top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ilmāja”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra apzīmējums 6494 004 0083, (daļas) nomas tiesību izsoli
 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu “Ilmāja”, Vecpils pagasts, Durbes novads, kadastra apzīmējums 6494 004 0083, (daļas) nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2017.gada 30.maijā plkst.11.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Nomas tiesību Izsoles sākumcena ir 1.6 % no zemes kadastrālās vērtības, t.i., EUR 122,48 (bez PVN).
Izsoles solis – 1% no zemes kadastrālās vērtības, t.i., EUR 76,55.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 29.maija plkst.16.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (Desmit euro un 00 centi) līdz 2017.gada 29.maija plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Ilmāja, Vecpils pagastā, nomas tiesību izsole”. Reģistrācijas nauda ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.durbe.lv, Durbes novada domes kancelejā.


Izsoles noteikumi        


Pirmdien visā valstī skanēs trauksmes sirēnas !    

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību