top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Aktīvās atpūtas laukums „Gribu būt kustībā”

  
      Šajā rudenī pie skolas uzstādīts jauns aktīvās atpūtas iekārtu komplekss, kas paredzēts bērniem sākot no 7 gadu vecuma. Par to parūpējusies Durbes novada dome, realizējot projektu “Gribu būt kustībā” Nr.20-02-AL13-A019.2203-000014, projekta koordinatore Signe Rozenšteina. Aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana tika veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Iekārtas uzstādīja SIA “Jūrmalas Mežaparki” (JMP) - ģimenes uzņēmums, kas ražo bērnu rotaļu laukumus kopš 2000. gada.  Aktīvās atpūtas komplekss ietver –šķēršļu joslas, horizontālu virvju tiltu, virvju sienas, līdzsvara takas, nošļūcamo stieni, nošļūcamo stieni ar virpuli. Darbojoties vingrošanas iekārtās, būs iespēja trenēt, veidot, nostiprināt un tonizēt dažāda veida muskuļu grupas, tādējādi rūpējoties par savu fizisko veselību. 
      Saistībā ar Covid-19 izplatību atklāšanas pasākums tiek atcelts.

                    Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
direktore Kristīne Bruzule
 

Gribu būt kustībā!

 

      Lai bērnus mērķtiecīgi veicinātu atpūsties svaigā gaisā, piedāvājot interesantas sportiskas kustību aktivitātes sadarbībā ar Ata Kronvalda Durbes pamatskolas direktori Kristīni Bruzuli tika sagatavots projekts “Gribu būt kustībā!” (turpmāk – Projekts). Sagatavotais projekts tika iesniegts biedrībai “Liepājas rajona partnerībai. 2020.gada jūlijā Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā un iesniegtā Projekta pieteikuma apstiprināšanu.
      Projekta ietvaros plānots uzstādīt Rotaļu laukuma aprīkojumu pie Durbes pamatskolas 7-12 gadus jauniem bērniem. Uzstādītais aprīkojums būs brīvi pieejams.
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
     Kopējās izmaksas ir 15221,80 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums, t.i. 12938,53  EUR un 2283,27 EUR Durbes novada domes finansējums. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.
 

Durbes novada pašvaldības
projektu vadītāja
Signe Rozenšteina
 


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību