top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kontakti

            Domes rekvizīti:

Adrese Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Tālrunis 63498097
Fakss 63484989
E-pasts dome@durbe.lv
Reģistrācijas Nr. 90000063895
Banka DnB Banka
Bankas konta Nr. LV14RIKO0002013068498
Bankas kods RIKOLV2X

 
 

 Darba  laiks:


Pirmdiena
 
Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena Piektdiena
8.30-18.00 8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-16.00
                  
  *pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00
 

Struktūrvienības un darba laiki:


    Tālrunis Pieņemšanas laiks
Priekšsēdētājs Ojārs  Petrēvics 63484988
mob.t.29236214

ojars.petrevics@durbe.lv
Durbes novada domē
Lieģos Parka ielā 2
Katru pirmdienu      15.00- 17.00
Vecpils pagasta pārvaldē
Katra mēneša otrajā pirmdienā 11.00 - 12.30
Dunalkas pagasta pārvaldē
Katra mēneša otrajā pirmdienā 13.00 - 14.30
Priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Radzevičs mob.t.26535593
andrejs.radzevics@durbe.lv
Durbes novada domē
Lieģos Parka ielā 2
Katru pirmdienu      15.00- 17.00
Durbes novada izpilddirektors Vilnis Kārkliņš 63484986
mob.t.29187957

vilnis@durbe.lv
Durbes novada domē      Lieģos Parka ielā 2
 Pirmdien  14.00- 17.00
 Ceturtdien 8.30- 10.00 
Kancelejas vadītāja Madara Lagzdiņa 63498097
madara.lagzdina@durbe.lv
Durbes novada domē      Lieģos Parka ielā 2
Lietvedības sekretāre Līga Vītola Fakss     63484989
info@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dzintra Stase 63483772
mob.t..29332167 

dzimtsar.nod@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Pirmdien 8.30-15.00
Trešdien 8.30- 15.00
Ceturtdien 8.30- 15.00
Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Dace Reinfelde 63498738
mob.t.28307324
dace.reinfelde@durbe.lv
 Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Grāmatvede Sandra Lējēja 63498738
mob.t.26470489
sandra.lejeja@durbe.lv
 Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Grāmatvede Vita Dimitre 63498738
mob.t.26470489
vita.dimitre@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Kasiere/grāmatvede Pārsla Stiebriņa 63498738
mob.t.26470489
parsla.stiebrina@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Būvinženiere Anna Kuduma 63483773
mob.t.29151833
anna.kuduma@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Projektu vadītāja Signe Rozenšteina 63483773
mob.t.22033850

signe.rozensteina@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciāliste Iveta Eglija 63484985
iveta.eglija@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Nekustamā īpašuma speciāliste Kristīne Diķe 63484985
kristine.dike@durbe.lv
Durbes novada domē
Lieģos Parka ielā 2
Sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Tauriņa 28835821
gita.taurina@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Sociālā dienesta vadītāja Oksana Strēle  
63498072
mob.t. 28386015

oksana.strele@durbe.lv
Sociālajā centrā            Lieģos Parka ielā 2
Trešdien    9.00- 15.00 Ceturtdien  9.00- 15.00
Dunalkā
Pirmdien 13.00- 18.00
Vecpilī
Otrdien 13.00- 16.30
Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore Ilga Gruntmane 63484984
ilga.gruntmane@durbe.lv
Skolas ielā 3; Durbē
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Silvija Borkus 63498072
mob.t.25708731

silvija.borkus@durbe.lv
Sociālajā centrā            Lieģos Parka ielā 2
Sociālais aprūpētājs Inta Benete 63498072
inta.benete@durbe.lv
Sociālajā centrā            Lieģos Parka ielā 2
Durbes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Puļķe 63451962
jolanta.pulke@durbe.lv 
barintiesa@durbe.lv
Skolas ielā 3; Durbē
Administratīvās komisijas sekretāre Solvita Gertnere solvita.gertnere@durbe.lv  Dunalkas pagasts "Pagastmāja"
Durbes pilsētas pārvaldes
 lietvede - kasiere
Anda Dīcmane
 
mob.t.29166093

durbes.parvalde@durbe.lv 
Skolas ielā 3; Durbē
Durbes kultūras nama direktore,
 novada kultūras darba koordinatore
  Daira Veilande 63498073
mob.t.29360509

daira@durbe.lv
Skolas ielā 5, Durbē
Sporta organizators / koordinators Durbes novadā Alise Ansone
mob.t.28662110
alise.ansone@durbe.lv
 
 
Lieģu kultūras nama direktore Dzintra Cāle 63498033
lieguk-nams@durbe.lv
Lieģos Parka ielā 2
Lieģu bibliotēkas vadītāja Agita Stase 63498071
liegubiblioteka@durbe.lv
 
Lieģos Parka ielā 2
Durbes pilsētas bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča 63498092
durbesbiblioteka@durbe.lv 
 
Skolas ielā 5, Durbē
Durbes muzeja vadītājs Reinis Bahs mob.t.28677141
muzejs@durbe.lv
Raiņa ielā 17, Durbē
Durbes novada būvvaldes Būvinspektors Andris Vaivars mob.t.26524249
andris.vaivars@durbe.lv
"Pagastmāja", Dunalkas pagasts
Pirmdienās 9.00 - 13.00
Durbes novada būvvaldes Arhitekts Uldis Maisiņš mob.t.29226651
uldis.maisins@durbe.lv
"Pagastmāja", Dunalkas pagasts
Pirmdienās 9.00 - 13.00
DUNALKAS  PAGASTS
Dunalkas pagasta pārvaldes
 lietvede - kasiere
Zelma Bužate tālr./fax 63454116
 mob.t.29243175

dunalkas.parvalde@durbe.lv
Dunalkas pagasts "Pagastmāja"
Dunalkas kultūras nama vadītāja Sanita Bušma
dunalkask-nams@durbe.lv 
mob.t.26344350
 
Dunalkas pagasts "Danči"
Dunalkas bibliotēkas vadītāja Gita Žīgure 26252990
dunalkasbiblioteka@durbe.lv
Dunalkas pagasts "Pagastmāja"
Dunalkas bērnu dienas centrs "Briedēns" audzinātāja Sanita Ventaskraste mob.t.26668503
sanita.ventaskraste@durbe.lv 
 
Sporta organizators Dunalkā Ģirts Ansons mob.t.26387343
sliver7@inbox.lv
 
Komunālais darbinieks Dunalkā Valdis Kalniņš mob.t.20338189
dunalkas.parvalde@durbe.lv
 
Rāvas bibliotēkas vadītāja Ilze Feldmane mob.t.28286076
ravasbiblioteka@durbe.lv
 
 
VECPILS  PAGASTS
Vecpils pagasta pārvaldes
 lietvede - kasiere
Inita Dimza tālr./fax.63453327
mob.t.22021829

vecpils.parvalde@durbe.lv
Vecpils pagasts "Pagastnams"
Kultūras pasākumu organizētāja Vecpilī Ruta Hūna 63453344
29166729

vecpilssaietanams@durbe.lv
 
Vecpils pagasts
Vecpils pamatskola
Vecpils pagasta novadpētniecības centrs Dzintra Lāce mob.t.26405200
dzintralace@inbox.lv
Vecpils pagasts
"Pagastnams"
Pirmdienās 9.00 - 16.00
Sporta organizators Vecpilī Agnis Gaulis mob.t.26593213
agnis-gaulis@inbox.lv
 
Vecpils bibliotēkas vadītājs Jānis Aigars mob.t.26588629
vecpilsbiblioteka@durbe.lv
 
Vecpils pagasts
Vecpils pamatskola
Vecpils komunālā sektora darbinieks Jānis Sjomkāns mob.t.29476344
vecpils.parvalde@durbe.lv
 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis" vadītāja Mudīte Reinharde tālr. 63498784
mob.t.25443259

pii.abolitis@durbe.lv
Skolas iela 5a
Durbe
A.Spāģa Dunalkas pamatskolas direktore Rita Jaunskunga 63454115
mob.t.27840820

dunalkaspmsk@durbe.lv
"Dunalkas skola"
Dunalkas pagasts
Ata Kronvalda Durbes vidusskola direktore Kristīne Bruzule 63498070;
 fakss63498783
mobt..27842747

kristinebruzule@durbe.lv
Skolas iela 5a
Durbe
Ata Kronvalda Durbes vidusskolas lietvedības sekretāre Līga Gūtmane 63498070
mob.t.27841630

durbesvsk@durbe.lv
Skolas iela 5a
Durbe
Mūzikas studijas vadītāja vadītājas p.i.
Liena Ernstsone

26125791
muzikasstudija@durbe.lv

 
SIA "DURBES KS"
SIA "Durbes KS" valdes loceklis Arnis Zvirbulis mob.t.29205803
durbes-ks@durbe.lv
Parka ielā 2, Lieģos
Galvenā grāmatvede / lietvede Sandra Vasermane 63498039
info.durbes-ks@durbe.lv
Parka ielā 2; Lieģos
Grāmatvede Maruta Briķe 63498030
maruta@durbe.lv
Parka ielā 2; Lieģos
Darbu vadītājs Vilnis Cālis 29190413  
Santehniķis / elektriķis      
POLICIJA
Grobiņas Policijas iecirknis-dežūrdaļa diennakts telefons
26181033
 
Durbes novada Tadaiķu pagasts un Durbes pilsēta
vecākais inspektors
Māris Ilsters
(foto)
63490264 Lielā iela 76, Grobiņa
trešdienās
14.00 - 16.00
Durbes pilsētas,
Tadaiķu pagasta policijas inspektors 
Gints Ozoliņš
(foto)
 
mob.t.29428558

 
Skolas iela 3, Durbe
otrdienās
10.00 - 12.00
Durbes pilsētas policijas inspektors Māris Grīnbergs
(foto)
mob.t.29675759 Skolas iela 3, Durbe
otrdienās
10.00 - 12.00
Vecpils pagasta vecākais inspektors Ainis Ķinēns
(foto)
63449303 Padures iela 2, Aizpute
pirmdienās
10.00 - 12.00
Dunalkaspagasta policijas inspektors Ulvis Jonass
(foto)
mob.t.26175916
mob.t.27004015
Dunalkas pagasts "Pagasta māja"
mēneša 1.trešdienā
9.00 - 11.00
 
Ugunsdzēsēji  Varis Štrehers 63498706
mob.t.29449615
Aizputes ielā 4; Durbē
Kapu pārraugs      Skolas ielā 3, Durbē
Autovadītājs Oskars Skrubis mob.t.29296553  
Autovadītājs Jānis Lankups mob.t.29170070  
Autovadītājs Aivars Eihmanis mob.t.26459650  
Datortīkla administrators  IT speciālists
Darba aizsardzības un ugunsdrošības, CA speciālists
Zigmunds Kapelis mob.t.26526052
zigis@durbe.lv

Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
 
Aisteres
Publiskais Interneta Punkts
Vizma Kļava mob.t.26389536
aistere.dators@inbox.lv
 
Pirmdien  
15.00- 19.00
Otrdien   
14.00-18.00
Trešdien   
14.00- 18.00
 Ceturtdien
 15.00- 19.00
Piektdien  
 14.00- 18.00

 
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" lauku attīstības konsultante Līga Jesere - Voitkēviča mob.t.26263682
liga.jesere@llkc.lv

Skolas ielā 3, Durbē
Pirmdien
8.00-17.00
Trešdien
8.00-12.00

Pagasta pārvaldē, Dunalkā
Otrdien
8.00-12.00

Pagasta pārvaldē,
Vecpilī
Otrdien
13.00-16.30
 


UZMANĪBU  !
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistei
Ivetai Eglijai 
jauna e-pasta adrese:
iveta.eglija@durbe.lv

Līdz 1.maijam darbosies arī vecā
e-pasta adrese:
iveta.penkule@durbe.lv

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību