top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 


Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

      Ir realizēts projekts “Pakalpojumu pieejamība personām ar kustības traucējumiem un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām”.  Projekta ietvaros tika iegādāts jauns mobilais kāpurķēžu pacēlājs  - ierīce ar ko iespējams ratiņkrēslu, ar tajā sēdošo cilvēku, pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup, gan lejup. Durbes novadā ir vairākas personas ar kustības traucējumiem, kuras dzīvo daudzdzīvokļu mājās, šāds mobilais pacēlājs būtiski atvieglotu aprūpētāju darbu – sociālā dienesta atbalsta personālam (asistentiem) un piederīgajiem. Vecpilī, pie Kultūras un atpūtas centra 2020.gadā tika novietots metāla pandusu, tādējādi nodrošinot vides pieejamību, personām ar kustības traucējumiem, senioriem un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem. Savukārt, lai  nodrošinātu  dažādu pakalpojumu pieejamību attālākos novada ciemos mazaizsargātām iedzīvotāju grupām tika iegādātas un uzstādītas 2 veļas mašīnas un 2 veļas žāvētāji – Lieģos un Dunalkā.
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
     Projekta kopējās izmaksas ir 14348.96EUR, no kurām 65% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums, t.i. 9326.83 EUR un 5022.13EUR Durbes novada domes finansējums. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerība”.

 
 
 

Durbes novada pašvaldības
projektu vadītāja
Signe Rozenšteina

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
 

Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

      Lai nodrošinātu visiem vietējās teritorijas iedzīvotājiem līdzvērtīgas iespējas piedalīties savas dzīves vides un vietējās teritorijas uzlabošanā un attīstībā tika sagatavots projekts “Pakalpojumu pieejamība personām ar kustības traucējumiem un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām” (turpmāk – Projekts). Sagatavotais projekts tika iesniegts biedrībai “Liepājas rajona partnerībai. 2020.gada jūlijā Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā un iesniegtā Projekta pieteikuma apstiprināšanu.
      Projekta ietvaros plānots iegādāties jaunu mobilo kāpurķēžu pacēlāju  - ierīce ar ko iespējams ratiņkrēslu ar tajā sēdošo cilvēku pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup, gan lejup. Durbes novadā ir vairākas personas ar kustības traucējumiem, kuras dzīvo daudzdzīvokļu mājās, šāds mobilais pacēlājs būtiski atvieglotu aprūpētāju darbu – sociālā dienesta atbalsta personālam (asistentiem) un piederīgajiem. Lai nodrošinātu vides pieejamību, personām ar kustības traucējumiem, senioriem un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem  būtu iespēja apmeklēt bibliotēku un dažādus kultūras pasākumus Vecpilī, pie Kultūras un atpūtas centra paredzēts novietot metāla pandusu. Savukārt, lai  nodrošinātu  dažādu pakalpojumu pieejamību attālākos novada ciemos mazaizsargātām iedzīvotāju grupām ir plānots iegādāties 2 veļas mašīnas un 2 veļas žāvētājus – Lieģos un Dunalkā.
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
      Projekta kopējās izmaksas ir 14638,96 EUR, no kurām 65% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums, t.i. 9515,33 EUR un 5123,63 EUR Durbes novada domes finansējums. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerī
ba”.


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību