top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē atkārtotu nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības daļai “Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā,  kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā.
Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.
Izsole notiks 2021. gada 22.septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 20.septembrim plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena 68 EUR par 1 ha gadā bez PVN.
Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.


Atkārtotas izsoles noteikumi lasāmi šeit:

http://www.durbe.lv/upload/files/atkartotas_izsoles_noteikumi.docx


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...) 


 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību