top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu “Līdumnieki”, Dunalkas pagasts, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu pēc adreses “Līdumnieki”, Dunalkas pagasts, Durbes novads (kadastra Nr. 6450 003 0451), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6450 003 0451 – 0,605 ha platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2019.gada 27.martā plkst.1030 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 1 068,19.
Izsoles solis ir EUR 100.00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 26.marta plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums EUR 116,99 līdz 2019.gada 26.marta plkst.1600 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Līdumnieki, Dunalkas pagasts, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.


Izsoles noteikumi    
Informējam, ka sakarā ar AS "Sadales tīkli" plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā,
25.martā
no plkst.9.00 - 14.00
28.martā
no plkst.12.00- 17.00
Durbes novada domes telpās nebūs elektrība
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību