top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par nekustamā īpašuma pēc adreses “Lējēji”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6450 004 1071, izsoli

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu pēc adreses “Lējēji”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6450 004 1071, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2017.gada 21.marts plkst.11.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles nosacītā cena / sākumcena ir EUR 18 263,15 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro 15 centi).
Izsoles solis ir EUR 100.00 (Viens simts euro un 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 20.marta plkst.17.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Nodrošinājuma nauda EUR 1 826,32 (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit seši euro un 32 centi) un izsoles dalības maksa EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) līdz 2017.gada 20.marta plkst.17.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Lējēji, Dunalkas pagasts izsole”. Reģistrācijas nauda ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 63498097.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.durbe.lv, Durbes novada domes kancelejā.


Izsoles noteikumi          ►

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību