top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lieģu bibliotēka


Liepājas puses mazajās bibliotēkās viesojās Latvijas avīze




Lasīt vairāk...




*****




Sveiciens Latvijai !

(skatīt fotogaleriju....)

( skatīties apsveikuma video...)

Parka iela 2, Tadaiķu pag.
Tālrunis 63498071
Mob.tālrunis 20059869
Bibliotēkas vadītājas v.i.  Agita Stase
E-pasts:

liegubiblioteka@durbe.lv

 liegu.b-ka@inbox.lv 
 
Darba laiks: 
PIRMDIENĀS            9.00 -14.00
OTRDIENĀS             9.00 -14.00 
TREŠDIENĀS           9.00 -14.00
CETURTDIENĀS     9.00 -14.00
PIEKTDIENĀS          12.00 -18.00
 

Dokumenti:

Durbes novada Lieģu bibliotēkas nolikums
Lieģu bibliotēkas lietošanas noteikumi
Lieģu bibliotēkas stratēģija

 



Mūsdienu tehnoloģiju un attīstības laikmetā ir grūti saglabāt to vērtību, kāda ir grāmatai. Grāmata ir nenovērtējama, tādēļ ir liels prieks, ka arī Lieģu iedzīvotājiem un ne tikai, ir tā iespēja atnākt uz bibliotēku, kas ir kultūras un informācijas centrs, lai varētu saņemt sev interesējošu un saistošu literatūru. Lieģu bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Durbes novada domi, Lieģu kultūras namu, Latvijas Pastu, Sociālo dienestu. Ir viegli atrodama un var apvienot vairākas lietas vienlaikus.
Lieģu bibliotēka datēta jau ar 1935. gadu, bet šogad par Durbes novada domes līdzekļiem bibliotēkā ir veikts remonts, atjaunoti grāmatu plaukti. Bibliotēka var lepoties ar gaišu un pozitīvu iekārtojumu. Paldies Durbes novada domes vadībai par atbalstu un sadarbību. Paldies IK „Salvis – 71”par paveikto darbu. Vislielākais paldies patstāvīgajiem apmeklētājiem par sapratni remonta laikā.
 Apmeklētāju skaits ir audzis, ir iegādātas jaunas grāmatas.
Ir pieejami dažādi žurnāli, avīzes, kā arī plaša un interesanta bērnu grāmatu izlase. 
Ir iespējams lasīt bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas.Vai vienkārši dalīties savā vērtējumā par kādu īpašu grāmatu, kas uz jums atstājusi lielu iespaidu. Ir iespējams lasīt bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas. Vai vienkārši dalīties savā vērtējumā par kādu īpašu grāmatu, kas uz jums atstājusi lielu iespaidu.
Lieģu bibliotēkā ir pieejami datori mācībām, ziņu lasīšanai vai vienkārši izklaidei.
Gaidīti ir visi - lieli un mazi. Liels ir mans prieks redzēt jaunus lasītājus, esošos vai tādus, kas vienkārši nezin, ka bibliotēka ir atvērta un gaida lasītājus.
Lieģu bibliotēkas izveide datēta ap 1935. gadu, kad bibliotēka bijusi Lauksaimnieku biedrības bibliotēka. Bibliotēka apkalpo Lieģu, Durbes pilsētas un apkārtējās lauku teritorijas iedzīvotājus, kā arī citus interesentus. Lieģu bibliotēka veic kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir radīt apkalpojamās teritorijas iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijas vidi, nodrošināt ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formātā. Informācijas un uzziņu meklēšanā tiek izmantots internets, datubāzes, elektroniskie katalogi, LNB nacionālā bibliogrāfija, bibliotēkas krājums, starpbibliotēku abonements. Lieģu bibliotēkas lietotāji ir bērni un  jaunieši - skolēni, studenti, profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, dažāda vecuma un profesiju pieaugušie. Bibliotēkas pakalpojumi - grāmatu, žurnālu izsniegšana, brīva pieeja internetam, visa veida informācijas nodrošināšana iespēju robežās, ikviens var atrast sev piemērotu literatūru, izmantot internetu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumus:
Bezmaksas:
- Grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās
- Uzziņu izdevumu (enciklopēdijas, vārdnīcas, u.c.) izsniegšana izmantošanai uz vietas bibliotēkā
- Datoru un interneta izmantošana
- Informācijas meklēšana interneta meklētājos, Liepājas novadu un Liepājas CZB elektroniskajā kopkatalogā, LNB un citu republikas bibliotēku elektroniskajos katalogos un datubāzēs
- Bibliogrāfiskās uzziņas
- Informācijas un iespieddarbu apmaiņu ar citām bibliotēkām
- Informējošas un izglītojošas iespieddarbu izstādes un pasākumus
Maksas pakalpojumi:    
 Kopēšana, informatīvo materiālu izdruka.
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs



Durbes logo

  









Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību