top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību otro izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Kaimiņi”-1, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod otrajai izsolei nekustamo īpašumu “Kaimiņi”-1, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads (kadastra Nr.6450 900 0037), kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 87,2 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 811/13338 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64500030229001, no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64500030229, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2018.gada 15.novembrī plkst.11.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir 1 555,52 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit pieci euro 52 centi).
Izsoles solis ir EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 14.novembra plkst.16.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un izsoles nodrošinājums 155,55 EUR (viens simts piecdesmit pieci euro 55 centi) līdz 2018.gada 14.novembra plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Kaimiņi-1, Dunalkā, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.


Izsoles noteikumi   ►
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību