top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Metu projekti

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
             
 
 

CENU IZPĒTE 


Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND CI 2013/06 Dārznieka pakalpojumi Durbes pilsētā 13.05.2013.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
Linda Dāvidsone 1200,00 13.07.2013.
DND CI 2013/05 Lieģu bibliotēkas telpu remonts 26.03.2013.
plkst.12.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
 

IK „Salvis – 71”Noslēgtais līgums 3290,09 12.08.2013.
DND CI 2013/04 Autoceļa „Graudiņi - Tīrumi” posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde un autoruzraudzība 13.03.2013.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Signe Vitāle

signe.vitale@durbe.lv
63483773


A/S „VCI” 2620,00 13.03.2013.
DND CI 2013/03 EZF Autoceļa „Tīrumi – Lejasleiši” posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde un autoruzraudzība 19.02.2013.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv

Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773


A/S „VCI” 1920,00 01.03.2013.
DND CI 2013/02 EZF „Līgutu parka ceļa posma rekonstrukcijas izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde un autoruzraudzība 19.02.2013.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Signe Vitāle

signe.vitale@durbe.lv
63483773A/S „VCI” 1940,00 01.03.2013.
DND CI 2013/01 EZF Teritorijas labiekārtošana un autoceļa „Līgutu parka ceļš” posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde, t.sk. topogrāfijas izstrāde un autoruzraudzība 19.02.2013.
plkst.10.00.
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
63484988
Signe Vitāle

signe.vitale@durbe.lv
63483773


A/S „VCI” 2000,00 01.03.2013.


IEPIRKUMI   8.PANTA KĀRTĪBĀ

Kuru paredzamā līgumcena:
-  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar Ls 3000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 20000;
-  publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar Ls 10000 vai lielāka, bet mazāka par Ls 120000
                

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN Līguma noslēgšanas datums
DND 2013/23 20.12.2013. Aprīkojuma iegāde Durbes pilsētas muzejam   06.01.2014.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
2977884

SIA "SAUBAG"lēmums
noslēgtais līgums
   
DND 2013/22 05.11.2013. Tehniskā projekta izstrāde pārgāznes būvniecībai Durbes ezera hidroloģiskā režīma 20.11.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773
     
DND 2013/21 16.10.2013. Tehniskā projekta izstrāde pārgāznes būvniecībai Durbes ezera hidroloģiskā režīma nodrošināšanai 04.11.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773
Iepirkums beidzies bez rezultātiem
Lēmums
DND 2013/20 10.09.2013. Tehniskā projekta izstrāde pārgāznes būvniecībai Durbes ezera hidroloģiskā režīma nodrošināšanai 23.09.2013.
plkst.10.10.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773
Iepirkums beidzies bez rezultātiem
Lēmums
DND 2013/19 29.08.2013. Āra trenažieru iekārtu iegāde Lieģu sporta laukumam   09.09.2013.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844


SIA „Intersports”lēmums
noslēgtais līgums
3343,51 15.10.2013.
DND 2013/18 23.08.2013. Priediena kapu kapličas vienkāršotā renovācija 03.09.2013.
plkst.10.15.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
DND 2013/17 20.08.2013. Durbes pilsētas tirgus laukuma aprīkojuma iegāde 03.09.2013.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844
AS „AJ Produkti”lēmums
noslēgtais līgums
7071,40 30.09.2013.
DND 2013/16 05.08.2013. Teritorijas labiekārtošana un autoceļa „Līgutu parka ceļš” posma rekonstrukcija 19.08.2013.
plkst.10.10.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773SIA „AD Būve”lēmums
noslēgtais līgums
līguma grozījumi
41509,79 06.09.2013.
DND 2013/15 05.08.2013. Autoceļa „Līgutu parka ceļš” posma rekonstrukcija 19.08.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”lēmums !
noslēgtais līgums
75129,34 26.08.2013.
DND 2013/14 23.07.2013. Autoceļa „Tīrumi – Lejasleiši” rekonstrukcija 05.08.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773
SIA „AD Būve”lēmums
noslēgtais līgums
24482,72 14.08.2013.
DND 2013/13 12.07.2013. Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija 23.07.2013.
plkst.10.00.
Vilnis Kārkliņš
vilnis@durbe.lv
29187957SIA „EDS”lēmums ! 27193,91 30.07.2013.
DND 2013/12 10.06.2013. „Danči” teritorijas labiekārtošana 21.06.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773


Iepirkums beidzies bez rezultātiem
DND 2013/11 30.05.2013. Inventāra noliktavas izbūve 10.06.2013.
plkst.10.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
29778844     
DND 2013/10 30.05.2013. „Danči” teritorijas labiekārtošana 10.06.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
63483773


Iepirkums beidzies bez rezultātiem
DND 2013/09 08.05.2013. Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 21.05.2013.
plkst.11.00.
Santa Bucika
santa@durbe.lv
 


SIA „LATEIRA”lēmums 7186,80 28.05.2013.
DND 2013/07 30.04.2013. Asfaltēto autoceļu remonts Durbes novadā 15.05.2013.
plkst.10.00
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
 
A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”lēmums 40634,11 21.05.2013.
DND 2013/06 27.03.2013. Autoceļa „Uz Ezerkrastu”  rekonstrukcija 10.04.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv
 


Iepirkums pārtrauktsLēmums
DND 2013/05 27.03.2013. Autoceļa „Graudiņi – Tīrumi – Lejasleiši” posma rekonstrukcija 10.04.2013.
plkst.10.00.
Signe Vitāle
signe.vitale@durbe.lv