes novada tautas tērpu iegāde sieviešu korim „Durbe” 
2014.gada 22.aprīlī biedrībai „Liepājas rajona partnerība” tika iesniegts un 2014.gada 16.jūnijā apstiprināts Durbes novada domes atbalstīts projekts „Durbes novada tautas tērpu iegāde sieviešu korim „Durbe””. Projekts tika iesniegts biedrības izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” VIII kārtas atklātā projektu iesniegumu konkursā.
Projekta ietvaros plānots iegādāties 40 tērpu komplektus kora dalībniecēm, kas sastāv no brunčiem, blūzes un ņiebura un 1 tērpa komplektu kora diriģentam, kas sastāv no biksēm, krekla, vestes un pusgarā svārka.
Projekta mērķis – iegādāties kvalitatīvi un pareizi izgatavotus, uz Kurzemes etnogrāfiskajām tradīcijām balstītustautas tērpus Durbes sieviešu korim, lai aktualizētu Durbes novada kultūrvēsturisko mantojumu, veicinātu tā saglabāšanu un popularizēšanu.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 8895,25 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb 6616,31 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2278,94 EUR.
Projektu plānots realizēt līdz 2014.gada 30.septembrim.
 
*****
2014.gada 18.jūnijā, pamatojoties uz iepirkuma „Tautas tēpu izgatavošana Durbes novada sieviešu korim” rezultātiem, tika noslēgts līgums ar SIA „Muduri” par tautas tērpu izgatavošanu un piegādi. Līguma kopējā summa 8895,25 EUR, tai skaitā PVN 21% jeb 1543,80 EUR, kas nav projekta attiecināmās izmaksas.
2014.gada 17.septembrī tautas tērpi tika piegādāti atbilstoši projekta un līguma nosacījumiem, t.i., sieviešu koris „Durbe” šobrīd ir ieguvis 40 tērpu komplektus kora dalībniecēm, kas sastāv no brunčiem, blūzes un ņiebura un 1 tērpa komplektu kora diriģentam, kas sastāv no biksēm, krekla, vestes un pusgarā svārka. Līdz ar to pašvaldībā ir kolektīvs, kas beidzot var prezentēt Durbes novada kultūrvēsturisko matojumu – Durbes novada tautas tērpu, tai pat laikā dāvājot šī kora koncerta apmeklētājiem arī vizuālo baudījumu.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību