top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2017. gads   

Durbes KS iepirkumi           

 

IEPIRKUMI   9. PANTA KĀRTĪBĀ                                
 Kuru paredzamā līgumcena:

·       publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 42 000 EUR;
·       publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 20000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 170 000 EUR.

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā www.iub.gov.lv Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Līguma noslēgšanas datums
DND 2017/26 11.12.2017. “Jauna specializēta transportlīdzekļa iegāde, personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai” 22.12.2017
Plkst.09:00
 Vilnis Kārkliņš
29187957,
vilnis @durbe.lv
Signe Rozenšteina,
22033850
signe.rozensteina@durbe.lv
► Nolikums

Tehn.specifikācija

Fin.piedāvājums

Līguma projekts

Pielikumi

 
SIA "SD Autocentrs"

Līgums
38826,45 Lēmums
DND 2017/25 19.09.2017. “Atpūtas laukuma labiekārtošana pie Durbes ezera” 02.10.2017. plkst.09:00  Signe Rozenšteina
22033850;63483773
signe.rozenšteina@durbe.lv
Nolikums
Līguma projekts
Finanšu piedāvājums
Pielikumi
Pielikums 5a
Pielikums 5b
Pamata tehn.dokumentācija
Izmaiņas tehn.dokum.
    02.10.2017. Lēmums
DND
2017/24
08.09.2017. “Skatu torņa izbūve pie Durbes ezera” 19.09.2017.
Plkst.9:20
Signe Rozenšteina
22033850;63483773
signe.rozenšteina@durbe.lv
Nolikums
Līguma projekts
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Pielikumi
Jautājumi;atbildes
SIA "Interbūve"

Līgums


Līguma grozījumi  

Līguma grozījumi 15.06.2018.
23980,47
 
06.10.2017. Lēmums

21.09.2017.
Lēmums
DND
2017/23
08.09.2017. “Atpūtas laukuma labiekārtošana pie Durbes ezera” 19.09.2017.
Plkst.09:00
 Signe Rozenšteina
22033850;63483773
signe.rozenšteina@durbe.lv
Nolikums
Līguma projekts
Finanšu piedāvājums
Pielikumi
Pielikums 5a
Pielikums 5b
Pamata tehn.dokumentācija
Izmaiņas tehn.dokum.
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/22
09.08.2017. “Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu un SIA “Durbes KS” vajadzībām” 21.08.2017.
Plkst.09:00
Vilnis Kārkliņš
29187957,
vilnis @durbe.lv
Arnis Zvirbulis,
26625846
durbes-ks@durbe.lv
Nolikums
Līguma proj.1.daļai
Līguma proj.2.daļai
Pielikumi
SIA "Lateira"
Līgums 1.daļa
15 343,00 31.08.2017
Lēmums
SIA "Lateira"
Līgums 2.daļa
18 320,00
DND
2017/21
13.07.2017. “Malkas iegāde Durbes novada pašvaldības iestāžu un SIA “Durbes KS” vajadzībām” 24.07.2017.
Plkst.09:00
Vilnis Kārkliņš
29187957,
vilnis @durbe.lv
Arnis Zvirbulis,
26625846
durbes-ks@durbe.lv
Nolikums
Līguma projekts 1.daļai
Līguma projekts 2.daļai
Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu  
DND
2017/20
22.05.2017. “Ata Kronvalda Durbes vidusskolas telpu remontdarbi” 05.06.2017.
Plkst.09:00
Anna Kuduma
63483773
 
anna.kuduma@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu  
DND
2017/19
11.05.2017. Durbes dīķa pieguļošās teritorijas revitalizācija 24.05.2017.
Plkst.10:00
Anna Kuduma
63483773,
anna.kuduma@durbe.lv
►Nolikums
►Finanšu piedāvājums
►Līguma projekts
►Pielikumi
►Būvprojekta teksta daļa
►Būvprojekta grafiskā daļa
SIA "Bauskas meliorācija"

Noslēgtais līgums
Lēmums


27167,28
 
DND
2017/18
12.04.2017. “Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve Durbē” 26.04.2017.
Plkst.09:00
 Vilnis Kārkliņš
63484986
29187957
vilnis@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Raiņa iela-rasējumi
Raiņa iela DOP-1
Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve
Pielikums
SIA "AB Būvniecība"

Noslēgtais līgums
Lēmums

80655,65
18.05.2017.
DND 2017/17 11.04.2017. Teritorijas labiekārtošana rekreācijas vajadzībām 25.04.2017.
plkst.09:30
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Finanšu pielikums
Pielikums
SIA "AB Būvniecība"

Noslēgtais līgums
Lēmums

86644,66
21.08.2017.
DND 2017/16 11.04.2017. Lieģu kultūras nama skatuves apgaismojuma atjaunošana 25.04.2017.
plkst.09:15
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu  
DND 2017/15 11.04.2017. Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Dunalkā 25.04.2017.
plkst.09:00
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskais projekts_2 
Pielikumi
  Lēmums  
DND 2017/14 10.04.2017. Asfaltēto ceļu un ielu remonts Durbes novadā 24.04.2017.
plkst.09:40
Signe Rozenšteina signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Pielikumi
SIA "Ceļu tiltu būvnieks"

Noslēgtais līgums
Lēmums

38090,89
08.05.2017.
DND
2017/13
07.04.2017. “Durbes dīķa, pieguļošās teritorijas revitalizācija” 24.04.2017.
Plkst.9:20
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Anna Kuduma
63483773,
anna.kuduma @durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Būvprojekta teksta daļa
Būvprojekta grafiskā daļa
Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/12
07.04.2017. “Vecpils saieta nama fasādes daļas atjaunošana” 24.04.2017.
Plkst.09:00
Anna Kuduma
63483773,
anna.kuduma @durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Tehniskais projekts
Pielikumi
SIA "AB Būvniecība"

Noslēgtais līgums
Lēmums

43333,41
18.05.2017.
DND 2017/11 27.02.2017. Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve Durbē 13.03.2017.
Plkst.10:00
Vilnis Kārkliņš
63484986, 29187957,
vilnis@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi
Raiņa iela-rasējumi
Raiņa iela DOP-1
Raiņa ielas bruģētā posma pārbūve
Jautājumi un atbildes
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/07
20.02.2017 Durbes dīķa, pieguļošās teritorijas revitalizācija 07.03.2017.
Plkst.9:45
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Anna Kuduma
63483773,
29151833,
anna.kuduma@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Plāns
Būvprojekta teksta daļa
Būvprojekta grafiskā daļa
Pielikumi
Jautājumi un atbildes
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND
2017/06
20.02.2017. Ganību ielas posma pārbūves
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
07.03.2017.
Plkst.9:30
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Projektēšanas uzdevums
Pielikumi
SIA "VCI"

Noslēgtais līgums

Lēmum
s 

14949,70
17.03.2017.
DND
2017/05
20.02.2017. Vecpils Saieta nama fasādes daļas atjaunošana 07.03.2017.
Plkst. 9:15
Anna Kuduma
63483773,
29151833,
anna.kuduma@durbe.lv
 
 Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Tehniskais projekts
Palodzes montāža
Lietus novadjoslas griezums
Pielikumi
Jautājumi un atbildes
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND 2017/04 20.02.2017. Šķūna un garāžas pārbūve par ekspozīcijas un glabāšanas telpas izveidi muzeja vajadzībām 07.03.2017.
plkst.9:00
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Būvprojekts
Pielikumi
SIA "Ekovalis Latvija" Lēmums

39715,43
 
DND 2017/03   Lietota mikroautobusa iegāde 21.02.2017.
plkst.09.30
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
22033850, 63483773
Vilnis Kārkliņš
tel.29187957
vilnis@durbe.lv
 Nolikums
Līguma
projekts

Pielikumi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu
DND 2017/02 01.02.2017. Lieģu kultūras nama sanitāro telpu vienkāršota atjaunošana 15.02.2017.
plkst.10.00
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
22033850, 63483773
Anna Kuduma,  anna.kuduma@durbe.lv
63483773
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Grafiskie pielikumi
Pielikumi
SIA "JC Warehause"

Noslēgtais līgums
Lēmums

14750.48
 


ATKLĀTI KONKURSI

Kuru paredzamā līgumcena:
·  publisku piegādes vai pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 42 000 EUR  vai lielāka;
·   publisku būvdarbu līgumiem ir vienāda ar 170 000  EUR vai lielāka.
 

Informācija par iepirkumu Informācija par rezultātiem
Iepirkuma identifikācijas Nr. Publicēšanas datums IUB mājas lapā
www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Kontakt-informācija Iepirkumu dokumentācija elektroniskā versija Informācija par līguma izpildītāju Līgumcena bez PVN
EUR
Lēmuma pieņemšanas datums
DND 2017/10 28.02.2017. Autoceļa “Mazlāņi-Zviedri”pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība 29.03.2017.
Plkst.10:00
Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Projektēšanas uzdevums
Precizēts projektēšanas uzdevums
Pielikumi
Pielikums Nr.12
SIA "A-Land"
Noslēgtais līgums
133265,33 Lēmums

29.03.2017
DND 2017/09 28.02.2017. Autoceļa Upesputriņi-Mālu krogs posmu pārbūve 29.03.2017.
Plkst.10:20
 Signe Rozenšteina
63483773, 22033850, signe.rozensteina@durbe.lv
Nolikums
Nolikums (grozīts)
Grozījumi
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi
Pielikums Nr.13
Būvprojekts
Jautājumi, atbildes
1.daļa
SIA "A-Land"
Noslēgtais līgums
121870,32 Lēmums

29.03.2017

 
2.daļa
SIA "Ceļu, tiltu Būve"
Noslēgtais līgums
21076,23
DND 2017/08 27.02.2017. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Durbes novada teritorijā  24.05.2017.
plkst.09:00.
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Līguma projekts
Pielikumi
Līgums ar privātpersonām
Grozījumi
Jautājumi, atbildes
     
DND 2017/01 25.01.2017. Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posma pārbūve  07.03.2017.
plkst.10.00.
Signe Rozenšteina
signe.rozensteina@durbe.lv
63483773, 22033850
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Līguma projekts
Pielikumi
Būvprojekts
Grozījumi
Jautājumi un atbildes
1.daļa
SIA "A-Land"
Noslēgtais līgums
155319,59 Lēmums

14.03.2017.
2.daļa
SIA "Aizputes ceļinieks"
Noslēgtais līgums
15567,97