top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2019. gads   

 

 Sākot ar 01.01.2019., visa ar iepirkumiem saistītā dokumentācija tiks publicēta
Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv


 

 

IEPIRKUMI   9. PANTA KĀRTĪBĀ                                
 Kuru paredzamā līgumcena:

·       publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 42 000 EUR;
·       publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 20000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 170 000 EUR.

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Līguma noslēgšanas datums
DND
2019/5
  “Grants autoceļu un ielu remonts Durbes novadā” 24.04.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv Nolikums
Fin.piedāvājums
Pielikumi
     
DND
2019/4
  “Izglītības iestāžu pieejamības prasību un izglītojamo drošas vides nodrošināšana” 15.04.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv Nolikums

Līguma projekts

Fin.piedāvājums 1.daļa

Fin.piedāvājums 2.daļa

Pielikumi

Pielikums Nr.7.1

Pielikums Nr.7.2

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9
SIA "CTB"

Lēmums
1.daļai
64 514,57

2.daļai 
34 311,51
 
DND
2019/3
  “Izglītības iestāžu pieejamības prasību un izglītojamo drošas vides nodrošināšana” 11.04.2019.
plkst. 10.00
dome@durbe.lv Nolikums

Līguma projekts

Fin.piedāvājums 1.daļa

Fin.piedāvājums 2.daļa

Pielikumi

Pielikums Nr.7.1

Pielikums Nr.7.2

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9
Iepirkums pārtraukts
Lēmums

 

ATKLĀTI KONKURSI

Kuru paredzamā līgumcena:
·  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 42 000 EUR  vai lielāka;
·   publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 170 000  EUR vai lielāka.
 

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Lēmuma pieņemšanas datums
DND
2019/2
  Grants autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība    

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18954


 

 

     
    Apspriede, ar piegādātājiem,
pirms iepirkumu “Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde,
autoruzraudzība un būvniecība” izsludināšanas
Apspriede notiks
26.02.2019.
plkst.10:00
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850

Uzaicinājums