top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  

Labiekārtota pieeja Durbes ezeram

  

      Viena no mūsu dabas vērtībām ir  Durbes ezers, līdz ar to ir svarīgi nodrošināt ezera pieejamību sabiedrībai Š.g. jūnija mēnesī tika pabeigti darbi pie publiskas laivu ielaišanas vietas izbūves, kura būs droši izmantojama visu gadu, uzstādīta peldošā laipa uz betona pontoniem Durbes ezerā (netālu no Līgutu estrādes), kas piemērota personām ar kustības traucējumiem un operatīvo dienestu transporta vajadzībām, kā arī labiekārtota pieguļošā teritorija.
      Sakārtojot šo teritoriju tiks mazināta neorganizēta antropogēnā slodze uz teritorijām, kurā ir nepieciešams realizēt dabas aizsardzību, sekmēta ezera apsaimniekošana, drošība un uzraudzība.
      Projekts realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

 
 

Turpinās  Durbes ezera piekrastes labiekārtošana

 
 
      Durbes ezers ir valstij piekritīga publiskā ūdenskrātuve, tomēr pašvaldībai ir ļoti svarīgi tā attīstība.  Lai nodrošinātu papildus pieejamību sabiedrībai Durbes novada pašvaldība turpina labiekārtot  ezera pieguļošo teritoriju gan saviem līdzekļiem, gan piesaistot dažādu fondu finansējumu.
      2018.gada nogalē bija iespēja piesaistīt finansējumu iesniedzot projekta pieteikumu  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) izsludinātajā aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”. Durbes novada pašvaldība, ņemot vērā gan nepieciešamību, gan publiskā telpā izskanējušos ieteikumus/iebildumus/komentārus, sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu, kurš tika atbalstīts.
      Projekta ietvaros, netālu no Līgutu estrādes, plānots  izveidot slipu (betonētu laivu ielaišanas vietu) un laipu, kas būs pieejama dažādos klimatiskajos laika apstākļos. Projekta ietvaros tiks arī labiekārtota teritorija, tādējādi tiks nodrošināta ezera pieeja sabiedrībai, t.sk. izveidotā infrastruktūra dos iespējamu motivāciju cilvēkiem ar kustības traucējumiem būt aktīvākiem un integrēties sabiedrībā, operatīvo dienestu transportam atvieglotu piekļuvi ezeram, un ezeru apsaimniekošanai.
      Lai noskaidrotu projektu izmaksas un darbu veicēju tika veikts iepirkums atbilstoši normatīvajiem aktiem. Par uzvarētāju tika noteikt SIA “JOE”, ar kuru š.g. aprīļa beigās tika noslēgts līgums par līgumcenu 52028,79 EUR ar PVN, t.sk. LVAFA atbalsts 34726,00 EUR. Šobrīd ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde un drīzumā tiks uzsākti arī reāli izbūves darbi.
 
 
 

Durbes novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andrejs Radzevičs

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību