top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pilsētas Aizputes ielas rekonstrukcija


   

Šī gada augustā tika pabeigti darbi Aizputes ielas posmā no Avotu ielas līdz autoceļam A9, par līgumsummu 57401,60 Ls bez PVN. No Avotu ielas līdz Rīgas – Liepājas šosejai izbūvēja ietvi un izvietoja jaunus apgaismojuma balstus, daļai ielas atjaunoja asfalta segumu; posmā no Avotu ielas līdz baznīcai nomainīja esošos laternu gaismekļus, kā arī paplašināja brauktuves daļu pie Rīgas – Liepājas šosejas, veicot jaunas caurtekas izbūvi.
      Darbus veica SIA „VEGA 1” apakšuzņēmējs A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Liepājas ceļu rajons.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 42702,57 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums (ELFLA) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.

   

   

Durbes novada dome š.g. 8.aprīlī noslēdza līgumu ar SIA „VEGA 1” par projekta „Durbes pilsētas Aizputes ielas posma rekonstrukcija” izpildi saskaņā ar A/S „VCI” izstrādāto tehnisko projektu. Šo projektu atbalsta Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Līguma summa ir 55 371,10 Ls, bez. PVN. Brauktuves rekonstrukcijas un ietves izbūves būvdarbus veic SIA „VEGA 1” apakšuzņēmējs A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Liepājas ceļu rajons. Autoruzraudzību veic Gints Lasmanis un būvuzraudzību veic būvuzraugs Kaspars Butkus.
Apstiprinātās projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 42702,57 Ls, no kurām Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums (ELFLA) ir 90%. Pārējās izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta.
Projekta ietvaros plānots veikt sekojošus darbus: no Avotu ielai līdz Rīgas – Liepājas šosejai izbūvēt ietvi un izvietot jaunus apgaismojuma balstus, daļai ielas atjaunot asfalta segumu; posmā no Avotu ielas līdz baznīcai nomainīt esošos laternu gaismekļus, kā arī paplašināt brauktuves daļu pie Rīgas – Liepājas šosejas, veicot jaunas caurtekas izbūvi.
Šobrīd ielas rekonstrukcijas darbi ir uzsākti un kādu laiku gan autobraucējiem, gan kājām gājējiem nāksies samierināties ar aizliegumu vai ierobežojumu pārvietoties pa Aizputes ielas daļu. Tāpat ielas remontdarbu laikā nelielas korekcijas ir arī sabiedriskā transporta pieturvietu novietojumā. Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz š.g. 16.jūlijam.
 
 
Durbes novada dome 2012.gada 10.februārī  saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.11-02-L32100-000256 no Lauka atbalsta dienesta par atbalstu projekta „Durbes pilsētas Aizputes ielas rekonstrukcija” realizācijai.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: no Avotu ielai līdz Rīgas  - Liepāja šosejai izbūvēt ietvi un izvietot jaunus apgaismojuma balstus; posmā no Avotu ielas līdz baznīcai nomainīt esošos laternu gaismekļus, kā arī paplašināt brauktuves daļu pie Rīgas – Liepājas šosejas; tehniskā projekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Projekts plānots īstenot līdz 2012.gada 31.decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 42702,57 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums (ELFLA) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.


 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību