top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cenu izpēte

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND CI 2011/09 Video novērošanas kameras un uzstādīšana Dunalkā, Vecpilī un Durbē 12.12.2011.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Cenu izpēte beigusies bez rezultātiem
DND CI 2011/08 Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana 31.10.2011. plkst.10.00 Sanita Uldriķe
sanita.uldrike@durbe.lv
29679696
Cenu izpēte beigusies bez rezultātiem.
DND CI 2011/07 Katlu mājas demontāža Celtnieku ielā 8, Lieģos, Durbes novadā 24.10.2011.
plkst.10.00.
Vilnis Kārkliņš
vilnis@durbe.lv
63484989
29187957
Cenu izpēte beigusies bez rezultātiem.
DND CI 2011/06 Ietves izbūve Raiņu ielā līdz Nākotnes ielai, Durbes pilsētā 19.10.2011.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
63483773
29778844 
SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 9043,33 21.10.2011.
DND CI 2011/05 Durbes novada domes 2011.gada pārskata revīzijas veikšana 09.09.2011.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
SIA Auditorfirma „Inspekcija AMJ” 1190,00 29.08.2011.
DND CI 2011/04 Projekta koordinatora darba vietas tehniskā aprīkojuma noma 01.08.2011.
plkst.17.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
SIA „LDC Datortehnika” 1388,40 02.08.2011.
DND CI 2011/03 Hidroloģiskā izpēte Durbes ezera sateces baseinā 15.06.2011.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
VSIA „Meliorprojekts” 2800,00 01.07.2011.
DND CI
2011/02
Garāžu durvju aiļu pārbūve un jumta remonts 06.06.2011. plkst.10.00. Vilnis Kārkliņš
vilnis@durbe.lv
63484986
29187957

IK „Salvis-71” 2012,39 10.06.2011.
DND CI
2011/01

 
Hidroloģiskā izpēte
Durbes ezera sateces baseinā
23.05.2011. plkst.10.00. Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Cenu izpēte beigusies bez rezultātiem
 

IEPIRKUMI   8.1 PANTA KĀRTĪBĀ

 
 Kuru paredzamā līgumcena:
 -  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ls 3000 vai lielāka, bet mazāka par 20000;
 -  publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar Ls 10000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 120000
                
 
Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapāwww.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND 2011/16 ELFLA 03.11.2011. Durbes novada Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcijas papilddarbi 14.11.2011. plkst.10.00 Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


Pilnsabiedrība
" Building partners"
119 999,34 25.11.2011.
DND 2011/15 ERAF/LAT LIT 19.10.2011. Durbes ezera, t.sk.Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas " Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrāde" 31.10.2011. plkst.10.00 Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773SIA „L.U. Consulting” 6914.00 31.01.2012.
DND 2011/14 ERAF/LAT LIT 01.07.2011. Durbes ezera pārtīrīšana un piekrastes zonas labiekārtošana 12.07.2011.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics @durbe.lv
63484988
 
1.lote Biedrība "Liepājas ezeri" 
2.lote      SIA  "MASTERWATER"
1470,00 
12200,00
05.09.2011.
DND 2011/12 EZF 22.06.2011. Mūzikas instrumentu iegāde 05.07.2011. plkst.10.00. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA "RDL" 5635,25 04.08.2011.
DND 2011/11 EZF 22.06.2011. Laivu piestātnes un autostāvvietas izbūve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija pie Durbes ezera 05.07.2011. plkst.10.00. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA
„FORVARDS V”
30791,25 Ls 15.08.2011.
DND
2011/10
13.06.2011. Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 27.06.2011.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


Sarmīte Grundmane 1850,00 Ls 28.06.2011.
SIA „Lateira” 15780,50 Ls 30.06.2011.
DND
2011/09
01.06.2011. Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 13.06.2011. plkst.10.00. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
  Iepirkums beidzies bez rezultātiem
DND
2011/08
 ERAF
29.04.2011. Mācību līdzekļu iegāde A.Kronvalda Durbes vidusskolas dabaszinātņu kabinetiem, projekta Nr.LLII-076 „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabaszinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana” ietvaros 12.05.2011. plkst.10.00. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA „Lielvārds” 10556,00 14.07.2011.
DND
 2011/07 ERAF
29.04.2011. Aprīkojuma iegāde A.Kronvalda Durbes vidusskolas dabaszinātņu kabinetiem, projekta Nr.LLII-076 „Rietumlatvijas un Rietumlietuvas dabaszinātņu izglītības kvalitātes paaugstināšana” ietvaros 12.05.2011. plkst.10.00. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA „LDC Datortehnika” 5276,80 30.05.2011.
DND
2011/06
ELFLA
18.04.2011. Durbes pilsētas Zāļu ielas posma un stadiona rekonstrukcija 02.05.2011. plkst.10.00. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" 50483,11 10.05.2011.
DND
2011/05
06.04.2011. Pašvaldības autoceļa „Rijnieki – Dumbrāji” tehniskā projekta izstrāde 18.04.2011. plkst.10.10. Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


A/S „VCI” 2385,00 Ls 26.04.2011.
DND
2011/4
EZF
06.04.2011. Laivu piestātnes un autostāvvietas izbūves un piebraucamā ceļa rekonstrukcijas pie Durbes ezera tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 18.04.2011. plkst.10.00 Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


IK „Ezergaiļi” 1500,00 Ls 28.04.2011.
DND
2011/3
18.03.2011. Durbes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā 29.03.2011. plkst.10.00 Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA"Kurzemes ceļinieks un būvnieks" 17549,04 11.04.2011.
SIA"ARKA-D" 2746,90 11.04.2011.
SIA"Aizputes ceļinieks" 17261,00 11.04.2011.
 

ATKLĀTI KONKURSI

 Kuru paredzamā līgumcena:
-  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ls 20000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 87888;
-  publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar Ls 120 000  vai lielāka, bet mazāka par Ls 3 406 520


Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapāwww.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Lēmuma pieņemšanas datums
DND
 2011/17
16.11.2011. Autoceļu uzturēšana Durbes novadā 19.12.2011. plkst.10.00 Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics @durbe.lv
63484988

SIA „ARKA-D” 4340,00 25.01.2012.
SIA „Andrejlauki” 5502,00 25.01.2012.
SIA „Andrejlauki” 5136,00 25.01.2012.
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 5919,00 25.01.2012.
SIA „ARKA-D” 3160,00 25.01.2012.
ZS „Kalnenieki-1” 3900,00 25.01.2012.
ZS „Kalnenieki-1” 3000,00 25.01.2012.
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 3435,00 25.01.2012.
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2607,60 25.01.2012.
SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 10349,00 25.01.2012.
DND 2011/13 ERAF 27.06.2011. Ēkas rekonstrukcija Raiņa ielā 17 muzeja vajadzībām 25.07.2011.
plkst.10.00
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844SIA „Livland Būve” 189628,69 16.09.2011.
DND
2011/01
ELFLA
28.03.2011. Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par sporta un kultūras centru 26.04.2011. plkst.10.00 Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844SIA „Liepājas celtniecības kompānija Būvnieks” 181 247,31 Ls 28.04.2011.
DND
 2011/2 ESF
21.03.2011. Ekspertu piesaiste attīstību dokumentu izstrādei 20.04.2011. plkst.10.00 Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844

SIA " Metrum" 33000,00 01.08.2011.