top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Atpakaļ 

                                              SIA "Durbes KS"                                


Dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānu projekts 2021.gadam   (2.pielikums MK 2017.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.408)
un Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes projekts 2021.gadam
(1.pielikums MK 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.215)

< Publicēts 30.10.2020. plkst.15:55 >

 

Aistere Dunalka Durbe Lieģi Vecpils
Lapegles Kaimiņi

Pielikums nr.2
Aizputes 6 Alejas 7 Alejas
Šalkas

Pielikums nr.2
Straumes

Pielikums nr.2
Līguti Alejas 9 Avoti

Pielikums nr.2
    Peldu 2 Celtnieku 4

Pielikums nr.2
Blāzmas
    Raiņa 21 Celtnieku 6

Pielikums nr.2
Saulgrieži
    Raiņa 24 Celtnieku 10

Pielikums nr.2
 
    Raiņa 39 Jaunbrenči  
    Raiņa 41 Rīgas 1

Pielikums nr.2
 
    Raiņa 47 Rīgas 3

Pielikums nr.2
 
    Raiņa 49    
    Raiņa 63    
    Raiņa 65

Pielikums nr.2
   
    Raiņa 65a    
    Raiņa 69    
    Skolas 2    
    Skolas 8    
    Skolas 12    
    Skolas 24    

                                                                                                      


Dzīvojamo māju apsaimniekošanas un uzturēšanas plānotās tāmes 2020.gadam un veicamo pasākumu plāns (pielik.Nr.2)

< Rediģēts 16.10.2019. 16:45>

Aistere Dunalka Durbe Tadaiķu pagasts Vecpils
Lapegles Kaimiņi Aizputes 6 
Pielikums Nr.2
Alejas 7 Alejas
Šalkas
Pielikums Nr.2
Straumes
Pielikums Nr.2
Līguti 1 Alejas 9 Avoti
    Peldu 2 Celtnieku 4
Pielikums Nr.2
Blāzmas
    Raiņa 21 Celtnieku 6 Saulgrieži
Pielikums Nr.2
    Raiņa 24 Celtnieku 10  
    Raiņa 37 Jaunbrenči  
    Raiņa 39 Rīgas 1  
    Raiņa 41 Rīgas 3  
    Raiņa 47    
    Raiņa 49    
    Raiņa 63    
    Raiņa 65
Pielikums Nr.2
   
    Raiņa 65a    
    Raiņa 69    
    Skolas 2    
    Skolas 8    
    Skolas 12    
    Skolas 24    

 


MAKSAS pakalpojumu izcenojumi
(pakalpojuma cenas ir norādītas bez materiālu izmaksām)
 

N.
p.k.
Pakalpojuma nosaukums mērvienība Cena par vienību, EUR PVN 21% Cena ar PVN 21%, EUR
1. Santehniķa pakalpojumi
 
h 6,20 1.30 7,50
2. Remontstrādnieka pakalpojumi
 
h 5,80 1,22 7,02

 
! Par pakalpojumu ārpus darba laika, brīvdienās ( sestdienas, svētdienas) un svētku dienās +50% no pakalpojuma cenas.
 
 
 
Transporta pakalpojumi
 

N.p.
k.
Transporta veids mērvienība Cena par vienību, EUR PVN 21% Cena ar PVN 21%, EUR
1. Traktors MTZ-80 ar frontālo iekrāvēju h 12,80 2,69 15,49
2. Traktors MTZ -80
 
h 12,00 2,52 14,52
3. Traktora piekabe
 
h 1.12 0,24 1,36
4. VW Transporter bez piekabes
 
h 9,00 1,89 10.89
5. VW Transporter ar piekabi
 
h 21.00 4.41 25.41

 
! Transporta pakalpojuma 1km cena 0,30 EUR


Maksas pakalpojumu izcenojumi sanitārtehniskajiem darbiem
(pakalpojumu cenas ir norādītas bez iespējamām papildizmaksām)
 
 

N.p.k Darba nosaukums Mērvienība Cena PVN21% Cena ar PVN21% EUR
  Asenizācijas pakalpojuma sniegšanas vieta        
1. Darbs Durbē gb. 31.12 6.54 37.66
2. Darbs Vecpilī
 
gb. 42.33 8.89 51.22
3. Darbs Dunalkā
 
gb. 42.33 8.89 51.22
4. Darbs Lieģos
 
gb. 31.12 6.54 37.66
5. Darbs Rāvā
 
gb. 37.12 7.80 44.92
6. Darbs Līgutos
 
gb. 31.92 6.70 38.63
7. Darbs Aisterē
 
gb. 36.08 7.58 43.66

 
! Par asenizācijas pakalpojuma izmaksām citās apdzīvotās vietās zvanīt pa tālr. 63498039
Par iespējamām papildizmaksām klients tiks informēts pirms darbu uzsākšanas.
Pakalpojumu var pieteikt zvanot pa tālr. +37126863071
Par sniegto pakalpojumu ir iespēja norēķināties skaidrā naudā, pretī saņemot stingrās uzskaites    kvīti, vai ar pārskaitījumu.
 Informācija par ūdensskaitītājiem !

(lasīt  šeit...)

 


Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu


          SIA „Durbes KS” informē Durbes novada iedzīvotājus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu maiņu.
 Ir izstrādāts jauns ūdenssaimniecības tarifu projekts, kurā maksa par ūdeni ir aprēķināta atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un patreizējām pakalpojuma sniegšanas izmaksām, t.i., turpmāk novada teritorijā spēkā būs 2 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kuru būtiskākā atšķirība būs –  ūdens tiek vai netiek atdzelžots. Atdzelžotā ūdens tarifs būs 1.06 Eiro/m³ un neatdzelžotā ūdens tarifs būs 0.63 Eiro/m³, kanalizācijas pakalpojumu tarifs būs 1.14 Eiro/m³. Cenas norādītas bez PVN
         Tarifu izmaiņas tika veiktas, lai uzņēmums spētu novada iedzīvotājiem arī turpmāk nodrošināt līdzšinējo dzeramā ūdens piegādi. Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā pēdējo reizi novadā tika veiktas 2008.gadā.  Šo gadu laikā būtiski ir mainījušās pakalpojuma izmaksas – pieaugusi minimālā alga, elektrības cena, materiālu cenas u.c.
Ir veikti vairāki projekti, kuros ir sakārtotas komunikācijas, uzstādītas atdzelžošanas stacijas, attīrīšanas stacijas, kā arī pārsūknēšanas stacijas. Visu šo komunikāciju uzturēšana un apkalpošana prasa resursus (specializētās apkalpošanas, apkopes un remontus), līdz ar to ja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs paliktu iepriekšējais, turpinātu trūkt līdzekļu šo komunikāciju kvalitatīvai uzturēšanai.
          Visas Durbes novada ūdenssaimniecības uzturēšanai gada ietvaros ir nepieciešami aptuveni 65’000 eiro, taču par ūdenssaimniecības pakalpojumiem gadā tika ieņemti aptuveni 32’000 eiro (2014.gada dati). Rezultātā gadu no gada veidojās būtiska negatīva finansiāla starpība, kura ar katru gadu tikai pieaug un rada uzņēmumam zaudējumus ūdenssaimniecības nozarē. Ūdens ir nepieciešams ikvienam, un šādā situācijā naudas līdzekļi ūdenssaimniecības uzturēšanai tika izlietoti no citiem uzņēmuma finanšu resursiem, t.i., māju apsaimniekošanas līdzekļiem, kā rezultātā radās naudas iztrūkumi namu apsaimniekošanas sektorā.
          Jaunais udenssaimniecības tarifs, dos iespēju SIA „Durbe KS”, izmantot katras nozares ieņēmumus tieši tās pašas nozares uzturēšanas un ekspluatācijas mērķiem. Ūdenssaimniecības tarifs stājas spēkā ar 2015.gada 1. Jūliju, saskaņā ar Durbes novada domes 2015.gada 30.aprīļa Domes Lēmumu Nr. 149.
 
Informēja  J.Brikmanis

SVARĪGA INFORMĀCIJA


Sakarā  ar grozījumiem MK noteikumos Nr.1013 no 09.12.2008., sākot ar 2014.gada  novembri par atkritumiem iedzīvotājiem tiks aprēķināts pēc  deklarēto personu skaitu dzīvoklī. Par prombūtni, kas pārsniedz 7 dienas, jāiesniedz apstiprināta izziņa. Atkārtoti lūdzam sakārtot jautājumus par deklarētām personām dzīvokļos!

Neskaidrību gadījumā zvanīt 63498030
SIA”Durbes KS”SIA "Durbes KS" 2020. gada 9 mēnešu pārskats
 

SIA Durbes KS 2020.gada 9 mēnešu  pārskats
SIA "Durbes KS" 2020. gada 1.pusgada pārskats

 

SIA Durbes KS 2020.gada 1.pusgada  pārskats

SIA "Durbes KS" 2020. gada 1.ceturkšņa pārskats

 

SIA Durbes KS 2020.gada 1.ceturkšņa   pārskats
SIA "Durbes KS" 2019. gada pārskats
 

SIA Durbes KS 2019.gada  pārskatsSIA "Durbes KS" 2019. gada 1.ceturkšņa pārskats

 

SIA Durbes KS 2019.gada 1.ceturkšņa  pārskats
 


SIA "Durbes KS" 2018. gada pārskats
 

SIA Durbes KS 2018.gada  pārskats
SIA "Durbes KS" 2018. gada 1.pusgada pārskats

 

SIA Durbes KS 2018.gada 1.pusgada pārskats
 
SIA "Durbes KS" 2018. gada 1.ceturkšņa pārskats
 

SIA Durbes KS 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats


SIA "Durbes KS" 2017. gada pārskats
 

SIA Durbes KS 2017.gada pārskats


SIA "Durbes KS" 2017. gada 3.ceturkšņa pārskats

SIA Durbes KS 2017.gada 3.ceturkšņa pārskats


SIA "Durbes KS" 2017. gada 1.pusgada pārskats


SIA Durbes KS 2017.gada 1.pusgada pārskats


 
 


  Raiņa 63    
Pielikums nr.2

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES
 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību