top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

      Lai nodrošinātu visiem vietējās teritorijas iedzīvotājiem līdzvērtīgas iespējas piedalīties savas dzīves vides un vietējās teritorijas uzlabošanā un attīstībā tika sagatavots projekts “Pakalpojumu pieejamība personām ar kustības traucējumiem un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām” (turpmāk – Projekts). Sagatavotais projekts tika iesniegts biedrībai “Liepājas rajona partnerībai. 2020.gada jūlijā Durbes novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par sagatavotā un iesniegtā Projekta pieteikuma apstiprināšanu.
      Projekta ietvaros plānots iegādāties jaunu mobilo kāpurķēžu pacēlāju  - ierīce ar ko iespējams ratiņkrēslu ar tajā sēdošo cilvēku pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup, gan lejup. Durbes novadā ir vairākas personas ar kustības traucējumiem, kuras dzīvo daudzdzīvokļu mājās, šāds mobilais pacēlājs būtiski atvieglotu aprūpētāju darbu – sociālā dienesta atbalsta personālam (asistentiem) un piederīgajiem. Lai nodrošinātu vides pieejamību, personām ar kustības traucējumiem, senioriem un cilvēkiem ar bērnu ratiņiem  būtu iespēja apmeklēt bibliotēku un dažādus kultūras pasākumus Vecpilī, pie Kultūras un atpūtas centra paredzēts novietot metāla pandusu. Savukārt, lai  nodrošinātu  dažādu pakalpojumu pieejamību attālākos novada ciemos mazaizsargātām iedzīvotāju grupām ir plānots iegādāties 2 veļas mašīnas un 2 veļas žāvētājus – Lieģos un Dunalkā.
      Projekts tiks realizēts  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
      Projekta kopējās izmaksas ir 14638,96 EUR, no kurām 65% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējums, t.i. 9515,33 EUR un 5123,63 EUR Durbes novada domes finansējums. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Liepājas rajona partnerī
ba”.


IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību