top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Iestādes Durbes novada sports vadītāja Alise Ansone

tālr.:28662110
e-pasts: alise.ansone@durbe.lv

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par darba organizāciju no 11.10.2021.
Lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumam Nr.720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Klātienes treniņnodarbības  Ata Kronvalda Durbes pamatskolas sporta zālē drīkst notikt:


 Telpu uzkopšana un vēdināšana
Notiek telpu vēdināšana minimums 15 min reizi divās stundās ( ja šādu ilgumu pieļauj laika apstākļi).
Virsmu tīrīšanai un inventāra dezinfekcijai izmanto SPKC rekomendētos līdzekļus.
 Atbildīgā persona - A.Ansone

---------------------------------------------------------------------------------------------


Viens no veidiem, kā uzlabot fizisko formu, ir skriešana. Durbes sporta organizatore Alise Ansone aicina atsaukties interesentus, kas vēlas uzsākt skriešanas koptreniņus iesācējiem. Lūgums sazināties ar A.Ansoni pa tālr. 28662110.


-------------------------------------------------------------------------------------

Sporta zāles noslogojumu darba dienu vakaros skatīt šeit:

http://www.durbe.lv/upload/files/sporta_zales_noslogojums.doc
  

yes Oktobrī gaidāmie sporta notikumi Durbēyes


http://www.durbe.lv/sporta_pasakumi.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 smiley Pirmdienās un piektdienās plkst. 19 -21 interesentiem ir iespēja pievienoties uzspēlēt florbolu Durbes pamatskolas sporta zālē. Kā arī pieteikties uz iekštelpu vingrošanu. Interesēties pie A.Ansones -mob. 28662110

-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No 20.-26.septembrim Latvijā norit Eiropas skolu sporta nedēļa, kuras ietvaros 24.septembrī iestādes Durbes novada sports vadītāja Alise Ansone piedāvās PII "Ābolītis" 5-6 gadīgajiem bērniem dažādas nodarbības svaigā gaisā.

 
►Sporta notikumi Durbes novadā

  

Arhīvs:

Sporta nodarbības svaigā gaisā

 

      Noslēdzās orientēšanās nedēļa Durbē, kuras laikā dalībniekiem, ejot, skrienot vai braucot ar riteni, bija jāatrod 8 Durbes vietas, kas uzzīmētas uz sienas pretī baznīcai.
Iestādes “Durbes novada sports” vadītāja A.Ansone izsaka pateicību dalībniekiem, čaklākie tika pie balviņām. Tie ir:

* Edgars Aškājis, kas ar velosipēdu paveica aptuveni 12 km garu distanci.
* Aija Kapele, kas sadalīja savu distanci vairākās dienās, ejot pastaigā ar sunīti.
* Līga Rozenšteina un Žanna Kļava, kas vienā dienā nogāja aptuveni 12,5 km.

      Taču ar to sportiskās āra aktivitātes nav rimušās, A.Ansone pastāstīja, ka pašreiz divas reizes nedēļā notiek nodarbības – aptuveni desmit sievietes tiekas divas reizes nedēļā un velta vienu stundu āra nodarbībai. Vispirms ir vingrošana ar hantelēm, tad aptuveni 4 km soļošana ap dīķīti un stadionu, tad atkal vingrošana. Ja vēl kādai ir interese piedalīties, aicināti sazināties ar A.Ansoni.


 

“Durbes novada sports” vadītāja Alise Ansone sākot ar 1.februāri piedāvā āra nodarbības sievietēm, ievērojot drošības pasākumus.
Iesākumā paredzēti vingrojumi ar hantelēm, tad būs aktīva soļošana. Nodarbības ilgums -  1 stunda.
Interesentes lūgums sazināties ar A.Ansoni (mob.t.28662110).


 


 


Trenažieru zāle

Trenažieru zāle Durbes novada iedzīvotājiem pieejama darba dienās no pl. 9.00- 15.30 (saskaņojot ar sporta skolotāju vai sporta organizātori) un vakaros no pl. 18.00 - 21.00.


Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi
 


Skeitparks

Skeitparks atrodas Durbes stadionā un brīvi pieejams jebkurā laikā.
 
►Durbes stadionā esošā Skeitparka lietošanas noteikumi


Durbes stadions

Stadions atrodas Durbē, Zāļu ielā 2

►Durbes stadiona izmantošanas noteikumi

Lieģu sporta laukums

Sporta laukums atrodas Lieģos, Parka ielā 2A

 

►Lieģu sporta laukuma izmantošanas noteikumi