top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Durbes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas
saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantu.


  SIA “Durbes KS” SIA “Priekules slimnīca” SIA “RAS - 30” SIA “Liepājas reģiona tūrisma birojs”
Juridiskā adrese, mājaslapa internetā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
 
http://www.durbe.lv/durbes_ks.html
 
Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, LV-3434
 
http://priekulesslimnica.lv/
 
Graudu iela 27, Liepāja, LV-3401 Rožu laukums 5/6, Liepāja
 
http://liepaja.travel/
Pamatkapitāla lielums (euro) 501 010 euro 477 493  euro 283 445 euro 266 680 euro
Pašvaldības līdzdalības apmērs (%) 100 % 10,98 % 4,37 % 1,80 %
Vispārējais stratēģiskais mērķis Dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Sabiedrība nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pašvaldību un tās iestādes ar siltumenerģiju apkures un karstā ūdens vajadzībām. Pamatdarbības veids ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Tiek piedāvāta iedzīvotāju medicīniskā  aprūpe atbilstoši veselības aprūpes bāzes programmai. Galvenie darbības virzieni ir: ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana iedalītā limita apjomā; dienas stacionāra pakalpojumi iedalītā limita apjomā; diennakts steidzamās medicīnas palīdzības punkta pakalpojumi; stacionāro veselības aprūpes pakalpojumi (aprūpes gultas) iedalīto limitu apjomā; zobārstniecības pakalpojumi; medicīniskā mājas aprūpe. Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus).
Netiek realizēts.
Pilnveidot detalizētas datubāzes par tūrisma iespējām Liepājā un tās apkārtnē – veidošana un uzturēšana. Popularizēt Lejaskurzemi un Liepāju kā tās centru pilnveidojot komunikāciju. Aktīvi piedalīties tūrisma attīstībā reģionā. Piedalīties tūrisma informācijas centra izveidošanā un finansēšanā.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Vilnis Kārkliņš Vilnis Kārkliņš Vilnis Kārkliņš Vilnis Kārkliņš
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats 2020.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/k2tcvxt2t

2019.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/4yswenxpf

2018.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/wnd9h4wx2

2017.gada pārskats: https://failiem.lv/f/xzs6r5dv

2016.gada pārskats: https://failiem.lv/f/sehk34ha

2015.gada pārskats: https://failiem.lv/f/kkejka6g
 
2020.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/ctr3dx5tm

2019.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/e2fn3zptm

2018.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/93enexm7t

2017.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/eh956q6x
 
2016.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/9czuk2a3
 
2015.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/3bvs3c99
 
2020.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/twnb7p8a5

2019.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/3syeujz29

2018.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/7epp5emwc

2017.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/ssrtjgd7
 
2016.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/s6mzykhn
 
2015.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/jeznr9cq
 
2020.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/62qje529x

2019.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/rqd74ncm7

2018.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/urzs9pe8z

2017.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/mc93b3bv
 
2016.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/pjhnta54
 
2015.gada pārskats:
https://failiem.lv/f/2j6e2fu5
 
Veiktie maksājumi valsts budžetā 2020.gadā 97,06 tūkst.euro 457,1 tūkst.euro 3,47 tūkst.euro 63,2 tūkst. euro
Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos (euro) 2020.gadā 10,33 tūkst. euro 0 0 0
T.sk., izmaksātās dividendes 0 0 0 0
ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā - - - -
ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi - - 2014.gadā uzsākta likvidācija.
2016.gada. 1.jūnijā ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemts: atbilstoši Komerclikuma 331.panta pirmajai sadaļai un ņemot vērā to, ka nav uzsākts sabiedrības mantas sadales process, turpināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RAS – 30” darbību.
-
citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot - - - -