top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Līgutu parka ceļa rekonstrukcija

   

Līgutu parka ceļa rekonstrukcija

 
Š.g. 26.augustā Durbes novada dome noslēdza līgumu ar SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” par Līgutu parka ceļa posmu rekonstrukciju, līgumsumma 75129,34 Ls bez PVN.
Paredzēts veikt ceļa rekonstrukciju veicot atbilstošu  ceļa pamatnes pastiprināšanu un asfalta seguma izbūvi (~900 m garumā) un caurtekas izbūve.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 69817,50 Ls, kur Eiropas zivsaimniecības  fonda finansējums (EZF) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.
 
Durbes novada dome 2012.gada 19.decembrī  saņēma apstiprinošu Lēmumu Nr.02.6/2-11/3225  no Lauka atbalsta dienesta par atbalstu projekta Nr.12-02-ZL14-Z401101-000003 „Līgutu parka ceļa rekonstrukcija” realizācijai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību „Liepājas rajona partnerība”.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: rekonstruēt Līgutu parka ceļu , veicot atbilstošas pamatnes izbūvi un asfalta izbūvi, caurtekas izbūvi; veikt tehniskā projekta izstrādi, būvuzraudzību un autoruzraudzību.
Projektu plānots īstenot līdz 2013.gada 31.augustam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 69817,50 Ls, kur Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējums (EZF) ir 90% un pašvaldības budžeta finansējums 10%.
   
 

 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību