top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Rāvas skola”, Rāva, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6450 005 0120

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu “Rāvas skola”, Rāva, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra numurs 64500050120,  kas sastāv no zemes 4.1311 ha platībā, trīsstāvu ķieģeļu mūra ēkas, kadastra apzīmējums 64500050120001, ar kopējo platību 856.70 m2 un būves (šķūņa), kadastra apzīmējums 64500050120003, ar kopējo platību 175.90 m2, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2018.gada 15.maijā plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 51 895.37 (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro 55 centi).
Izsoles solis ir EUR 100.00 (simts euro 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 14.maija plkst.17.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) un izsoles nodrošinājums EUR 5 189,54 (pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro 54 centi) līdz 2018.gada 14.maija plkst.17.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Rāvas skola”, Rāva, Dunalkas pag., Durbes nov., izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.

Izsoles noteikumi       

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Sludinājumi Vakances Durbes KS Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību