top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kontakti

            


Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000058625
Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430
Banka: AS “SEB banka”,
Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,
SWIFT kods: UNLALV2X
Tālruņi: 63498097 (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3447)
E-pasts: pasts@dkn.lv


 
 

 Darba  laiks:


Pirmdiena
 
Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena Piektdiena
8.30-18.00 8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-17.00 8.30-16.00
                  
  *pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00
 

Struktūrvienības un darba laiki:


    Tālrunis Pieņemšanas laiks
Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Kārkliņš 63484986
mob.t.29187957

vilnis.karklins@dkn.lv
Durbes novada domē     
Lieģos Parka ielā 2
 Otrdien  15.00- 17.00 
Kancelejas vadītāja Madara Lagzdiņa 63498097
madara.lagzdina@durbe.lv
Durbes novada domē     
Lieģos Parka ielā 2
Lietvedības sekretāre Līga Vītola Fakss     63484989
liga.vitola@durbe.lv 
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dzintra Stase 63483772
mob.t..29332167 

dzimtsar.nod@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Pirmdien 8.30-15.00
Trešdien 8.30- 15.00
Ceturtdien 8.30- 15.00
Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Dace Reinfelde 63498738
mob.t. 28307324
darba mob.t.26470489
dace.reinfelde@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Grāmatvede Sandra Lējēja 63498738
mob.t.26470489
sandra.lejeja@durbe.lv
 Durbes novada domē    
Lieģos Parka ielā 2
Grāmatvede Monta Eidiņa 63498738

monta.eidina@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Kasiere / grāmatvede Pārsla Stiebriņa 63498738
mob.t.26470489
parsla.stiebrina@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Būvinženiere Santa Bucika 63483773
santa.bucika@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Projektu vadītāja Signe Rozenšteina 63483773
mob.t.22033850

signe.rozensteina@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Nekustamā īpašuma speciāliste Diāna Grudule 63484985, 29151833
diana.grudule@durbe.lv
Durbes novada domē     Lieģos Parka ielā 2
Plānošanas un nekustamā īpašuma speciāliste Jolanta Lubiņa 63484985, 29151833
jolanta.lubina@durbe.lv
Durbes novada domē
Lieģos Parka ielā 2
Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Dejus mob.t. 22187937
sanita.dejus@durbe.lv 
Durbē, Skolas ielā 3, otrdienās, ceturtdienās 8.30 līdz 17.00
Sociālā dienesta vadītāja Oksana Strēle  
63498072
mob.t. 28386015

oksana.strele@durbe.lv
Sociālajā centrā            Lieģos Parka ielā 2
Trešdien    9.00- 15.00 Ceturtdien  9.00- 15.00
Dunalkā
Pirmdien 13.00- 18.00
Vecpilī
Otrdien 13.00- 16.30
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Silvija Borkus 63498072
mob.t.25708731

silvija.borkus@durbe.lv

Sociālajā centrā 
   Lieģos Parka ielā 2

Durbē 
Skolas ielā 3
(pārvaldes ēkā)
ceturtdienās
no plkst.8.30 - 16.00

Sociālais aprūpētājs Inta Benete 63498072
inta.benete@durbe.lv
Sociālajā centrā            Lieģos Parka ielā 2
Durbes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Jolanta Puļķe 63451962
mob.t.26529699
jolanta.pulke@durbe.lv 
barintiesa@durbe.lv
Durbē
Skolas ielā 3;

Durbē, Skolas ielā 3, Durbes novadā:
pirmdienās un otrdienās no plkst. 9.00- 12.00
 ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00
Vecpils pagasta pārvaldē:
Otrdienās notiek pieņemšana pēc iepriekšējas vienošanās
Dunalkas pagastmājā:
Pirmdienās no plkst. 13.30 – 15.30
Ņemot vērā bāriņtiesas darba specifiku, vēlams iepriekš vienoties par konkrētu laiku, sazinoties pa tālruni: 26529699
Durbes pilsētas pārvaldes
 lietvede - kasiere
Anda Dīcmane
 
mob.t.29166093

durbes.parvalde@durbe.lv 
Skolas ielā 3; Durbē
Darba laiks:
Pirmdienās 8.30 - 18.00
Otrdienās 8.30 - 17.00
Trešdienās 8.30 - 17.00
Ceturtdienās 8.30 - 17.0
Piektdienās 8.30 - 16.00
Durbes kultūras nama direktore,
 novada kultūras darba koordinatore
  Daira Veilande mob.t.29360509
daira@durbe.lv
Skolas ielā 5, Durbē
Durbes muzeja krājumu glabātājs Reinis Bahs mob.t.28677141
muzejs@durbe.lv
Raiņa ielā 17, Durbē
Iestādes "Durbes novada sports" vadītāja Alise Ansone
mob.t.28662110
alise.ansone@durbe.lv
 
Skolas ielā 5a, Durbē
Durbes pilsētas bibliotēkas vadītāja Irisa Volkeviča 25708760
durbesbiblioteka@durbe.lv 
Skolas ielā 5, Durbē
Lieģu kultūras nama direktore Dzintra Cāle mob.t. 29997837; 63498033
lieguk-nams@durbe.lv
Lieģos Parka ielā 2
Lieģu bibliotēkas vadītāja Agita Stase 63498071
mob.t.20059869
liegubiblioteka@durbe.lv
 
Lieģos Parka ielā 2
Durbes novada būvvaldes būvinspektors Ivars Čima
mob.t.26149874
ivars.cima@durbe.lv
"Pagastmāja", Dunalkas pagasts
Trešdienās 9.00 - 13.00
Durbes novada būvvaldes vadītājs - arhitekts Jānis Grundbergs mob.t. 29298944
janis.grundbergs@durbe.lv
"Pagastmāja", Dunalkas pagasts
Trešdienās 9.00 - 13.00
Datortīkla administrators        
Darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālists Andris Jefimovs ugunsdrosiba@grobinasnovads.lv  
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis;
kapsētu apsaimniekotājs
Kristaps Kapelis mob.t. 26110266  
Komunālais darbinieks      
Datu aizsardzības speciālists  Raivis Grūbe tālr.: +371 67419000
raivis@grubesbirojs.lv
 
Datu aizsardzības speciālists  Viesturs Grūbe tālr.: +371 67419000
viesturs@grubesbirojs.lv
 
DUNALKAS  PAGASTS
Dunalkas pagasta pārvaldes
 lietvede - kasiere
Zelma Bužate mob.t.29243175
dunalkas.parvalde@durbe.lv
Dunalkas pagasts "Pagastmāja"
Darba laiks:

Pirmdienās 8.00 - 17.30
Otrdienās 8.00 - 16.30
Trešdienās 8.00 - 16.30
Ceturtdienās 8.00 - 16.30
Piektdienās 8.00 - 15.30
Pudienas pārtraukums katru darba dienu no plkst.12.00 līdz 12.30
Dunalkas / Vecpils kultūras un atpūtas centrs vadītāja Inta Dreimane
mob.t. 26344350
vecpils.kac@durbe.lv
no 02.03. līdz 31.05.
pieņemšanas laiks
Pirmdienās 14.00–20.00
kult.namā “Danči”
Dunalkas bibliotēkas vadītāja Gita Žīgure 26252990
dunalkasbiblioteka@durbe.lv
Dunalkas pagasts "Pagastmāja"
Dunalkas bērnu dienas centrs "Briedēns" audzinātāja Sanita Ventaskraste mob.t.26668503
sanita.ventaskraste@durbe.lv 
 
Sporta organizators Dunalkā Matīss Grasmanis mob.t.28330169
grasmanis.matiss@gmail.com
 
Komunālais darbinieks Dunalkā Valdis Kalniņš mob.t.20338189
dunalkas.parvalde@durbe.lv
 
VECPILS  PAGASTS
Vecpils pagasta pārvaldes
 lietvede - kasiere
Inita Dimza mob.t.22021829
vecpils.parvalde@durbe.lv
Vecpils pagasts "Pagastnams"
Darba laiks:
Pirmdienās 8.00 - 17.30
Otrdienās 8.00 - 16.30
Trešdienās 8.00 - 16.30
Ceturtdienās 8.00 - 16.30
Piektdienās 8.00 - 15.30
Pudienas pārtraukums katru darba dienu no plkst.12.00 līdz 12.30
Dunalkas / Vecpils kultūras un atpūtas centrs vadītāja Inta Dreimane mob.t.26344350
vecpils.kac@durbe.lv
Vecpils pagasts
Vecpils pamatskola
Vecpils pagasta novadpētniecības centrs Dzintra Lāce mob.t.26405200
dzintralace@inbox.lv
Vecpils pagasts
"Pagastnams"
Otrdienās 9.00 - 16.00
Vecpils bibliotēkas vadītājs Jānis Aigars mob.t.25495377
vecpilsbiblioteka@durbe.lv
 
Vecpils pagasts
Vecpils pamatskola
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolītis" vadītāja Mudīte Reinharde tālr. 63498784
mob.t.25443259

pii.abolitis@durbe.lv
Skolas iela 5a
Durbe
Ata Kronvalda Durbes pamatskolas direktore Kristīne Bruzule 63498070;
 fakss63498783
mobt..27842747

kristine.bruzule@durbe.lv
Skolas iela 5a
Durbe
Ata Kronvalda Durbes pamatskolas lietvedības sekretāre Līga Gūtmane 63498070
mob.t.27841630
durbesskola@durbe.lv
Skolas iela 5a
Durbe
SIA "DURBES KS"
SIA "Durbes KS" valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis 26625846
durbes-ks@durbe.lv
Parka ielā 2, Lieģos
Galvenā grāmatvede / lietvede Sandra Vasermane 63498039
info.durbes-ks@durbe.lv
Parka ielā 2; Lieģos
Grāmatvede Daiga Ķuda 63498030
daiga.kuda@durbe.lv 
Parka ielā 2; Lieģos
Māju remontstrādnieks Reinis Blizņecs 27823404  
Santehniķis / elektriķis      
POLICIJA
Grobiņas Policijas iecirknis-dežūrdaļa diennakts telefons
26181033
 
Durbes novada
Durbes pilsētā, Durbes pagastā un Tadaiķu pagastā
policijas inspektors
Mareks Vītols
 
mareks.vitols@kurzeme.vp.gov.lv Skolas iela 3, Durbe
1.otrdienā
14.00 - 16.00
Durbes novada
Dunalkas pagastā policijas inspektors
     
Durbes novada
Vecpils pagastā
policijas inspektors
Edmunds Jansons 67085950
edmunds.jansons@kurzeme.vp.gov.lv
Cīravas pagasts "Gaismas"
1.trešdienā
14.00 - 16.00
Ugunsdzēsēji  Varis Štrehers 63498706
mob.t.29449615
Aizputes ielā 4; Durbē
Autovadītājs Oskars Skrubis mob.t.29296553  
Autovadītājs Jānis Lankups mob.t.29170070  
Autovadītājs Aivars Eihmanis mob.t.26459650  
     
 
Uzņēmējdarbības un
lauku attīstības konsultante Durbes novadā
 
Aiva Kasparoviča mob.t.26263682
aiva.kasparovica@llkc.lv
No 2019.gada 01.oktobra:
DURBĒ: pirmdienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30; no plkst.13 līdz plkst.16.30
               mēneša 2., 4.ceturtdiena no plkst.8.30 līdz plkst.12.30; no plkst.13 līdz plkst.16.30

DUNALKĀ: mēneša 1., 3.ceturtdiena no plkst.9.00 līdz plkst.12.00

VECPILĪ: mēneša 1., 3.ceturtdiena no plkst.13.00 līdz plkst.16.00
 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

                  (skatīt...) 


 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību