top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis” rotaļlaukumā atklāta
,,Sajūtu taka”


21.aprīlī svinīgi noslēdzot ,,Lielo talku– 2017” Durbes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis” rotaļlaukumā tika atklāta ,,Sajūtu taka”. Izlolotā iecere tika realizēta sadarbībā ar Izglītības iestādes padomi, tās vadītāju Lailu Sprici, dārznieci Madaru Eihmani un Kristapu Kapeli – ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini.
Bet darbus, lai ideja pārtaptu  realitātē -  paveica izglītojamo vecāki.
Padies visiem, kas iesaistījās gan vācot dabas materiālus, gan čakli darbojoties:
Maijas Sprices mammai, Elīzas un Ričarda Brikmaņa vecākiem, Ģirta Kristiana vecākiem, Marijas Kisas vecākiem, Jāņa Brikmaņa vecākiem, Jēkaba Erlenda vecākiem, Gata un Gitas Pēkas vecākiem, Jēkaba Gūtmaņa mammai, Kristīnes Kristas Gūtmanes vecākiem, Alekša Savika mammai, Didža Eidiņa vecākiem, Madaras Pelceres Tētim, Katrīnas un Evelīnas vecākiem, Gata Jašmonta vecākiem, Samantas un Gustava Lagzdiņa mammai, Kristiana Kasparoviča vecākiem, bērniem un pedagogiem.


24.04.17.                                            Pirmsskolas izglītības metodiķe Liena Ernstsone
Fotogalerija
 
                      


Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis” top ,,Sajūtu taka”!

               

 ,,Lielā talka 2017” ietvaros  no 18. aprīļa – 21.aprīlim izglītības iestādes "Ābolītis" kolektīvs sadarbībā ar Iestādes padomi un izglītojamo vecākiem veido "Sajūtu taku". Tiek veikti  visi sagatavošanas darbi– norakta zemes virskārta, ieklāts ģeotekstils,  vākti dažādi dabas materiāli – oļi, skaidas, mulča, čiekuri, salmi, sūnas, kūdra, u.c. dabas materiāli.
Pateicoties vecāku atbalstam takas veidošanā, mūsu bērniem ik dienas būs iespēja aktivizēt pēdu zonu, nostiprināt līdzsvaru un pareizu stāju, staigājot pa dažādiem dabas materiāliem pirmsskolas rotaļu laukuma teritorijā.
Mīļi aicinām piedalīties ,,Sajūtu takas” veidošanā ikvienu, kuram rūp mūsu bērni, iedvesmo sakārtota, labiekārtota vide un pozitīva kopā būšana!
Sīkāka informācija pa tālruni 25443259 vai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē  ,, Ābolītis”.

19.04.2017.                                                          P. i. metodiķe Liena Ernstsone,,Ābolītis” lepojas!

 

 6.aprīlī no mazo vokālistu konkursa ,,Cīravas cālis 2017" ar atzinību un kā ,,Žūrijas simpātija" atgriezās 
GABRIELA SIGNIJA GURSKA!
Pateicība mūzikas skolotājai Arnitai Dīcmanei, vecākiem un Ramonai Savikai par sadarbību gatavojot Gabrielu Signiju konkursam!
06.04.2017.
P.i. metodiķe Liena Ernstsone

  
    

,,SKANĪGAIS ĀBOLĪTIS” ieskandina pavasari.

 Kā katru gadu, arī šogad PII ,,Ābolītis” notika dziedošo bērnu pavasara koncerts.
Uz koncertu bija ieradies arī pats Ābolītis ar savu draugu ezi Pukšķi.
 Pavasarim veltītas dziesmas izpildīja deviņi solisti. Pati mazākā dziedātāja  no ,,Saulītes” grupas Marija Kisa  izpildīja dziesmiņu ,,Dari tā”.
 ,,Bitītes” drosmīgi  pārstāvēja Marta Pulkstene ar dziesmiņu ,,Ai rociņas, ai kājiņas” bet divi ,,Ezīši”  Elīza Brikmane un Raivis Kalniņš izpildīja dziesmas ,,Lelles jaka” un ,,Cipu, capu cālis”.
Kuplākā skaitā bija grupas ,,Mārītes” dziedātāji - Samanta Lagzdiņa piedalījās ar dziesmu ,,Pavasara dziesmiņa”, Gabriela Signija Gurska dziedāja  latviešu tautas dziesmu ,,Es ar savu čaklumiņu.”, bet Didzis Eidiņš ne tikai dziedāja dziesmu ,,Man bij” viena liela vista”, bet spēlēja arī ritma instrumentus. Koncertu noslēgumā izskanēja atraktīvā ,,Ķizi, ķizi bē”dziesma  , kuru izpildīja Markus Lagzdiņš.
Liels prieks, ka ar katru gadu pieaug dziedošo puišu skaits.
 Paldies vecākiem, par sadarbību un ,protams, visiem palīgiem, kas čakli darbojās, lai šis pavasarīgais, skanīgais koncerts izdotos tik jauks!

 

01.04.2017.                                                               Mūzikas skolotāja Arnita Dīcmane


 Noslēdzies izlietoto bateriju vākšanas konkurss “TĪRAI LATVIJAI!”

 

     Jau trešo gadu Durbes PII “Ābolītis” piedalās ielietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Kā katru gadu, piedalījās visas grupas. Vislielāko kg daudzumu bateriju savāca
 “ Bitītes “ grupiņa – 159 kg,
“ Ezīšu “ – 32 kg,
 “ Mārītes “ – 12 kg,
 “ Saulītes “ – 3 kg.
     Katras grupas aktīvākais izlietoto bateriju vācējs tika pie pārsteiguma balvas – dāvanu kartes no KINO BALLE un diploma.
Tie ir:
1. vieta – Dārtai Daškevičai  grupa ,,Bitītes” – 132 kg,
2. vieta – Jēkabs Erlends Žīgurs  grupa ,,Ezīši”  – 14 kg,
3. vieta – Gabriela Signija Gurska grupa ,,Mārītes”– 10 kg,
4. vieta – Marija Kisa ,,Saulītes” – 1,7 kg.
     Paldies vecākiem par aktīvo dalību!

skatīt fotogaleriju...

PII skolotāja Skaidrīte Linde
03.04.2017.
Šī gada 29. un 31.martā Durbes PII „Ābolītis” notika Atvērto durvju dienas pasākumi.

Tos apmeklēja 20 vecāki, kuri ar interesi piedalījās bērnu ikdienas dzīvē pirmsskolā, integrētajās rotaļnodarbībās, vērojot skolotāju izvēlētās pedagoģiskās pieejas un metodiskos paņēmienus pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, bērnu spējas un prasmes tās apguvē. Savukārt, individuālajās pārrunās ar skolotājām un logopēdi varēja noskaidrot jebkuru interesējošu jautājumu par dienas režīmu un citām aktuālām tēmām.

 

 

03.04.2017.                                 
P.i. metodiķe Liena Ernstsone


 Veidosim "Sajūtu taku" 

   
      Pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" kolektīvs sadarbībā ar Iestādes padomi un izglītojamo vecākiem lolo ieceri -  izveidot "Sajūtu taku". Bērniem ik dienas būtu iespēja aktivizēt pēdu zonu, nostiprināt līdzsvaru un pareizu stāju staigājot pa dažādiem dabas materiāliem pirmsskolas rotaļu laukuma teritorijā.
    Lai iegūtu finansējumu projekta realizācijai, iestādes vecāki pieteikuši šo ideju projektu konkursam "MAKSIMĀLISTI iespēju platforma” ar sapni par ,,Sajūtu takas izveidošana mūsu bērniem!”  ar mērķi, iegūt pēc iespējas vairāk balsu. Tāpēc aicinām visus  -  lielus un  mazus Durbes novada iedzīvotājus atbalstīt mūsu ieceri - katru dienu līdz 29. jūnijam aktīvi balsojot. Tas iespējams arī Durbes novada mājas lapā www.durbe.lv.

       Savukārt, Lielās talkas 2017. ietvaros no 18. aprīļa – 21.aprīlim vecāki tiek aicināti paveikt projekta realizācijai nepieciešamos sagatavošanas darbus – norakt zemes virskārtu, ieklāt ģeotekstilu, vākt dažādus dabas materiālus – oļus, skaidas, mulču, čiekurus, salmus u.c. dabas materiālus. Sīkāka informācija pa tālruni 25443259 vai Durbes pirmsskolas izglītības iestādē,, Ābolītis”.

         Mīļi aicinām piedalīties ikvienu, kuram rūp mūsu bērni, iedvesmo sakārtota, labiekārtota vide un pozitīva kopā būšana!

 
Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis” metodiķe Liena Ernstsone
 Pirmsskolas izglītības  iestāde ,,Ābolītis” lepojas!
 

Jau 16.gadu Jūrmalas Mākslas skola organizē Starptautisko vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem “Es dzīvoju pie jūras 2017”.  Šogad  konkursam iesūtīja 3482 darbus no 28 valstīm - Lietuvas, Igaunijas, Grūzijas, Somijas, Rumānijas, Serbijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Moldāvijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Kazakstānas, Uzbekistānas, Slovēnijas, Horvātijas, Spānijas, Grieķijas, Turcijas, Kipras, Bulgārijas, Ķīnas, Taizemes, Šrilankas, Bangladešas, Indijas, Indonēzijas un Latvijas. No ārzemēm  skola  saņēma 1182 darbus, no Latvijas - 2300 darbi.
Tāpat kā citus gadus arī šogad iesūtītos darbus vērtēju  starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki, mākslas pedagogi, mākslas eksperti. Žūrijas priekšsēdētāja bija Profesionālās kompetences centra Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas direktora vietniece, māksliniece Diāna Vernera, žūrijas locekļi – UNESCO Latvijas nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca, multimediju māksliniece, Jūrmalas Mākslas skolas absolvente Līva Vilnīte, Vides māksliniece, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un Mākslas skolas direktore Ieva Lazdauska,  tekstilmāksliniece, mākslas pedagoģe Iveta Meiere, tekstilmāksliniece, mākslas pedagoģe, Izdevniecības “Sapņu spalvas” vadītāja Lelde Braķe, Jūrmalas pilsētas galvenā māksliniece Inta Maldupe, gleznotāja Pērnavas mākslas skolas skolotāja un “gada skolotāja 2016”  titula ieguvēja Tiiu Leis (Igaunija), grafiķe, Klaipēdas Adama Brakas mākslas skolas skolotāja Rima Baukaite (Lietuva) un Palangas Stasis Vainiūnas mākslas skolas  skolotāja Rasa Uzpelkite (Lietuva).
Žūrija kopumā piešķīra 20 zelta medaļas, 30 sudraba medaļas, 40 bronzas medaļas un 219 pateicības visās četrās mākslas kategorijās – glezniecībā, grafikā, tekstilā un datorgrafikā.
Durbes p.i.i. ,,Ābolītis” šajā konkursā piedalījās pirmo reizi ar 5 darbiem pārstāvot glezniecības un tekstila kategorijas. 4-8 gadīgo bērnu vecuma grupu pārstāvēja –Valters Kopštāls ( 5 gadi, pedagogs Z.Rubene ), Emma Dirbie ( 6 gadi, Z.Rubene ), Ģirts Grīns ( 6 gadi, Z.Rubene ), Didzis Eidiņš ( 6 gadi, pedagogs Z. Rubene).Žūrijas atzinību ieguva

 Miks Miķelis Pevko
 ( 4 gadi)
 par darbu tekstilā.
Pateicība pedagogam Skaidrītei Lindei un vecākiem par  ieguldīto darbu.

 

03.03.2017.             Pirmsskolas metodiķe Liena Ernstsone

 
,,Kukulītis”

                                                               
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Iestādes padomi  tapusi izrāde ,,Kukulītis” , kas šodien piedzīvoja savu pirmizrādi  iepriecinot gan mazus, gan lielus skatītājus  un dāvājot pozitīvas emocijas arī pašiem dalībniekiem. Nu jau varam droši teikt , ka šis pasākums ir kļuvis par jauku tradīciju. Paldies mammām, tētim un vecmāmiņai kas atrada laiku, lai iepriecinātu mazos ,,ābolīšus” ar izrādi.

27.02.2017.                                                                  p.i. metodiķe Liena Ernstsone


 
Veselības diena ,,Ābolītī.”

,,Vesels miesā, vesels garā.” 9.februārī ,,Ābolītī” ieradās ļoti tāls ciemiņš no siltajām zemēm, veiklais, aktīvais, sportiskais tīģeris Leo. Viņu sagaidīja mūsu pašu ābolītis Sārtvaidzis ar bērniem. Katra grupa bija tērpusies savā krāsā un ar smaidu un prieku visi iesildījās kopīgā rīta vingrošanā. Tad katra grupa darbojās sportisko aktivitāšu centriņos, kur bija sagatavotas jautras un veiklas stafetes. Visi  kopā iemācījāmies veselības devīzi, kura skan  šādi:
Ja tu vienmēr sportosi,
Veselīgi ēdīsi
Būsi aktīvs, spēcīgs, smaidīgs,
Tad tu vienmēr būsi laimīgs!
Par piedalīšanos bērni saņēma veselīgos augļus un dārzeņus, kā arī diplomus.
Paldies vecākiem, pedagogiem un bērniem par aktīvu piedalīšanos. Lai ir spēks un enerģija arī ikdienā.

 

2017.gada 9.februārī.                                        Skolotājas :L.Lēvalde A.Dīcmane.Paldies “Saulītes” grupas vecākiem!
 

Janvāra mēnesī Iestādes padome rīkoja akciju, kurā katrai grupai ziedoja nepieciešamās lietas. “Saulītes” grupai tika nolemts ziedot bilžu grāmatas, jo bērni ļoti aktīvi izmanto grāmatas un tās ātri nolietojas. Akcija ir noslēgusies, un ļoti veiksmīgi, jo bērni ir tikuši pie divpadsmit brīnišķīgām grāmatām.
Paldies par izrādīto interesi un atsaucību ziedojot grāmatas.

 09.02.2017.                                 „ Saulītes” grupas skolotājas Ginta Brikmane un Linda Lēvalde                     
 

 

Drošības diena .

Decembrī  p.i.i.,,Ābolītis” izglītojamiem drošības stundu vadīja VUGD ugunsdzēsēji.
 Bērni šādās nodarbībās var iegūt vispārīgas zināšanas par ugunsdrošību, bet vecākiem šie jautājumi būtu jāpārrunā ar bērniem individuāli, ņemot vērā bērna vecumu un raksturu, kā arī sadzīves apstākļus, piemēram, atkarībā no tā vai mājās ir centrālā vai malkas apkure, vai ēdiens tiek gatavots uz elektriskās vai gāzes plīts utt. Pieaugušo uzdevums ir izglītot bērnus, liekot izprast, ka par ikvienu nelaimi jāziņo nekavējoties, jo tad ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumu. Kategoriski aizliegumi un draudi sodīt neradīs izpratni par drošību. Kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā paglābties pašam, paglābt līdzcilvēkus, bet gan kā izvairīties no gaidāmā soda, kā noslēpt savu pārkāpumu. Ne katru bērnu izraisīto ugunsgrēku var dēvēt par draiskulību. Bērnu nepareizu rīcību ar uguni var veicināt gan zinātkāre, gan neprasme veikt saimniecības darbus.

VUGD atgādina, ka par bērnu drošību ir atbildīgi pieaugušie.

(pasākuma fotogalerija...)
 

31.01.2017.                                                                P.i.metodiķe Liena ErnstsonePII ,,Ābolītis” lepojas!

 

  23.janvārī savu pirmo klavierkoncertu sniedza jaunākās - Mūzikas studijas sagatavošanas klases audzēknes - Gabriela Signija Gurska un Katrīna Sikorska!
Lai muzicēšanas prieks un  uzcītība mūsu ,,Mārīšu" meitenēm!

30.01.2017.    

 Ciemošanās Teņa dienā z/s „Bērzi”.17. janvārī tiek svinēta Teņa diena. Tenis latviešiem ir cūku sargātājs, tādēļ arī šajā dienā raksturīgas īpašas rūpes par cūkām. Uzskata, ka var jau sākt skatīties uz pavasara pusi. Vairākas šīs dienas paražas saskan ar Meteņu tradīcijām.Teņos daudzi mājas darbi netiek darīti – nedrīkst ne vērpt, ne aust, ne adīt, lai cūkas būtu veselas un brangas. Vāra cūkas pusgalvu un miežu putru.
Šajā dienā PII „Ābolītis” „Mārīšu” grupas bērni un skolotājas devās uz z/s „Bērzi”. Jau mājas ceļgalā mūs sagaidīja saimniece Vita ar savu pavadoni kazu. Viņa mums pastāstīja par savu saimniecību, parādīja jauno tehniku. Iegājām kūtī. Tur redzējām vairākas gaiši brūnās gaļas šķirnes zīdītājgovis un divus teliņus. Kūts vidusdaļas aizgaldā rukšķēja brangi sivēni un viņu lielā, melnā mamma. Bērni cūciņām bija atnesuši cienastu. Vēl pagalmā visu laiku uzturējās trīs interesanti kaķi.Viens kaķis rādīja dažādus lēcienus sniegā, kā arī ātri rāpās kokos. Mājās „Bērzi” ir izveidots ļoti interesants pagalms. Tur redzējām rūķīšus, spokus, ļoti daudzus dekoratīvus katlus kokā, tīklu, kurā rāpties, virves, kurās šūpoties, arī šūpoles, lielu līdzsvara baļķi, vilcieniņu. Visu izmēģinājām!Izcila izklaide! Minējām arī mīklas par mājdzīvniekiem, dažādus atjautības uzdevumus, piemēram: „Cilvēki liek pirkstos, bet cūka glabā astē. Kas tas ir?”, „Cūkas degunu sauc...”, „Cūkas bērns ir...”
Mūsu grupā šajā dienā Emmai un Gabrielai Signijai bija dzimšanas dienas. Sirsnīgi apsveicām meitenes un nogaršojām cienastu. Lielā katlā vārījās  zāļu tēja, bet oglēs cepām Emmas vecāku gatavotās garšīgās desiņas. Protams, bija arī konfektes un cepumi! Lieliska diena! Paldies Vitai Stepanovičai par iespēju novadīt nodarbību lauku sētā, kur mājas pagalms īpaši izveidots bērnu āra aktivitātēm.

2017. gada 17. janvārī.    
       Durbes PII „Ābolītis” „Mārīšu” grupas skolotājas Irisa Roga un Zaiga Rubene.


 
Ziemassvētki “Saulītes”grupā!

Ziemassvētki miltus mala,
Pele nāca palīgos.
Kaķim aste piebirusi
Baltām pārslu sēnalām.
Kam pelīte birdināji,
Ziemas sniegu kaķīšam.
Kaķīšam savas dzirnas,
Savu dziesmu malumiņš.
Kaķīts svētku galdu taisa,
Ziemassvētku ciemiņiem.
Kaķis gaida cienastiņu,
Astes galu purinot.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā uz zemes valda miers, un saticība visi klusībā cer, ka notiks brīnums. Brīnumi notiek, jo šajā laikā pat peles un kaķi dzer pienu no vienas bļodiņas. Mazās “Saulītes” grupas peļu bērni ar dziesmām un dejām devās ciemos pie kaķiem, jo Ziemassvētkos var ļauties sapņiem! Novēlam Jums noticēt savam brīnumam, jo patiesa ticība palīdz piepildīt mērķus!

Laimīgu jauno 2017. gadu vēlot “Saulītes” grupas skolotājas!


 


BALTI, KLUSI ZIEMASSVĒTKI NĀK………….


                

 
Durbes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ābolītis” gatavojas gada visjaukākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem. Adventa laika pirmdienas rīti sākas citādi -  pulcējoties zālē katra grupiņa sagatavojusi apsveikumu vai novēlējumu, lai svētku gadās neaizmirstas vissvarīgākās lietas – saticība, labsirdība, labi darbi un ticība brīnumam!

23.12.2016.                                                       Pirmsskolas izglītības metodiķe Liena Ernstsone

 ,,Mārītes” piedalās ,,Bērnu žūrijā”

 
 Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu un jauniešu žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē.    Kā jaunie lasītāji šajā konkursā katru gadu piedalās arī pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis” 5un 6 gadīgo bērnu grupa. Šogad ar skolotāju palīdzību bērni iepazina  un savu viedokli pauda par 6 jaunas grāmatām:
            Lina Žutaute. Kika Mika un lielā tumsa.
            Māra Cielēna. Bērzu ballīte.
            Lūsa Riphāgena. Vieni paši mājās
            Ieva Samauska. Muša, kura gribēja būt lidmašīna.
            Inese Zandere. Lupatiņu rīts.
            Juris Zvirgzdiņš. Lauvas rūciens.
Paldies Durbes pilsētas bibliotēkas vadītājai  Irisai Volkevičai un īpaši Ziedītei Zitnerei par jauko ,,Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumu.

09.12.2016.                                   Pirmsskolas izglītības metodiķe Liena Ernstsone

 
Dzimšanas diena Latvijai !

17. novembrī Durbes p.i.i. ,,Ābolītis” audzēkņi uz dārziņu devās svinīgā noskaņojumā  -  saposušies un ar sarkanbaltsarkaniem karodziņiem. Rīta cēlienā katrā grupiņā bērni paši gatavoja kārumus – cepumu kūciņu vai īstu dzimšanas dienas torti. Bet vēlāk visi pulcējās zālē, kur caur dziesmām, dzejoļiem un rotaļām tika pateikts cik mīļa, tuva un skaista ir mūsu Latvija!

          

22.11.2016.                                       Izglītības metodiķe Liena Ernstsone
16. novembrī mūsu iestādē ciemojās maizes ceptuves ,,Lāči” čaklie rūķi.

Bērni uzzināja par maizītes tapšanu un spēku, ko tā dod, kā arī rada atbildes uz jautājumiem: Vai Tu zini, KĀ ir radusies maize?
 Vai Tu zini, KĀPĒC ir jāēd rudzu maize?
Vai Tu zini, CIK daudz vitamīnus satur īsta rupjmaize?
Vai Tu zini, KAS jāēd, lai nebojājas zobi?
“Lāči” atbrauca ciemos ar lielu ciemkukuli, ko pagaršojām Latvijas dzimšanas dienā! 

 

 

 


 


 

  
22.11.2016.                                      Pirmsskolas izglītības metodiķe Liena Ernstsone

 

 


   Pateicība vecākiem par dalību

Bērnu un vecāku radošo darbu izstādē
,, Mārtiņgailis”
 
 

10.novembrī mūsu iestādē tika svinēta Mārtiņdiena. Visas nedēļas garumā katrā grupā notika gatavošanās šiem svētkiem. Zālē bija apskatāma  bērnu un vecāku gatavotā izstāde- Mārtiņgailis. Svētki bija tiešām līksmi un jautri, čigāniete (mūzikas  skolotāja Arnita) ar Mārtiņbērniem,  katrā grupā ieradās kā budēlīši un priecēja bērnus ar dzejoļiem, dziesmām,  ticējumiem, un rotaļām. Arī grupu skolotājas un bērni bija sagatavojuši  jaukus pārsteigumu budēlīšiem. Paldies vecākiem par sarūpētajiem Mārtiņdienas gardumiem un visiem, kas rotaļājās un līksmoja kopā ar Mārtiņbērniem.

Nu ar Dievu Mārtiņdiena
Nu mēs tevi pavadām.
Nāc atkal citu gadu,
 Tad mēs tevi gaidīsim.  
  L.t.dz.                                                    

                                                                       Mūzikas skolotāja Arnita Dīcmane

11.11.2016


(skatīties izstādes fotogaleriju...)


 

*****

Durbes pi.i.”Ābolītis” piedalās konkursā “ Mazgā rokas!”

Lai arī roku mazgāšana šķiet pašsaprotama ikdienas sastāvdaļa, kas bērnam būtu jāapgūst no mazotnes jau ģimenē, diemžēl daudzi bērni ne tikai nav iemācīti regulāri mazgāt rokas, bet pat nevēlas to darīt. Taču mediķi ir pierādījuši, ja regulāri un pareizi netiek mazgātas rokas, cilvēks var saslimt ar neskaitāmām slimībām, tostarp caureju, gripu un hepatītu.
Tādēļ, lai aktualizētu roku higiēnas nepieciešamību un jau pirmsskolas vecumā iemācītu pareizas un regulāras roku mazgāšanas nozīmīgumu, 2014. gada oktobrī AS Drogas pirmie radīja korporatīvās sociālās atbildības projektu Vispasaules roku mazgāšanas dienas aktualizēšanai Latvijā, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 15. oktobrī.
Durbes p.i.i.,,Ābolītis” konkursā ,,Mazgā rokas” piedalās pirmo reizi. 1.novembris iestādē tika pasludināts par ‘Tīro roku dienu” . Kurā mācījāmies pareizi mazgāt rokas gan praktiski, gan dziesmiņas pavadībā. Paldies, jaukajam Šmulītim ( mūzikas skolotājai Arnitai Dīcmanei), kas šīs nodarbības padarīja vēl interesantākas.

 

(skatīties pasākuma fotogaleriju...)

 

03.11.2016.                                                    Pirmsskolas metodiķe Liena Ernstsone


Rudens sporta aktivitāte„ Rudens klāt”

 

20. oktobrī, plkst. 10:30 pie „Saulītēm” ciemos ierodas čaklā vāvere, kas meklēja palīgus, kas varētu palīdzēt atrast viņas draugu ezi. Bērni kopā ar vāveri devās eža meklējumos. Atrodot ezi, visi bija priecīgi un sāka vingrot un griezties kā lapiņas vējā. Ezim vajadzēja palīdzēt sagādāt ziemas krājumus, ko arī čaklie bērni darīja, meklēja dārzeņus un lasīja čiekurus. Par pateicību čaklā vāvere un ezis uzdāvināja bērniem kastaņa krelles.

25.10.2016.
„Saulītes” skolotājas


Rudens sporta aktivitāte „Sporto visi.”
 

21. oktobrī „Bitītes” grupa bērnu laukumiņā satika pelīti Pīku, kas meklēja sev draugus, ar ko kopā varētu vingrot, spēlēties un sameklēt ziemai ziemas krājumus. Bērni ar lielāko prieku piekrita iet līdzi pelītei Pīkai un kopā ar viņu vingrot un spēlēties. Pēc vingrošanas bērni skrēja pēc āboliem, lasīja kastaņus no zīlēm, grāba lapas.  Pēc labi padarītiem darbiem izgājām kustību rotaļā „Kaķis un peles”. Par pateicību pelīte Pīka uzdāvināja bērniem maisu gardiem āboliem, ar kuriem varēja panašķoties atriežoties grupiņā.

25.10.2016.
„Bitītes” grupas skolotāja Linda Lēvalde

 


Bērnu laukuma atklāšana.

 

14. oktobrī Durbes pirmsskolas izglītības iestāde ,,Ābolītis” aicināja audzēkņus, skolotājus un domes pārstāvjus uz lielā bērnu rotaļu laukuma svinīgo atklāšanu.
 Visi  ar nepacietību gaidīja, kad beigsies labiekārtošanas darbi. Nu varam novērtēt vasarā paveikto -  vecā nojume ir ieguvusi jaunu izskatu, asfalta seguma vietā ir ieklāts bruģis, izveidota jauna smilšu kaste. Laukumiņa teritorijā likvidēti celmi, demontētas vecās laternas un apzaļumota teritorija. Aktualizējot bērnu drošību nomainīta daļa no vecā žoga.
Zinot,  ka bērniem tik ļoti svarīgi būt dabā, svaigā gaisā un daudz kustēties esam  pateicīgas visiem, kas parūpējās, lai mūsu audzēkņi varētu aktīvi darboties sakoptā un drošā vidē.

(Skatīties fotogaleriju...)

17.10.2016.                                 Pirmsskolas metodiķe Liena Ernstsone
 


 

"Ābolītis" bērni iepazīstas ar atjaunoto laukumu

 

 

            Durbes novada dome pirms jaunā mācību gada uzsāka Pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” āra bērnu rotaļu laukums labiekārtošanas darbus. Šobrīd visi lielie darbi jau ir pabeigti un 14.oktobrī notika laukuma atklāšanas pasākums. Āra nojume ir kļuvusi plašāka, gaišāka un piebūvēta slēdzama telpa mantu uzglabāšanai. Nojumes atjaunošanas darbus veica AS “Būvmeistars” par līguma summu 18304,58 EUR.
            Laukumā sakārtota teritorija, vecais asfalta celiņš nomainīts pret jaunu bruģa segumu, nomainīta daļa no laukuma žoga, un izveidota jauna un lielāka smilšu kaste. Bērnudārza bērni tagad varēs spēlēties un radoši pavadīt laiku daudz pievilcīgākā un sakārtotākā vidē.
            Laukuma atklāšanas pasākumā bērnus priecēja audzinātājas Linda un Arnita, kuras bija iejutušās Mašas un lāča Mišas lomās. Bērni ar lielu interesi un sajūsmu skatījās, kas tad laukumiņā ir paveikts. Atklāšanas pasākumā piedalījās visas pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas ar audzinātājām un auklītēm, kā arī Durbes novada domes pārstāvji un darbinieki, kas ieguldīja lielu darbu, lai laukums tiktu sakārtots.

 

fotogalerija

Ir atkal klāt 29.septembris- Miķeļdiena. Laiks, kad Latvijā tiek svinēti ražas svētki. Arī pii ,,Ābolītis’’ grupiņas ,,Bitītes’’ bērni devās uz auklītes Z.Skujas dārzu, lai svinētu Miķeļdienu. Nonākot dārzā grupas skolotāja iepazīstināja ar šīs dienas svinēšanas tradīcijām. Izstaigājot dārzu secinājām, ka laukā vēl palikuši burkāni un bietes. Skolotājas aicināti bērni palīdzēja ražu novākt no lauka. Kā nākošais uzdevums bērniem tika piedāvāts ābolu lasīšana. Arī šis uzdevums bērniem sagādāja prieku. Bet lai ikviens mājās iemītnieks  nepaliktu bez pārtikas krājumiem skolotāja un auklīte aicināja bērnus salasīt zīles. Noslēgumā bērniem bija iespēja mieloties ar burkāniem, āboliem, ķirbjiem un kūciņām. Par gardajām kūciņām īpašs paldies grupiņas audzēknes Dārtas mammai Itai. Kā arī sirsnīgs paldies Z.Skujai par jauko iespēju svinēt svētkus.

                                                                                              Skolotāja I.Daškeviča


Miķeļdienas pasākums „Saulītēs” -  „Rudenīgais rudens”
 

Miķeļdienā ciemos pie mazajām „Saulītēm” atbrauc  Rudenīgais rudens ar  ķerru, pildītu dārzeņiem. Iepazīstas ar bērniem un pastāsta, ka patīk visu krāsot – koku  lapas, dārzeņus un augļus. Iepazīstoties ar rudens veltēm, bērni pildīja savus grozus ar labumiem. Tad parādās vējš un nopūš lapas – lapu salūts. Lai Miķeļdienā viss tīrs un kārtīgs, saslaukām lapas. Tāpat kā lapas vējā virpuļo un dejo, arī mēs dejojam un līksmojam.


Lai jums krāsains rudens!
Skolotāja Linda Lēvalde


Miķelītis, šurp nākdamis, raibus svārkus šūdināja
Gaidīsim Miķelīti augstajā kalniņā.

Katru gadu mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis” notiek rudens velšu izstāde, kas veltīta Miķeļdienai. Izmantojot dāsnās rudens veltes, ļaujot vaļu fantāzijai un čaklajām rokām, vecāki kopā ar bērniem uzmeistarojuši  interesantus un  dekoratīvus darbus. Liels paldies izstādes dalībniekiem par jaukajiem darbiem, idejām un radošumu! Darbu krāsas, formas un līnijas apskatāmas iestādes pagalmā!

(skatīt pasākuma fotogaleriju...)

30.09.2016.                                            P.i. metodiķe Liena ErnstsoneKlāt septembris – svinam Tēvu dienu!

Tēva diena pirmo reizi tika svinēta 1910.gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē - tos svin visos apdzīvotajos kontinentos neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās pārliecības - pavisam 135 valstīs. Dažādās zemēs gan svētku datums atšķiras. Eiropā Tēva dienai ir jau simts gadu ilgas tradīcijas, savukārt, Latvijā to atzīmē jau sesto gadu.
 Zinot, cik svarīgi Tēviem  saņemt uzmanību, sirsnīgus vārdus un pateicības par rūpēm par savu ģimeni, Tēvu diena pamazām kļūst par tradīciju arī mūsu iestādē.
14.septembrī Durbes pirmsskolas izglītības iestāde ,, Ābolītis” pulcināja tēvus un vectētiņus  uz tematisko pēcpusdienu - ,,Mans tētis”.
Katras grupiņas skolotājas bija sarūpējušas dažādas  aktivitātes kurās darbojoties kopā ar bērniem tika gūtas daudz pozitīvas emocijas.
 Grupas  ,,Saulītes” centrā tika locītas lidmašīnas un kuģīši, to cik tie labi izdevušies pārbaudīja bērni – lidmašīnu lidinot cauri aplim, bet kuģīti peldinot baseinā.
 Grupas ,,Bitītes” centrā skolotājas ļāva izpausties radoši -  kopā ar bērniem zīmējot,  tapa divas brīnišķīgas gleznas.
Grupas ,,Ezīši” sporta centrā tēvi un vectēvi kopā ar bērniem piedalījās sporta stafetē.
Bet grupas ,,Mārītes” skolotājas bija sarūpējušas vairākus darbus – pirmais darbs bija pārvietot savus mīluļus no vienas vietas uz otru – no rokas rokā,  otrais darbs – savest
ar rotaļu ķerrām ābolus no kuriem vēlāk tika izveidota mandala, kas priecēs acis gan mums  - lieliem un maziem ,,Ābolīšiem”, gan garāmgājējiem Ābolu svētkos Durbē.
Bet pasākuma gaitu (mazliet pēc militāra reglamenta) regulēja skolotāja Linda Lēvalde un Arnita Dīcmane.
Pasākuma galvenā vērtība – kopā ar bērnu pavadītais laiks un daudz pozitīvu emociju!

 

(skatīt pasākuma fotogaleriju...)
 

15.09.2016.                                           P.i. metodiķe Liena Ernstsone