top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Informācija mūzikas programmu audzēkņu vecākiem

 
Aicinām pieteikt bērnus 2020./2021.mācību gadam Ata Kronvalda Durbes pamatskolas interešu izglītības programmās – solo dziedāšana, ģitāras spēle, klavierspēle, flautas spēle, bungu spēle, profesionālās ievirzes programmās – klavierspēle, flautas spēle  no š. g. 6.aprīļa,  ierodoties pie skolas lietvedības sekretāres darbdienās no plkst. 8.30 līdz 15.30.
Būsim pateicīgi, ja bērnus pieteiksiet līdz 1.jūnijam.

 

Skolas administrācija


 
Mūzikas programmu audzēķnu aktivitātes janvārī

     


 Mācību gads profesionālās ievirzes un interešu izglītības audzēkņiem iesākās aktīvi. Jau otro gadu tika rīkots audzēkņu koncerts, kurā piedalījās sagatavošanas klases, profesionālās ievirzes, interešu izglītības, pieaugušo izglītības audzēkņi. Arī skolotāji sagatavoja atsevišķu priekšnesumu, uzstājoties gan ar solo numuriem, gan veidojot vienotu aranžiju Jāņa Lūsēna skaņdarbam Mazu brīdi pirms. Pasākums bija izdevies. Bērni no mūzikas programmām varēja gan parādīt savu pirmā pusgada veikumu vecākiem, skolotājiem un citiem interesentiem, tā parādot savu izaugsmi no iepriekšējajām uzstāšanās reizēm. Koncerts bija arī laba iespēja solo dziedāšanas audzēķniem iegūt skatuvisko pieredzi un atdziedāt konkursiem Pērļu Lietus un Dzintara Balsis gatavotās programmas. Konkursi norisināsies februāra beigās.
      Lieliska iespēja mūzikas programmu audzēkņiem bija piedalīties Andreja Spāģa jubilejas pasākumā. Attēlus varat aplūkot https://rekurzeme.lv/laikraksta-arhivs/200-jubileja-andreju-spagi-piemin-ipasi-145953 . Pasākuma kuplināšanā piedalījās audzēkņi un viņu skolotāji no sākumskolas un pamatskolas klasēm. Audzēkņiem bija iespēja uzstāties līdz šim sev neierastā vidē un nepazīstamai publikai. Mūzikas programmu skolēni un skolotāji priecājas par šādu iespēju un labprāt iesaistīsies Durbes Novada kultūras dzīves bagātināšanā arī turpmāk.

Direktores vietniece mūzikas izglītības jomā Madara Ivane

 


Aicinām pieteikties šādās interešu izglītības programmās:
 
KLAVIERSPĒLE

(klavierspēles programma...)
BLOKFLAUTAS, FLAUTAS spēle
(blokflautas, flautas programma...)
ĢITĀRAS spēle
(ģitāras spēles programma...)
TROMPETES spēle
(trompetes spēles programma...)
SOLO DZIEDĀŠANA
( solo dziedāšanas programma...)
SITAMO INSTRUMENTU spēle 


Lai pieteiktos, saņemtu informāciju, iepazītos un uzdotu sev interesējošos jautājumus
 par interešu izglītības programmām, jārīkojas sekojoši:
1) zvanīt pa tālr.27842747
2) ierasties Ata Kronvalda Durbes pamatskolā
3) aizpildīt iesniegumu un līgumu. To parakstīt un nogādāt skolā. 

 

SAGATAVOŠANAS PROGRAMMA  no 5 līdz 7 gadu vecumam

Apgūstamie instrumenti - klavieres, blokflauta. Nedēļā viena individuālā mācību stunda. Bērns var izvēlēties apgūt vairākus instrumentus.  Eksāmeni un mācību koncerti nav obligāti.

 PADZIĻINĀTĀ PROGRAMMA  no 7 -15 gadu vecumam.

Apgūstamie instrumenti – klavieres, blokflauta, flauta, trompete, sitamie instrumenti, ģitāra, solo dziedāšana  Mācības: 1 individuālā instrumenta spēles mācību stunda nedēļā un 2 solfedžo grupas stundas nedēļā. Var apgūt arī vairākus instrumentu spēli. Attiecīgi divas individuālās stundas nedēļā. Katru semestri jākārto obligātie eksāmeni un koncerti. Kā arī mācību gada beigās obligātais eksāmens solfedžo.
Pilnā programma ir 8 gadu mācību programma, kura veidota,  pamatojoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra izstrādāto programmu parauga.
Nokārtojot gala eksāmenus, audzēknis iegūst apliecinājumu par interešu izglītības mūzikas programmas apguvi.


KONSULTATĪVĀ PROGRAMMA no 9-11 gadu vecumam.
Šī programma domāta tiem:

Kuri vēlas  uzsākt mācības vēlāk.
        Apgūstamie instrumenti ir visi tie, kas pilnajā programmā.
          Mācības: viena individuāla instrumenta spēles mācību stunda (40 minūtes)
          nedēļā un 1 konsultatīvā mācību stunda (20 minūtes). Konsultatīvā stunda
         ir: a) obligātās klavieres, ja izvēlētais pamatinstruments ir kāds cits
              b) solfedžo, ja izvēlētais instruments ir klavieres.
         Šajā programmā audzēknim nav obligāti jāliek eksāmens vai jāspēlē
         mācību koncertā.
 

JAUNIEŠU UN PIEAUGUŠO PROGRAMMA no 11 gadu vecuma.

Audzēkņi apgūst tikai izvēlēto specialitāti, kas ir 1 individuāla mācību stunda nedēļā, bez obligātiem eksāmeniem un mācību koncertiem. Var apgūt arī vairākus instrumentus.


►Kārtība par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām


IESNIEGUMS (bērniem)

IESNIEGUMS (pieaugušajiem)

LĪGUMS (bērniem)


LĪGUMS (pieaugušajiem)

 
 
 

 

31.jūlijā un 1.augustā notiks 
 1. VISPASAULES DURBENIEKU SALIDOJUMS !!
!
Mainīts Durbes novada būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks - turpmāk trešdienās no plkst.9 līdz plkst.13


Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Durbes novada būvvalde līdz 14.04.2020. pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē! 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību