top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Informācija par būvniecības aktualitātēm no 01.01.2017. Durbes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
pieejami Būvniecības informācijas sistēmā Izniegtās būvatļaujas 2016.gadā:
Būvatļaujas sagatavošanas datums Būvatļaujas Nr. Būvprojekta nosaukums Būvobjekta adrese
01.02.2016. 2.11.6/1 Angāra - lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība Kūmas-2, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
08.02.2016. 2.11.6/2 Siltumnīcu būvniecība (2 gab.) Lejas Bunči, Durbes pagasts, Durbes novads
15.02.2016. 2.11.6/3 Dunalkas sporta halles un kultūras nama drenāžas izbūve, pieguļošās teritorijas nostiprināšana un labiekārtošana Halle, Danči, Pagastmāja, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads
11.04.2016. 2.11.6/4 AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa "Atupes ceļš" būve Akmensraga meža iecirknis, 331.; 332.; 335. un 336.kvartāli
Dunalkas pagasts, Durbes novads
18.04.2016. 2.11.6/5 Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par sporta un kultūras centru Durbes novads Vecpils pagasts "Vecpils pamatskola", 2.kārtas 1.apakškārta Vecpils pamatskola, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads
11.07.2016. 2.11.6/6 Palīgēkas pārbūve (būve ar kad. apzīm. 6407 001 0125 004) Skolas iela 5, Durbe, Durbes novads
29.08.2016. 2.11.6/7 Autoceļa "Upesputriņi - Mālu krogs" posmu pārbūve, Dunalkas pagastā, Durbes novadā Autoceļš "Upesputriņi - Mālu krogs", Dunalkas pagasts, Durbes novads
29.08.2016. 2.11.6/8 Meliorācijas sistēmu pārbūve zemes vienībās "Piķi" kad.nr.64270040026, "Mazbajāri" kad.nr.64270030037 Zemes vienības "Piķi" kad.nr.64270040026, un  "Mazbajāri" kad.nr.64270030037
19.09.2016. 2.11.6/10 Pašvaldības autoceļa "Durbe - Lielarāji" posmu pārbūve, Durbes pagasts, Durbes novads Autoceļš "Durbe - Lielarāji", Durbes pagasts, Durbes novads
26.09.2016. 2.11.6/11 Ražošanas ēkas būvniecība "Ezervēji", Durbes pagasts, Durbes novads
26.09.2016. 2.11.6/12 Tehnikas nojumes būvniecība Skolas iela 11, Durbe, Durbes novads
17.10.2016. 2.11.6/13 Atpūtas mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Mežavoti", Tadaiķu pagasts, Durbes novads
28.11.2016. 2.11.6/15 Atpūtas mājas būvniecība "Deguži", Tadaiķu pagasts, Durbes novads
05.12.2016. 2.11.6/16 Tehnikas novietnes būvniecība “Kaimiņi”, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads
12.12.2016. 2.11.6/17 Dīķa atjaunošana Rīgas iela 15, Durbe, Durbes novads
12.12.2016. 2.11.6/18 Meža meliorācijas sistēmas pārbūve Pāvilostas nov. Sakas pag., Durbes nov. Dunalkas pag., Aizputes nov. Cīravas pag. Akmensraga meža iecirkņa 324.-326.; 328.-341. un 469.-470.kvartālos
14.12.2016. 2.11.6/19 Sēklas materiāla uzglabāšanas un sagatavošanas līnijas būvniecība  “Graudi”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads
19.12.2016. 2.11.6/20 Meliorācijas sistēmas pārbūve  “Inti”, Dunalkas pagasts, Durbes novads
19.12.2016. 2.11.6/21 Meliorācijas sistēmas pārbūve  “Bruži”, Dunalkas pagasts, Durbes novads
20.12.2016. 2.11.6/22 Nojumes, transporta svaru un silosa būvniecība "Krūmi", Vecpils pagasts, Durbes novadsSaņemtie iesniegumi 2016.gadā:Nr. Iesnieguma saņemšanas datums Dokumenta veids Objekta nosaukums, adrese Pieņemtais lēmums
1. 25.01.2016. Iesniegums Par žoga izbūvi nekustamā īpašumā Mežlauki, Durbes pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/1
2. 01.02.2016. Paskaidrojuma raksts Par angāra - lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecību nekustamā īpašumā Kūmas-2, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/1
3. 03.02.2016. Apliecinājuma karte Vienkāršota atjaunošana nekustamā īpašumā Raiņa iela 65-14, Durbe, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/3
4. 08.02.2016. Būvniecības iesniegums Siltumnīcu būvniecība nekustamā īpašumā Lejas Bunči, Durbes pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/2
5. 15.02.2016. Būvniecības iesniegums Dunalkas sporta halles un kultūras nama drenāžas izbūve, pieguļošās teritorijas nostiprināšana un labiekārtošana nekustamos īpašumos Halle, Danči, Pagastmāja, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/3
6. 15.02.2016. Paskaidrojuma raksts Par būvdarbu pabeigšanu elektropiegādes pieslēguma atjaunošanai "Ezera Priednieki", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Atzinums Nr.2.11.8/4
7. 15.02.2016. Paskaidrojuma raksts Par būvdarbu pabeigšanu "TP4296 "Viesturi" pārbūve, Vecpils pagastā, Durbes novadā" Atzinums Nr.2.11.8/6
8. 15.02.2016. Paskaidrojuma raksts Par būvdarbu pabeigšanu "TP4331 "Lišķi" pārbūve, Durbes pagastā, Durbes novadā" Atzinums Nr.2.11.8/7
9. 22.02.2016. Paskaidrojuma raksts Par ēkas konservāciju Skolas iela 5A, Durbe, Durbes novads Atzinums Nr.2.11.8/8
10. 22.02.2016. Apliecinājums Par gatavību ekspluatācijai nekustamā īpašumā Raiņa iela 49-3, Durbe, Durbes novads Akts par pieņemšanu ekspluatācijā Nr.1600002640700
11. 10.03.2016. Paskaidrojuma raksts Siltumnīcas un žoga būvniecība nekustamā īpašumā Lankciemi, Vecpils pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/6
12. 21.03.2016. Būvniecības iesniegums Dzīvojamās mājas pārbūve par viesu namu nekustamā īpašumā Kalnenieki, Durbes pagasts, Durbes novads atbilde
13. 04.04.2016. Būvniecības iesniegums AS "Latvijas valsts meži" Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža ceļa "Atupes ceļš" būvniecība Akmensraga meža iecirknis, 331.; 332.; 335. un 336.kvartāli Dunalkas pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/4
14. 04.04.2016. Būvniecības iesniegums Par dzīvojamās ēkas pārbūvi nekustamā īpašumā Veckalēji, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads atbilde
15. 04.04.2016. Iesniegums Par ēku neesamību nekustamā īpašumā Sanderu dzirnavas, Dunalkas pagasts, Durbes novads Izziņa Nr.2.11.10/2
16. 11.04.2016. Iesniegums Par ēkas (katlu māja) neesamību nekustamā īpašumā Celtnieku iela 8, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads  Izziņa Nr.2.11.10/6
17. 11.04.2016. Iesniegums Par žoga nojaukšanu un būvniecību nekustamā īpašumā Skolas iela 6, Durbe, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/7
18. 11.04.2016. Iesniegums Par ēku neesamību dabā nekustamā īpašumā Īves, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Izziņa Nr.2.11.10/4
19. 11.04.2016. Iesniegums Par ēku neesamību dabā nekustamā īpašumā Kadiķi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Izziņa Nr.2.11.10/5
20. 11.04.2016. Būvniecības iesniegums Par palīgēkas būvniecību nekustamā īpašumā Mazkalni, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/8
21. 11.04.2016. Būvniecības iesniegums Par dīķa būvniecību nekustamā īpašumā Mazkalni, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/9
22. 18.04.2016. Būvniecības iesniegums Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija par sporta un kultūras centru Durbes novads Vecpils pagasts "Vecpils pamatskola", 2.kārtas 1.apakškārta Būvatļauja Nr.2.11.6/5
23. 19.04.2016. Paskaidrojuma raksts Raiņa iela 65A, Durbe, Durbes novads, gājēju ceļiņa seguma nomaiņa Saskaņots ar Nr.2.11.15/11
24. 25.06.2016. Būvniecības iesniegums Dzīvojamās mājas būvniecība nekustamā īpašumā Deguži, Tadaiķu pagasts, Durbes novads atbilde
25. 29.04.2016. Paskaidrojuma raksts Lapenes novietošana pie daudzdzīvokļu mājas Avoti, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/12
26. 02.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par dīķa būvniecību nekustamā īpašumā Krišjāņi, Durbes pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/18
27. 09.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par jumta seguma nomaiņu dzīvojamai ēkai Pūpoli, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/23
28. 09.05.2016. Iesniegums Par būvdarbiem Raiņa ielā 63, Durbē, Durbes novadā atbilde
29. 13.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par Durbes stadiona labiekārtošanu Saskaņots ar Nr.2.11.15/16
30. 13.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par saimniecības ēkas jumta seguma nomaiņu nekustamā īpašumā Avotu iela 3b, Durbe, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/19
31. 16.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par sanitārā moduļa būvniecību nekustamā īpašumā Vītiņi, Vecpils pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/13
32. 16.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par artēziskā urbuma, ūdensvada būvniecību nekustamā īpašumā Vītiņi, Vecpils pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/14
33. 16.05.2016. Iesniegums Par labiekārtojuma elementu un pamatlīdzekļu novietošanu nekustamā īpašumā Rīgas iela 5, Durbe, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/15
34. 16.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par 3 kempinga mājiņu uzstādīšanu nekustamā īpašumā Vīnrozes 2, Durbes pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/17
35. 16.05.2016. Apliecinājums Apliecinājums par angāra būvniecība II kārta pabeigšanu nekustamā īpašumā Āboliņi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Akts Nr.1600003 6488000
36. 23.05.2016. Paskaidrojuma raksts Par saimniecības ēkas (mazēkas) un lapenes būvniecība nekustamā īpašumā Vaivari, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/32
37. 23.05.2016. Paskaidrojuma raksts Elektroapgādes pieslēguma izbūve "Gaismas", Durbes pagastā, Durbes novadā
TP4399
Saskaņots ar Nr.2.11.15/20
38. 23.05.2016. Paskaidrojuma raksts Gāzesvada katodaizsardzības iekārtas KS-215 pārbūve z.g. "Vīgrieži Līdumi", Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā Saskaņots ar Nr.2.11.15/21
39.        
40. 30.05.2016. Paskaidrojuma raksts Gājēju celiņa nomaiņa Alejas ielā 7 un Alejas ielā 9, Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā Saskaņots ar Nr.2.11.15/22
41. 06.06.2016. Paskaidrojuma raksts Ūdens ieguves urbuma būvniecība nekustamā īpašumā "Kūmas", Tadaiķu pagastā, Durbes novadā Saskaņots ar Nr.2.11.15/24
42. 12.06.2016. Apliecinājums Par dzīvojamās mājas pārbūvi, trīs palīgēku rekonstrukciju par saimniecības ēku un divu saimniecības ēku būvniecību nekustamā īpašumā "Čiekuri", Vecpils pagastā, Durbes novadā Akts Nr.1600004 6494001
43. 13.06.2016. Paskaidrojuma raksts Par jumta seguma nomaiņu dzīvojamai mājai nekustamā īpašumā "Alpiņi", Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/26
44. 20.06.2016. Paskaidrojuma raksts Par koka pirts novietošanu nekustamā īpašumā "Mežavoti", Tadaiķu pagastā, Durbes novadā Saskaņots ar Nr.2.11.15/25
45. 04.07.2016. Paskaidrojuma raksts Par jumta seguma nomaiņu dzīvojamai ēkai nekustamā īpašumā "Robežnieki", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/27
46. 04.07.2016. Būvniecības iesniegums Par palīgēkas pārbūvi Skolas ielā 5, Durbē, Durbes novadā 11.07.2016. Būvatļauja Nr.2.11.6/6
47.   Paskaidrojuma raksts Par Dunalkas sporta halles un kultūras nama drenāžas izbūvi, pieguļošās teritorijas nostiprināšanu un labiekārtošanu, 0.4 kV kabeļa pārvietošana Saskaņots ar Nr.2.11.15/30
48. 18.07.2016. Apliecinājuma karte Par Ata Kronvalda Durbes vidusskolas iekštelpu 2.kārtas vienkāršotā atjaunošana Saskaņots ar Nr.2.11.15/31
49. 01.08.2016. Paskaidrojuma raksts Par torņa būvniecību zemes gabalā ar kadastra Nr.6488 004 0104 "Ezerkrasts", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/33
50. 01.08.2016. Paskaidrojuma raksts Īpašuma "Ezerkrasts" daļas labiekārtošana Tadaiķu pag., Durbes nov. zemes gab.kad.Nr. 6488 004 0104 Saskaņots ar Nr.2.11.15/34
51.        
52. 08.08.2016. Būvniecības iesniegums Meliorācijas sistēmu pārbūve zemes vienībās "Piķi" kad.nr.64270040026, "Mazbajāri" kad.nr.64270030037 Būvatļauja Nr.2.11.6/8
53. 15.08.2016. Paskaidrojuma raksts TP 4215 "Rungas" 0.4 kV GVL F-1 un F-2 pārbūve Dunalkas pagastā, Durbes novadā Saskaņots ar Nr.2.11.15/35
54. 19.08.2016. Paskaidrojuma raksts Par žoga atjaunošanu Skolas ielā 11, Durbē Saskaņots ar Nr.2.11.15/36
55. 22.08.2016. Apliecinājums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai dzīvojamās mājas pārbūve "Upeslīči", Dunalkas pagastā, Durbes novadā Akts Nr.16 00005 6450000
56. 22.08.2016. Apliecinājums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai šķūņa pārbūve "Upeslīči", Dunalkas pagastā, Durbes novadā Akts Nr.16 00006 6450000
57. 24.08.2016. Būvniecības iesniegums Par autoceļa "Upesputriņi - Mālu krogs" posmu pārbūvi, Dunalkas pagastā, Durbes novadā Būvatļauja Nr.2.11.6/7
58. 01.09.2016. Ieraksīta vēstule Par ceļu pārvadu piekritību atbilde
59. 05.09.2016. Vēstule Par ēkas apsekošanu  
60. 08.09.2016. Apliecinājums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai Vecpils pamatskolas daļas rekonstrukcija Akts Nr.16 00007 6494 000
61. 08.09.2016. Paskaidrojuma raksts Par Dunalkas kultūras nama fasādes remontu Saskaņots ar Nr.2.11.15/37
62. 12.09.2016. Būvniecības iesniegums Par autoceļa "Durbe - Lielarāji" posmu pārbūvi, Durbes pagastā, Durbes novadā Būvatļauja Nr.2.11.6/10
63. 15.09.2016. Apliecinājuma karte Ēkas fasādes apliecinājuma karte jumta seguma nomaiņai dzīvojamai mājai "Kalna Danči", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/39
64. 19.09.2016. Paskaidrojuma raksts Par labiekārtojuma un sporta inventāra novietnes būvniecību Saskaņots ar Nr.2.11.15/38
65. 23.09.2016. Būvniecības iesniegums

Par ražošanas ēkas būvniecību saimnieciskās darbības attīstībai nekustamā īpašumā "Ezervēji", Durbes pagasts, Durbes novads

Būvatļauja Nr.2.11.6/11
66. 26.09.2016. Paskaidrojuma raksts Par žoga uzstādīšanu nekustamā īpašumā "Veckalēji", Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/40
67. 26.09.2016. Būvniecības iesniegums Par tehnikas nojumes būvniecību Skolas ielā 11, Durbē, Durbes novadā Būvatļauja Nr.2.11.6/12
68. 03.10.2016. Apliecinājums Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai siltumnīcu būvniecība (2 gab.) Akst Nr.16 0008 6427 000
69. 03.10.2016. Iesniegums Par ēku neesamību dabā nekustamā īpašumā "Brīviņi", Dunalkas pagasts, Durbes novads Izziņa Nr.2.11.10/10
70. 17.10.2016. Iesniegums Par ēkām uz nekustamo īpašumu "Kalniņi", Dunalkas pagasts, Durbes novads Atzinums par būves pārbaudi Nr.2.11.10/11
71. 17.10.2016. Iesniegums Par ēkas neesamību dabā nekustamā īpašumā "Stiebri", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Izziņa Nr.2.11.10/9
72. 31.10.2016. Apliecinājums Apliecinājuma par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai Skolas iela 5, Durbe, Durbes novads  
73. 31.10.2016. Būvniecības iesniegums Par meža meliorācijas sistēmas "Pauzers" pārbūvi Būvatļauja Nr.2.11.6/18
74. 04.11.2016. Lēmums Par atsevišķu uzdevumu izpildes tiesību deleģēšanu Durbes novada būvvaldei  
75. 14.11.2016. Būvniecības iesniegums Par atpūtas mājas būvniecību nekustamā īpašumā "Deguži", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/15
76. 17.11.2016. Paskaidrojuma raksts Par dīķa atjaunošanas darbiem nekustamā īpašumā "Jēkuļi 1", Durbes pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/41
77. 28.11.2016. Būvniecības iesniegums Par tehnikas novietnes būvniecību adresē "Kaimiņi", Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/16
78. 05.12.2016. Būvniecības iesniegums Par dīķa atjaunošanas darbiem Rīgas iela 15, Durbe, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/17
79. 12.12.2016. Būvniecības iesniegums Par sēklas materiāla uzglabāšanas un sagatavošanas līnijas būvniecību adresē "Graudi", Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/19
80. 12.12.2016. Lēmums Par uzdevuma deleģēšanu  
81. 12.12.2016. Būvniecības iesniegums Par meliorācijas sistēmas pārbūvi "Bruži", Dunalkas pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/21
82. 12.12.2016. Būvniecības iesniegums Par meliroācijas sistēmas pārbūvi "Inti", Dunalkas pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/20
83. 14.12.2016. Apliecinājuma karte Par šķūna vienkāršotu atjaunošanu "Bruži", Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/42
84. 19.12.2016. Apliecinājuma karte Par jumta seguma nomaiņu adresē "Austrumiņi", Durbes pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/43
85. 19.12.2016. Būvniecības iesniegums Par nojumes, transporta svaru un silosa būvniecību adresē "Krūmi", Vecpils pagasts, Durbes novads Būvatļauja Nr.2.11.6/22
86. 20.12.2016. Apliecinājuma karte Par kūts vienkāršotu fasādes atjaunošanu adresē "Zebriņas", Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/45
87. 20.12.2016. Apliecinājuma karte Par noliktavas vienkāršotu fasādes atjaunošanu adresē "Zebriņas", Dunalkas pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/44
88. 20.12.2016. Paskaidrojuma raksts Par vieglās konstrukcijas angāra novietošanu adresē "Mežlauki", Tadaiķu pagasts, Durbes novads Saskaņots ar Nr.2.11.15/46

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību