top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Metu projekti

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapāwww.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND 2012/03 ELFLA 05.2012. Durbes kultūras nama telpu rekonstrukcijas meta izstrāde 04.06.2012.
plkst.10.00
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844 
Iepirkums beidzies bez rezultātiem
 

CENU IZPĒTE

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND CI 2012/08 Vecpils pagastmāju telpu remonts - 2 05.11.2012.
plkst.10.00.
Vilnis Kārkliņš
vilnis@durbe.lv
63484986
29187957

IK „Salvis-71” 4195,56 12.11.2012
DND CI 2012/07 "Durvju izgatavošana un piegāde" 08.10.2012. plkst.11.00 Santa Bucika
63483773, 29778844

santa@durbe.lv

SIA „Līras” 1985,00 10.11.2012.
DND CI 2012/06 „Durbes PII ''Ābolītis'' 3-4 gadnieku grupas telpu remonts” 19.06.2012. plkst.10.00 Santa Bucika
63483773, 29778844

santa@durbe.lv

IK"Salvis-71" 4712,62 22.06.2012
DND CI 2012/05 Dārznieka pakalpojumi Durbes pilsētā 02.05.2012.
plkst.10.00.
Santa Bucika
63483773, 29778844

santa@durbe.lv
Linda Dāvidsone 600,00 07.05.2012
DND CI 2012/04
 ERAF
Aprīkojuma iegāde vides inspektoriem projekta Nr.LLIII-164 „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” ietvaros 19.04.2012.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Signe Vitāle

vitale@inbox.lv
63483773

SIA „EVI&JO” 2932,50 27.04.2012.
DND CI 2012/03 ELFLA Lieģu ciema ārējā apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 14.03.2012.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Signe Vitāle

vitale@inbox.lv
63483773

SIA „Energosistēmas” 1250,00 02.04.2012.
DND CI 2012/02 ELFLA Autoceļa „Durbe – Vārve”
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde un autoruzraudzība
14.03.2012.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Signe Vitāle

vitale@inbox.lv
63483773

AS „VCI” 1730,00 20.03.2012.
DND CI 2012/01 Vecpils pagastmāju telpu remonts 01.03.2012.
plkst.10.00.
Vilnis Kārkliņš
vilnis@durbe.lv
63484986
29187957


SIA „Būvnams” 6834,50 05.03.2012.
 

IEPIRKUMI   8.2 PANTA KĀRTĪBĀ

Kuru paredzamā līgumcena:

-  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ls 3000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 20000;
-  publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar Ls 10000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 120000
                

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapāwww.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND 2012/16 31.08.2012. Metodisko materiālu izstrāde 11.09.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773


 
SIA „Oza” 3900,00 12.10.2012
DND 2012/15 ESF 20.08.2012 Metodisko materiālu izstrāde 31.08.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773

Iepirkums pārtraukts
DND 2012/14 ERAF 09.08.2012. Projekta koordinatora pakalpojumi projekta Nr.LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros 20.08.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773

SIA „Durbes veltes” 6950,00 27.09.2012.
DND 2012/12 27.07.2012. Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 07.08.2012.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA „Laskana – Logistic 11040,00 31.08.2012.
DND 2012/11/
ELFLA
25.07.2012. Durbes kultūras nama rekonstrukcija, tehniskā projekta izstrāde 06.08.2012.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
A/S „Būvmeistars” 81198,00 Ls 10.08.2012.
DND 2012/10/ ELFLA 13.07.2012. Durbes novada Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcijas 5.kārta 24.07.2012.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA "Livland Būve" 29459,93 Ls 30.07.2012.
DND 2012/09 09.07.2012. Durbes kultūras nama rekonstrukcija, tehniskā projekta izstrāde 20.07.2012.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
Iepirkums beidzies bez rezultātiem 
DND 2012/08 04.07.2012. Durbes pilsētas, ēkas Skolas ielā 2 fasādes remonts 16.07.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773


Iepirkums beidzies bez rezultātiem.
DND 2012/07 04.07.2012. Durbes pilsētas, ēkas Raiņa ielā 21 fasādes remonts 16.07.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773


A/S „Būvmeistars” 12433,54 06.08.2012.
DND 2012/06 04.07.2012. Durbes pilsētas, ēkas Raiņa ielā 39 fasādes remonts un jumta seguma nomaiņa 16.07.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773


SIA „SK Lauktehnika” 24787,80 06.08.2012.
DND 2012/05 ESF 28.06.2012. Apmācības un izpētes veikšana 09.07.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773

SIA „Pac Agenda” 3497,00 04.09.2012.
SIA „Ķemers Business and Law Company” 5644,80 28.08.2012.
DND 2012/04 ESF 31.05.2012. Apmācības un izpētes veikšana 15.06.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773
   Iepirkums pārtraukts
DND 2012/02 28.04.2012. Dunalkas pagasta „Pagastmājas” fasādes remonts un jumta seguma nomaiņa 11.05.2012.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773SIA „Kurzemes IT” 37529,09 12.06.2012.
 

ATKLĀTI KONKURSI

 Kuru paredzamā līgumcena:
 -  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ls 20000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 87888;
 -  publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar Ls 120 000  vai lielāka, bet mazāka par Ls 3 406 520

 
Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapāwww.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Lēmuma pieņemšanas datums
DND 2012/17 25.10.2012. Durbes novada pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas sezonā 26.11.2012.
plkst.10.00
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773
SIA „ARKA-D” 13380,00 20.12.2012.
SIA „Andrejlauki” 15163,00 20.12.2012.
SIA „Andrejlauki” 16239,00 20.12.2012.
Z/S „Kalnenieki-1” 9450,00 20.12.2012.
Z/S „Kalnenieki-1” 6660,00 20.12.2012.
Z/S „Āboliņi” 11190,00 20.12.2012.
Z/S „Āboliņi” 8790,00 20.12.2012.
Z/S „Āboliņi” 5700,00 20.12.2012.
LPKS „Durbes grauds” 5400,00 20.12.2012.
DND 2012/13 ELFLA  01.08.2012. Autoceļa „Durbe – Vārve” rekonstrukcija 29.08.2012.
plkst.10.00
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 57484,53 08.10.2012.
DND 2012/01 13.03.2012.  Durbes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā 10.04.2012.
plkst.10.00

 
Signe Vitāle
vitale@inbox.lv
63483773
 A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 19287,43 16.05.2012
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 2116,89 16.05.2012
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 8181,99 16.05.2012
SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 19196,27 16.05.2012
SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 22667,62 16.05.2012
SIA „Andrejlauki” 3888,00 16.05.2012
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs” 5526,00 16.05.2012
SIA „Andrejlauki” 3804,00 16.05.2012
SIA „Andrejlauki” 3528,00 16.05.2012
SIA „Aizputes ceļinieks” 20139,00 16.05.2012
SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” 72032,00 16.05.2012