top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ata Kronvalda Durbes pamatskola realizē programmas mūzikā

Profesionālās ievirzes izglītība Klavierspēle (kods: 20V212011) programma
Profesionālās ievirzes izglītība Flautas spēle (kods: 20V212031) programma
Interešu izglītības programma Klavierspēlē
Interešu izglītības programma Flautas spēlē
Interešu izglītības programma Ģitāras spēlē
Interešu izglītības programma Solo dziedāšanā
Pieaugušo interešu izglītības programma Ģitāras spēlē
 Pieaugušo interešu izglītības programma  Solo dziedāšanā 

Muzikāls sveiciens no flautas spēles klases (31.05.2021.)                           Jauna flauta, jaunas iespējas!


          Paveroties debesīs, nemanot ir jāpasmaida, redzot, kā gājputni atgriežas Latvijā! Arī mums, Ata Kronvalda Durbes pamatskolas profesionālās ievirzes flautas spēles klasē ir priecīgs notikums! Esam saņēmuši jaunu Trevor James flautu, kurai komplektā līdzi nāk,  tik ļoti svarīgā, liektā flautas galva, lai mazajiem pirkstiņiem nebūtu par grūtu sākt apgūt flautas spēli. II semestri sākām 25.janvārī, skolnieču galvenais uzdevums līdz pavasara brīvdienām bija apgūt gammas un etīdes. Tikāmies tiešsaistes platformā zoom, kur veiksmīgi apguvām gan etīdes, gan gammas. Pielikumā varat noskatīties mazu video sveicienu, kurā ieskandināsim jauno Trevor James flautu un muzikālus sveicienus sūtīs arī divas flautas klases skolnieces Kristīne Mazlevska un Estere Ruperte!
 

Flautas spēles skolotāja Kristīne Inne

(Video skatīt šeit...)

Instrumentu iegāde


             Šī mācību gada pirmajā pusgadā Ata Kronvalda Durbes pamatskolā tika iegādātas divas jaunas digitālās klavieres Roland FP30. Instrumentu iegāde tiek veikta pamatojoties, ka skolā jau esošās klavieres ir savu laiku nokalpojušas, un ir sarežģīta to ekspluatācija, kā arī tās nav iespējams pārvietot, gadījumā, ja bērnu un pedagogu uzstāšanās norisinās ārpus mācību iestādes telpām. Šobrīd gan jebkāda  koncertdarbība ir apgrūtināta, taču klavieres jau tika pielietotas veidojot valsts svētku video sveicienus.
            Digitālajiem taustiņinstrumentiem ir plašs pielietojums.  Gan kā solo, gan pavadošo instrumentu, gan mainīt tembrus un pievienot ritma pavadījumu izpildot vingrinājumus, kā arī izmantot kā midi klaviatūru, lai bērnus ieinteresētu kompozīcijā, savienojot tās ar datorprogrammām.  Tiem ir pilna klaviatūra un akustisko klavieru imitējoša taustiņu pretestība, kas sekmē jauno pianistu pareizas roku muskulatūras kustību veidošanos, kā arī lieliska skaņas kvalitāte, kas bez papildus pastiprinātājiem spētu izpildīt vieskoncertu un vieslekciju prasības.
            Tā kā audzēkņu skaits gan interešu, gan profesionālās ievirzes programmās katru gadu tikai palielinās. Nākotnē ir plānots atjaunot visu mūzikas instrumentu bāzi mūzikas programmu klasēm, iegādājoties vēl divas Roland FP30 klavieres, kā arī ir mērķis iegādāties jaunu bungu komplektu un elektrisko kamerflīģeli skolas aktu zālei. Šīm idejām tiks meklēts atbalsts gan pašvaldībā, gan piesaistot dažādu projektu līdzfinansējumu.
           Mūzikas programmu skolotājiem ir liels prieks, ka ir izdevies iegūt jaunus instrumentus, jo tie ne tikai ir ar lielisku skaņu, bet arī grupu nodarbībās sniedz iespēju pārredzēt klasi bez papildus kustībām, kā arī novērš asimetrisku statisko slodzi, kas ir būtiska, lai saglabātu labu skolotāja balsta sistēmas veselību. Programmu audzēkņiem ļoti patīk jaunie instrumenti, jo uz tiem ir daudz vieglāk muzicēt, kā arī var spēlēties ar visām papildus funkcijām, kuras līdz šim nebija akustiskajiem instrumentiem.
           Attēlos variet redzēt profesionālās ievirzes programmas "Klavierspēle" audzēknes Esteri Pabērzi un Rūtu Eihvaldi, interešu izglītības programmas audzēkņus Laumu Baltrakovu un Rūdolfu Salnu, kā arī pedagogus: Sanitu Kārkliņu (ģitārspēle), Madaru Ivani (solo dziedāšana) un Artūru Jankausku (klavierspēle).

                                                                             Direktores vietniece mūzikas izglītības jomā Madara Ivane.

(Fotogaleriju skatīt šeit...)

 
 

Jauna pieredze

              01.10.2020. solo dziedāšanas skolotāja Madara Ivane pētnieciskā darba ietvaros ar jaunāko klašu solo dziedāšanas audzēknēm Martu Pulksteni, Rūtu Eihvaldi, Kristīni Mazlevsku un Laumu Baltrakovu apmeklēja Liepājas Universitātes Balss un runas izpētes laboratoriju, Liepājas Slimnīcā. Meitenes tika iepazīstinātas ar savām dabiskajām balss iespējām, izmantojot specializētas datorprogrammas.

                                                                                                        Skolotāja Madara Ivane 

Mūzikas programmu skolotāju pavasara sveiciens rudenī

(lai skatītos video spied šeit...)

 


Mācības attālināti mūzikas programmās norisinās sekmīgi

(lasīt...)


Direktores vietniece mūzikas izglītības jomā
Madara Ivane

Februāra mēnesis Ata Kronvalda Durbes pamatskolas interešu izglītības programmas solo dziedāšana audzēkņiem bija ļoti aktīvs. Pēdējās divās februāra nedēļās skolēni piedalījās bērnu un jauniešu dziedāšanas konkursos Pērļu Lietus un Dzintara BalsisLasīt tālāk...

Fotogalerija
 


 

 


Mūzikas programmu audzēķnu aktivitātes janvārī

     


 Mācību gads profesionālās ievirzes un interešu izglītības audzēkņiem iesākās aktīvi. Jau otro gadu tika rīkots audzēkņu koncerts, kurā piedalījās sagatavošanas klases, profesionālās ievirzes, interešu izglītības, pieaugušo izglītības audzēkņi. Arī skolotāji sagatavoja atsevišķu priekšnesumu, uzstājoties gan ar solo numuriem, gan veidojot vienotu aranžiju Jāņa Lūsēna skaņdarbam Mazu brīdi pirms. Pasākums bija izdevies. Bērni no mūzikas programmām varēja gan parādīt savu pirmā pusgada veikumu vecākiem, skolotājiem un citiem interesentiem, tā parādot savu izaugsmi no iepriekšējajām uzstāšanās reizēm. Koncerts bija arī laba iespēja solo dziedāšanas audzēķniem iegūt skatuvisko pieredzi un atdziedāt konkursiem Pērļu Lietus un Dzintara Balsis gatavotās programmas. Konkursi norisināsies februāra beigās.
      Lieliska iespēja mūzikas programmu audzēkņiem bija piedalīties Andreja Spāģa jubilejas pasākumā. Attēlus varat aplūkot https://rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/200-jubileja-andreju-spagi-piemin-ipasi-145953 . Pasākuma kuplināšanā piedalījās audzēkņi un viņu skolotāji no sākumskolas un pamatskolas klasēm. Audzēkņiem bija iespēja uzstāties līdz šim sev neierastā vidē un nepazīstamai publikai. Mūzikas programmu skolēni un skolotāji priecājas par šādu iespēju un labprāt iesaistīsies Durbes Novada kultūras dzīves bagātināšanā arī turpmāk.

Direktores vietniece mūzikas izglītības jomā Madara Ivane


 

 
 

 


 


 


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību