top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2016. gads   

IEPIRKUMI   8.2 PANTA KĀRTĪBĀ                                 Kuru paredzamā līgumcena:

·       publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 4000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 42 000 EUR;
·       publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 14 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 170 000 EUR.
Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Līguma noslēgšanas datums
DND
2016/14
11.05.2016. Ata Kronvalda Durbes vidusskolas fasādes siltināšana D pusē 23.05
plkst.10.00
Andrejs Radzevičs
andrejs.radzevics@durbe.lv
26535593
Vilnis Kārkliņš
vilnis@durbe.lv
29187957
Nolikums
Pielikumi
Finanšu piedāvājums
Lēmums
SIA "MK Būvniecība"
Noslēgtais līgums
25168.31 07.06.2016.
DND
2016/13
02.05.2016. Sporta aprīkojuma iegāde Durbes stadionam 16.05.2016.
plkst.10.00
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
►Nolikums
►Pielikumi
►Finanšu piedāvājums_1
►Tehniskā
dokumentācija
_1
►Finanšu piedāvājums_2
►Tehniskā dokumentācija_2
►Skeitparka plāns
Lēmums

 
DND
2016/12LL
02.05.2016. Durbes stadiona labiekārtošana 16.05.2016.
plkst.9:00
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
►Nolikums
►Pielikumi
►Finanšu piedāvājums
Lēmums 09.08.2016.
SIA "Aizputes ceļinieks"
Noslēgtais līgums
20 966,33
DND
2016/11
02.05.2016. Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanai 16.05.2016.
plkst.9:45
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Pielikumi
Tehniskā dokumentācija
Lēmums
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2016/10
02.05.2016. Teritorijas labiekārtošana rekreācijas vajadzībām 16.05.2016.
plkst.10:15
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
►Nolikums
►Pielikumi
►Finanšu piedāvājums
Lēmums
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2016/09
02.05.2016. Šķūņa un garāžas pārbūve par ekspozīcijas un glabātuves telpas izveidi muzeja vajadzībām 16.05.2016.
plkst.9:30
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
►Nolikums
►Pielikumi
►Finanšu piedāvājums
►Būvprojekts
Lēmums

Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2016/08
02.05.2016. Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Dunalkā 16.05.2016. plkst.9:15 Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
►Pielikumi
►Finanšu piedāvājums
►Plāns►Griezums
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
DND 2016/06 29.03.2016. Ata Kronvalda Durbes vidusskolas iekštelpu atjaunošana, 2.kārta 11.04.2016. plkst.11.11 Andrejs Radzevičs
26535593
andrejs.radzevics@durbe.lv 
Vilnis Kārkliņš
29187957
vilnis@durbe.lv
►Nolikums
►Finanšu piedāvājuma forma
►Pielikumi
►Līguma projekts
►Tehniskā dokumentācija
Iepirkums pārtraukts
Lēmums
DND 2016/05 23.03.2016. Autoceļa "Durbe - Lielarāji" posma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 11.04.2016. plkst.11.00 Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv 
63483773
22033850
►Nolikums
►Pielikumi
►Projektēšanas uzdevums
►Kartogrāfiskais materiāls
►Robežu plāns
Lēmums
A/S "VCI"
9990,00 19.04.2016.
DND 2016/04 10.03.2016. Vecpils saieta nama jumta seguma nomaiņa 22.03.2016. plkst.10.00 Santa Bucika 29778844
santa@durbe.lv
Vilnis Kārkliņš 29187957
vilnis@durbe.lv
►Nolikums
►Finanšu piedāvājuma forma
►Pielikumi
►Līguma projekts
►Tehniskā dokumentācija
Lēmums
SIA "Nejss"
Noslēgtais līgums
21675,31 13.04.2016.
DND 2016/03 15.02.2016. Vecpils saieta nama jumta seguma nomaiņa 26.02.2016. plkst.10.15 Santa Bucika 29778844
santa@durbe.lv
Vilnis Kārkliņš 29187957
vilnis@durbe.lv
►Nolikums
►Finanšu piedāvājuma forma
►Pielikumi
►Līguma projekts
     
DND 2016/02 15.02.2016. Autoceļa Upesputriņi - Mālu krogs posmu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 26.02.2016.
plkst.10.15
Santa Bucika 29778844
santa@durbe.lv
Vilnis Kārkliņš 29187957
vilnis@durbe.lv
Nolikums
Projekt.uzdev.
Kartogr.mater.
Robežu plāns
Pielikumi
 
Lēmums

A/S "VCI"

Autoruzraudzības līgums
6958,00 25.07.2017.