top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā

 

      2021.gada martā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-449 „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ „Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (Live Lake) īstenošanai.
      Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 1. marta līdz 2023. gada 28. februārim.
      Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.
      Projektā ir iesaistīti  vairāki partneri no Latvijas un Lietuvas - Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris, Durbes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Aizputes novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Biržu reģionālā parka direkcija un Žemaitijas nacionāla parka direkcija.
      Projekta ietvaros, katrs no partneriem realizēs savas aktivitātes, par tām vairāk  https://www.kurzemesregions.lv/live-lake-projekta-apraksts/
      Durbes novada pašvaldība projekta ietvaros izstrādās Durbes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus. Projekta rezultātā uzlabosies ezeru apsaimniekošana un pārvaldība. Ekspluatācijas noteikumus konkrētam virszemes ūdens objektam izstrādā gadījumos, kuri noteikti normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ūdens resursu lietošanas atļauju, ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kā arī vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos. Durbes ezers pieder pie šādiem ūdens objektiem.
      Projekta kopējās izmaksas 981750 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 834490 EUR. No projekta kopējām izmaksām  21229 EUR ir paredzēts  Durbes novada pašvaldības plānotajām projekta aktivitātēm.
“Šī publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Durbes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz  Programmas mājas lapu  www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu

 
 

Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina


 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību