top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par medību tiesību izsoli

 
Dienvidkurzemes novada pašvaldība nodod medību tiesību izsolei tās pārvaldībā esošas zemes vienības:
Kad.apzīmējums Nosaukums Platība, ha Izsoles datums, laiks
6494 005 0094 Bekseri 1,21 22.11.2021. plkst.1000
6494 005 0100 2,30
6494 005 0104 1,99
 
 
Izsoles sākumcena noteikta EUR 0,40 apmērā gadā par vienu hektāru, bez PVN.
Izsoles solis noteikts EUR 0,10 apmērā gadā par vienu hektāru, bez PVN.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2021.gada 17.novembra plkst.1600 jāreģistrējas Dienvidkurzemes novadā iekļautās Durbes novada pašvaldības kancelejā (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads) un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 līdz 2021.gada 17.novembra plkst.1600 jāieskaita Dienvidkurzemes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000058625, AS “SEB banka” kontā Nr.LV73UNLA0050014272020.

Izsoles noteikumi   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību