top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Izglītības iestāžu informatizācija


Mācīties paliek aizvien interesantāk...

Šā gada vasarā Durbes novada skolas, beidzot saņēma sen gaidītos jaunos mācību tehniskos līdzekļus, kas tika gaidīti jau no 2010.gada, saskaņā ar Vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu Nr.2010/0021/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/560.
Jauno tehnoloģiju iepirkumu organizēja un veica LR Izglītības un zinātnes ministrija. Tagad novada skolas ir papildinātas ar mūsdienīgiem
mācību tehniskiem līdzekļiem – kopumā 8 stacionāriem datoriem, 8 portatīviem datoriem un 4 interaktīvām tāfelēm, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu, kā arī skolēniem tiks nodrošināts interesantāks zināšanu apguves process. Jauno tehnoloģiju darbības nodrošināšanai skolās tika attīstīti arī lokālie datortīkli.
Projekts īstenots ar Eiropas reģionālo attīstības fonda (ERAF) un Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) atbalstu.
Kopējās projektu attiecināmās izmaksas ir Ls 25278,36.

      
Projekts "Izglītības iestāžu informatizācija" Dunalkas pamatskolā

SAŅEMTS ATBALSTS
 EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA
Infrastruktūras un pakalpojumu programmā 2007.-2013.gadam
Aktivitātē – Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
Apakšaktivitātē – „Izglītības iestāžu informatizācija”
Projektam  „Dunalkas pagasta izglītības iestāžu informatizācija”
Projektam „Ata Kronvalda Durbes vidusskolas informatizācija”
Projektam „Vecpils pamatskolas informatizācija”

2010.gada 13.janvārī  Durbes novada dome no vienas puses un Valsts izglītības attīstības aģentūra no otras puses ir parakstījušas vienošanos „Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu”    Nr. 2010/0021/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/560. Kopējās projektu attiecināmās izmaksas ir Ls 25322,25. Projektu realizācija notiks laika posmā no 2010.gada 1.janvāra līdz  2011.gada 30.jūnijam.
Projekta  „Dunalkas pagasta izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros tiks nopirkti un uzstādīti A.Spāģa Dunalkas pamatskolā:
- 5 stacionārie un 2 portatīvie datori.
- 1 multimediju iekārtas komplekts (1 interaktīvā tāfele + 1 projektors);
- Tiks attīstīts arī lokālais datortīkls.
un Rāvas pamatskolā:
- 3 stacionārie un 2 portatīvie datori.
- 1 multimediju iekārtas komplekts (1 interaktīvā tāfele + 1 projektors);
- Tiks attīstīts arī lokālais datortīkls.
Projekta „Ata Kronvalda Durbes vidusskolas informatizācija” ietvaros tiks nopirkti un Ata Kronvalda Durbes vidusskolā uzstādīti:
- 2 portatīvie datori;
- 1 multimediju iekārtas komplekts (1 interaktīvā tāfele + 1 projektors).
Projektam „Vecpils pamatskolas informatizācija” ietvaros tiks nopirkti un Vecpils pamatskolā uztādīti:
- 3 stacionārie un 2 portatīvie datori.
- 1 multimediju iekārtas komplekts (1 interaktīvā tāfele + 1 projektors);
- Tiks attīstīts arī lokālais datortīkls.
Realizējot šos projektus Durbes novada izglītības iestādes tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi tiks uzlabota arī skolēnu izglītības kvalitāte un efektivitāte.
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību