top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pilsētas vēsturiskā centra atjaunošana Projekts „Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana” noslēdzies

Durbes novada dome 2010.gada 3.martā parakstīja vienošanos     ar V/A „Latvijas investīciju attīstības aģentūru” Nr.L-PPA-10-0016 par projekta „Durbes pilsētas vēsturiskā centra ēku atjaunošana” realizāciju.
Projekta īstenošanas laikā dažādu iemeslu dēļ (vairāku projektu vienlaicīga realizācija vienā teritorijā, būvuzņēmēja saistību neizpilde)  tā realizācijas termiņi tika pagarināti. 2012.gada 1.septembrī projekta realizācija noslēdzās.
Projekta ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes:
- atjaunoti un izveidoti jauni tūrisma objekti
- ēka Skolas ielā 3,
- Raiņa ielas ietve un apgaismojums posmā no Skolas ielas līdz Raiņa 17,
- ēka Raiņa ielā 17.
Visiem minētiem objektiem tika nodrošināta arī būvdarbu autoruzraudzība un būvuzraudzība un diviem no minētajiem arī rekonstrukcijas tehniskais projekts.
- veikti Durbes pilsētas vēsturiskā centra tūrisma popularizēšanas un mārketinga pasākumi
- izveidojot Durbes novada mājas lapu www.visitdurbe.lv ;
- sagatavojot divu veidu bukletus;
- piedaloties starptautiskā tūrisma izstādē.
Īstenojot šo projektu, tika nodrošināta Durbes pilsētas kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un popularizēšana – durbenieki ieguva trīs atjaunotus vēsturiskā centra objektus, tūristi gan no Latvijas, gan ārvalstīm – iespēju gūt jaunu informāciju par Latvijas mazāko pilsētu un tās vēsturi, kā arī tās piedāvātām iespējām tūrisma jomā.
Projekta kopējās izmaksas ir 314 107,82 Ls, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 223 883,13 Ls, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 189852,89 Ls jeb 84,80% no attiecināmām izmaksām. Kopējais  pašvaldības finansējums – 124 254,93 Ls.

      

Ēkas Raiņa ielā 17 atklāšana

Jau vairākus gadus Durbes sabiedrība ir virzījusi domu, ka Durbē būtu nepieciešamas telpas vēsturisko kolekciju eksponēšanai. Šā gada 14.jūlijā tika atklāta ēka Raiņa ielā 17, kura paredzēta šādam nolūkam. Jau atklāšanas dienā šo vēsturisko objektu apmeklēja daudz cilvēki, kuri atzina, ka ēka ir atjaunota godam un tās vēsturiskā aura aicinās šurp ne vienu vien vēstures mīļotāju. Mūsu senču takas palīdzēs izstaigāt un izprast muzeja vadītājs, vācu valodas pasniedzējs, vēstures pētnieks un entuziasts Reinis Bahs, kurš jau atklāšanas dienā ēkas telpās izvietoja savu daudzu gadu garumā krāto un izzināto vēsturisko kolekciju. Šobrīd ēkā nupat kā ir pabeigti būvdarbi un vēl nav veikta atbilstoša tās labiekārtošana muzeja vajadzībām, līdz ar to pilnveidojumi muzejā vēl sagaidāmi arī turpāk.
Ēkas rekonstrukcijas laikā tika veikta esošās ēkas demontāža un jaunas ēkas izbūve, kas vizuāli ārēji ir identiska vēsturiskajai ēkai, jaunu normatīvajiem aktiem atbilstošu telpu plānojumu un atbilstoši izbūvētiem inženiertehniskaiem tīkliem. Ap ēku tika veikti arī teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvdarbus veica SIA „Livland būve”, būvuzraudzību nodrošināja Rihards Dzenis, autoruzraudzību nodrošināja AS „Būvmeistars”.
Ēkas rekonstrukciju atbalstīja Eiropas reģionālais attīstības fonds, kura finansējums ir 84,80% un pašvaldības budžeta finansējums – 15,20% no attiecināmajām izmaksām.

      

      

      

      

Dalība tūrisma izstādē

Lai īstenotu projekta „Durbes pilsētas vēsturiskā centra atjaunošana” aktivitāti – Dalība tūrisma izstādē, Durbes novada domes pārstāvji 2012.gada marta sākumā devās uz Pasaules vadošo tūrisma gadatirgus izstādi „ITB Berlin 2012”, Berlīnē.
Šajā izstādē ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja” starpniecību biroja stendā tika popularizēti un prezentēti Durbes novada tūrisma objekti. Apmeklējot izstādi bija iespēja iepazīt arī citu valstu prezentētos tūrisma objektus, kā arī gūt pieredzi, kas būtu realizējama Durbes novada pašvaldībā – tūrisma jomā.

   

      
 

Ēka Raiņa ielā 17, Durbē

2011.gada 16.septembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Livland Būve” par Durbes novada Durbes pilsētas ēku Raiņa ielā 17 rekonstrukciju. Būvdarbus veiks saskaņā ar  SIA „Būvmeistars” izstrādāto tehnisko projektu. Šo projektu atbalsta ERAF un administrē LIAA. Autoruzraudzību veic SIA „Būvmeistars” un būvuzraudzību veic būvuzraugs Rihards Dzenis.
Minētās ēkas  rekonstrukcijas ietvaros ir paredzēts veikt tās pilnīgu demontāžu līdz pamatiem, jo esošo elementu un konstrukciju atjaunošana nav iespējama to bojājumu dēļ. Pēc pamatu pastiprināšanas paredzēts uzbūvēt ēku no jauna tās vēsturiskajā izskatā.
Šobrīd jau ir uzsākti ēkas demontāžas darbi, kurus plāno pabeigt līdz oktobra vidum. Ēku atjaunotā veidolā plānots ieraudzīt līdz šī gada beigām. Aukstākajos  ziemas mēnešos plānots veikt ēkas celtniecības iekšdarbus.
Ņemot vērā to, ka ēka ir vēsturisks objekts, ēku rekonstruējot savus noteikumus izvirza Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pēc kuras prasībām ēkā tiks atjaunoti vairāki vēsturiski elementi, kā piemēram, logi, durvis, podiņ krāsnis, kāpnes u.c.
Minētās rekonstrukcijas kopējās būvdarbu izmaksu summa ir 189628,69 Ls bez PVN, kur Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums ir 84,80%, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām - 3% un pašvaldības budžeta finansējums  -12,20%.

   

      
 
 

Ēka Raiņa ielā 17, Durbē

Šā gada vasarā tika izsludināts Atklāts konkurss „Ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 17 muzeja vajadzībām”. Līguma izpildes tiesības tika piešķirtas SIA „Livland būve”.
Būvdarbi (esošās ēkas demontāža jauns jumta klājums, noteksistēmas, ēkas fasādes ārējā apdare, iekšējā apdare un grīdas klājumi,
ugunsdrošības un apsardzes sistēmas izbūve, ūdensapgādes, ventilācija un elektromontāžas darbi, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbi),
paredzēti no augusta līdz februārim, tiks veikti saskaņā ar  SIA „Būvmeistars” izstrādāto tehnisko projektu.
Ēka Raiņa ielā 17 ir pazīstama ar to, ka šajā ēkā ir dzimis pirmās Latvijas Republikas ārlietu ministrs Zigfrīds – Anna Meirovics. No pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem līdz 2008.gadam šajā ēkā atradās poliklīnika un ģimenes ārsta privātprakse. Šobrīd ēka ir neizmantota un
tā atrodas pašvaldības bilancē. Ēkā Raiņa ielā 17 paredzēts izstādīt vēsturisko materiālu kolekciju, kuru ir savācis Durbē dzīvojošs vācu valodas pasniedzējs un pēc aicinājuma vēsturnieks Reinis Bahs.  Ēka nav īpaši liela un tā ir piemērota tieši šādam mērķim.
Ēkas rekonstrukciju atbalsta  Eiropas reģionālā attīstības fonds, kura finansējums ir 84,80%, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām - 3% un pašvaldības budžeta finansējums  -12,20%.

Raiņa ielas ietves un apgaismojuma rekonstrukcija posmā Skolas iela – Raiņa iela 17, Durbē

Lai pilsētas vēsturisko centru padarītu vizuāli pievilcīgāku un nodrošinātu apmeklētājiem patīkamu pastaigu pa pilsētu no viena atjaunotā objekta līdz otram (no Skolas ielas 3 līdz Raiņa ielai 17),  projekta ietvaros tika paredzēts arī atjaunot gājēju ietves un ielas apgaismojumu Raiņa ielās posmā no Skolas ielas līdz ēkai Raiņa ielā 17, kā arī labiekārtot šo teritoriju. Tika izsludināta iepirkumu procedūra, kuru rezultātā 2010.gada 22. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „Aizputes ceļinieks” par 27937,09 Ls, kas darbus veica saskaņā ar A/S „VCI” izstrādāto projektu.
Darbi kādu laiku bija iekavējušies sakarā ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Durbes novada, Durbes pilsētā” 2.kārtas darbu iekavēšanos, bet šī 2011.gada vasarā būvdarbi tika pabeigti.
Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums ir 84,80%, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 3% un pašvaldības budžeta finansējums  -12,20%.

Durbē renovē vēstures pieminekļus

Durbē pabeigta bijušās novada domes ēkas Skolas ielā 3 renovācija. SIA “Livland” veikusi fasādes remontu, uzlikusi jaunu jumtu. Kā neredzētu jaunumu darbinieki demonstrē jauno koka pakešu logu eņģu novietojumu.
Šī ēka ir valsts nozīmes vēstures piemineklis un ir tikai viens no rekonstrukcijas objektiem. Pārmaiņas skars arī māju Raiņa ielā 17, kur dzimis ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics. Ēkas Skolas ielā 3, kur iedzīvotājus pieņem lauku attīstības speciāliste, sociālā darbiniece un atsevišķās dienās arī citi domes darbinieki, renovācija izmaksājusi 41 689 latus. Ēkas Raiņa ielā 17 atjaunošanai vajadzēs daudz vairāk līdzekļu – plānots ieguldīt 142 754 latus. Starp abām ēkām ierīkotā jaunā ietve un apgaismojums izmaksās 28337 latus. Kopumā kultūrvēsturisko ēku renovācijas projekts prasīs 223 883 latus, no tiem 196 569 lati ir atbalsta līdzekļi. 85 procentus sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds, trīs procentus – valsts. Renovētās ēkas atklāšanas pasākumā piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols. Durbes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Radzevičs LIAA pieteica kā šīs ieceres vērtētāju, projektētāju un uzraugu, bet tās direktoru kā cilvēku, kurš “pazīst drēbi”. Tas gan nekavēja viņu un citu klātesošo pašvaldību priekšsēžus un projektu vadītājus izteikt kritiku par LIAA speciālistu dažkārt neizprotamajām prasībām, birokrātisko “piekasīšanos” sīkumiem un saraksti uz daudzām lapām. “Mēs nevaram saprast, kā ar jums strādāt,” atklāta bija Grobiņas novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Ieva Kulpe. Sarīkot reģionālu semināru par LIAA piedāvātajām iespējām pašvaldībām un mazajiem uzņēmējiem aicināja Priekules un Nīcas pašvaldību vadītāji Vija Jablonska un Agris Petermanis. “Mūsu birokrātija saudzē naudu, jo ir pietiekami daudz viltnieku,” atbildēja A. Ozols un apgalvoja: “No valsts organizācijām mēs esam visatsaucīgākie.” Neskaidrību gadījumā varot vērsties personīgi pie viņa.

„ReKurZeme”
 
 
 

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANASIZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...) 


            VAKANCES
 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību