top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Informācija publicēta saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.



INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 2020.GADA  I  CETURKSNĪ



INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 2019.GADA  III  CETURKSNĪ


INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 2019.GADA  II  CETURKSNĪ


INFORMĀCIJA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU DZĒŠANU 2019.GADA I CETURKSNĪ

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES



     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs



Durbes logo

  









Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību