top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija

   

2013.gada nogalē tika pabeigta Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija. Darbus veica SIA „EDS” saskaņā ar SIA „Energosistēmas” izstrādāto tehnisko projektu „Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija, Tadaiķu pagasts, Durbes novads”, par līgumsummu 27193,91 Ls bez PVN. Autoruzraudzību veica SIA  „Energosistēmas”, būvuzraudzību veica būvuzraugs Zigmārs Liparts. Tika uzstādīti 38 apgaismojuma balsti, līdz ar to Lieģu ciema ielas ir kļuvušas gaišākas diennakts tumšajā laikā.
Projekta kopējās izmaksas ir 39154,29 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmām izmaksām, t.i. 28884,31 Ls un 10269,98 Ls pašvaldības budžeta finansējums.
Durbes novada dome 2012.gada 1.februārī  saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.11-02-L32100-000252 no Lauka atbalsta dienesta par atbalstu projekta „Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija” realizācijai.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija, Tehniskā projekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Projekts plānots īstenot līdz 2012.gada 31.decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 32093,68 Ls, kur Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums (ELFLA) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību