top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NOLIKUMI

     ♦ Durbes novada pašvaldības administrācijas nolikums
        - Grozījumi Nr.1
     ♦ Durbes novada Būvvaldes nolikums
     ♦ Iestādes "Durbes novada sports" nolikums
     ♦ Nolikums "Par Dunalkas sporta centra telpu un inventāra izmantošanu"
     ♦ Noteikumi par Durbes novada ielu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai
     ♦ Noteikumi par Durbes novada autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonai
     ♦ Durbes novada domes Apbalvojumu nolikums
     ♦ Konkursa "Sakoptākā sēta" nolikums
     ♦ Fotokonkursa "Durbes novads - iespēju zeme" nolikums
     ♦ Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
     ♦ Nolikums "Par Skolas iela 3, Durbe mazās zāles izmantošanu"
     ♦ Noteikumi, kas nosaka Durbes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas), valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtību 
     ♦ Noteikumi, kas nosaka Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Durbes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas

Durbes novada domes izveidoto komisiju nolikumi

    ♦ Administratīvās komisijas nolikums
    ♦ Dzīvokļu komisijas nolikums
    ♦ Iepirkumu komisijas nolikums
          - Grozījumi Nr.1 Iepirkumu komisijas nolikumā
    ♦ Īpašumu atsavināšanas un pārvaldības komisijas nolikums
         - Grozījumi Īpašumu atsavināšanas un pārvaldības komisijas nolikumā
    ♦ Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas nolikums
    ♦ Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikums

Durbes, Lieģu, un Dunalkas kultūras namu un kultūras un atpūtas centra Vecpilī nolikumi

    ♦ Durbes kultūras nama nolikums
    ♦ Nolikums "Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"
      - Grozījumi Nr.1 nolikumā "Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"
      - Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Durbes kultūras nama telpu izmantošanu"
    ♦ Lieģu kultūras nama nolikums
        - Grozījumi Nr.1 Lieģu kultūras nama nolikumā
    ♦ Nolikums "Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.1  nolikumā "Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Lieģu kultūras nama telpu izmantošanu"
    ♦ Dunalkas kultūras nama nolikums
    ♦ Nolikums "Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.1 nolikumā "Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.2 nolikumā "Par Dunalkas kultūras nama telpu izmantošanu"
    ♦ Vecpils kultūras un atpūtas centra nolikums
    ♦ Nolikums “Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu”
       - Grozījumi Nr.1 "Par Vecpils kultūras un atpūtas centra telpu izmantošanu"
       - Grozījumi Nr.2 "Par kultūras un atpūtas centra Vecpilī telpu izmantošanu"
    ♦ Durbes novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas nolikums

Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas nolikums

    ♦ Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas samaksas nolikums (KONSOLIDĒTS)
        - Grozījumi Nr.1
        - Grozījumi Nr.2
        - Grozījumi Nr.3
        - Grozījumi Nr.4
        - Grozījumi Nr.5

Izglītības iestāžu dokumenti

    ♦ Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikums
       - Grozījumi Nr.1 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
       - Grozījumi Nr.2 Ata Kronvalda Durbes pamatskolas nolikumā
    ♦ Noteikumi par Ata Kronvalda Durbes pamatskolas telpu un inventāra izmantošanas kārtību un sniegto pakalpojumu maksas apmēru
      - Grozījumi Nr.1
      - Grozījumi Nr.2
    ♦ A.Spāģa Dunalkas pamatskolas nolikums
    ♦ Pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" nolikums
    ♦ Bērnu dienas centra "Briedēns" nolikums
     - Grozījumi Nr.1
    ♦ Kārtība par Durbes novada izglītības iestāžu skolēnu izvirzīšanu ikgadējai svinīgai pieņemšanai novada domē
    ♦ Kārtība par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas nodarbībām
       - Grozījumi Nr.1 Kārtībā par līdzfinansējumu interešu izglītības individualizētās mūzikas
          nodarbībām
    ♦ Kārtība par Durbes novada skolēnu stipendijām mācību gada noslēgumā
    ♦ Interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība
    ♦ Durbes novada pedagogu prēmēšanas un apbalvošanas nolikums
    ♦ Kārtība pedagogu slodžu un finansējuma sadalei Durbes novadā
    ♦ Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība

Durbes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

     ♦ Durbes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
        - Grozījumi Nr.1

Durbes novada Sociālā dienesta nolikums

     ♦ Durbes novada Sociālā dienesta nolikums

Durbes novada Bāriņtiesas nolikums

     ♦ Durbes novada Bāriņtiesas nolikums
       - Grozījumi Nr.1

Durbes novada bibliotēku dokumenti

     ♦ Durbes pilsētas bibliotēkas nolikums
     ♦ Durbes pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦ Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Durbes pilsētas bibliotēkā
     ♦ Lieģu bibliotēkas nolikums
     ♦ Lieģu bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦ Vecpils bibliotēkas nolikums
     ♦ Vecpils bibliotēkas lietošanas noteikumi
     ♦ Dunalkas bibliotēkas nolikums
     ♦ Dunalkas bibliotēkas lietošanas noteikumi

 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību