top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” tiek uzsākta “Džimbas deviņu soļu drošības programma”
 

Nodibinājums  centrs “Dardedze” ir nevalstiska organizācija, kas jau ilgstoši darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, it īpaši strādājot ar vardarbības gadījumiem pret bērnu.  Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” piedalījās  “ Dardedzes” rīkotajās apmācībās: Džimbas deviņu soļu drošības programmā, kā rezultātē iestādē darbosies Džimbas aģents, kas veiks preventīvu darbu sešgadnieku bērnu grupā “Mārītes 6”. Bērni kopā apmeklēs deviņas rotaļnodarbības un pēc katras rotaļnodarbības bērna vecāki saņems informatīvu vēstuli par to, kas konkrētajā nodarbībā apgūts.  Programmā bērniem tiek attīstītas dažādas prasmes:
  1. Atpazīt bīstamas un vardarbīgas situācijas;
  2. Atpazīt labu un sliktu pieskārienu;
  3. Prast pateikt NĒ nevēlamās situācijās;
  4. Prast aizstāvēt sevi un izvairīties no bīstamām situācijām;
  5. Prast pastāstīt un meklēt palīdzību pie pieaugušā;
  6. Pārliecība, ka pāridarījums ko saņēmis bērns nav viņa vaina.
Pirmā Džimbas deviņu soļu drošības programmas nodarbība notika 26.09.2018.,  kurā bērni iepazinās ar Džimbas aģentu, kā arī tika noskaidrots, ko bērni jau apguvuši saistībā par drošības tēmu un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Bērni ir droši, atklāti un izrādīja vēlmi iegūt jaunas zināšanas. Cerams pēc šīm nodarbībām bērni spēs atpazīt sliktas, nepatīkamas situācijas un rast risinājumu kopā ar pieaugušajiem, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām.
skatīt fotogaleriju...
Džimbas aģents – Ginta Brikmane.  

"Mārītes 6" jautrās Miķeļdienu aktivitātes

Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
            (Latviešu tautasdziesma)
 
            Miķeļdiena jeb Apjumības ir rudens saulgriežu svētki. Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem jumta. Ražas novākšana ir jāatzīmē ar jautām izdarībām un cienāšanos. "Mārītes 6" bērni kopā ar Rudens vīriņu un daudziem palīgiem, Miķeļdienu atzīmēja spēlējot jautras un interesantas rotaļas, gleznojot rudens ainavu, degustējot rudens veltes, klausoties un dziedot dziesmas.
            Aktivitātes atbalstīja bērnu vecāki piedaloties pasākumā un sagādājot cienastu bērniem. Paldies visiem par ieguldīto darbu!
skatīt fotogalerija...
"Mārītes 6" skolotājas
Lāsma Jāce un Sigita Šēnberga

Un sākas viss no gala...

< Publicēts 26.09.2018. 15:00>
 
Gluži kā gadalaiks nomaina citu gadalaiku, Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “’Abolītis” viens mācību gads nomaina citu. Esam lepni, ka šogad mūsu ir tik daudz – vesels simts un seši bērni! Jo skaitliski esam bagātāki (tā sacīt, bagātāka raža), jo vairāk darba. To apzinamies un viens otru atbalstot, strādājam. Kaut mācību gads tik pašā sākumā, esam iepazinušies gan ar draugiem, gan otrajām mājām, ko par bērnudārzu saucam, gan noteikumiem, kas jāievēro, lai paši justos labi un droši. Ar zināšanām vien par maz, lai noteikumu pielietojums būtu jēgpilns. Svarīgi izprast, kāpēc ir nepieciešami noteikumi. Lai noskaidrotu, vai bērni to sapratuši, izglītības iestādē ieradās Sprīdītis (Anda Ļoļāne) un Lienīte (Arnita Dīcmane). Bērni ne tikai atbildēja uz āķīgajiem jautājumiem, bet arī dziedāja un dejoja. Noteikumu ir tik daudz, visus grūti atcerēties un ievērot, taču viens otram atgādinot, tas noteikti izdosies.  Kā teica Sprīdītis: “Pats galvenais noteikums – esi draudzīgs”!
  
 
Anda Ļoļāne,
Durbes PII “Ābolītis” izglītības metodiķe

Jaunais mācību gads sāksies arī pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” 
 

Bezrūpīgajai vasarai pa pēdām steidzas rudens, starp lietus mākoņiem un saules stariem, atnesdams septembri. 1.septembris – sirds dziļumos iekvēlojas maza dzirkstelīte. Katram sava – kādam tās ir atmiņas, kādam prieks par satikšanos, kādam rūpes, bet kādam, kas jauns un nezināms. Kā katru gadu, atkal jauns sākums – bagāts ar jaunām iespējām, priekiem un arī ar kļūdīšanos.
Jaunajā 2018./2019. mācību gadā katram bērnam vēlam saglabāt drošības izjūtu un lielo, bērnišķīgi patieso atklājuma prieku!
 Vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem – pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, nepazaudējot savu unikālo “Es”!
Durbes novada pašvaldībai – sadarbību, jo tikai kopā varam veikt lielas lietas!
Un mums katram vēlam smaidu sirdī, jo smaids ir kā saules stars, kurš saista mūs visus ar neredzamiem pavedieniem, bet vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro.
Lai mums pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem Jaunajā mācību gadā!
Jaunā 2018./2019. mācību gada svinīgais pasākums pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis" notiks 3. septembrī pulksten 9.00. Iestādi apmeklēs 105 izglītojamie.

 

Durbes PII “Ābolītis” kolektīva vārdā,
Anda Ļoļāne, izglītības metodiķe


Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņa diena:
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņa diena.
            (Latviešu tautasdziesma)

Ielīgošana mūsu PII "Ābolītis"

          

            Š.g. 22. jūnijā pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis" gan mazi, gan lieli gatavojās Līgo svētku svinēšanai. "Ezīši", “Mārītes”, “Bitītes” un "Saulītes" grupas bērni kopā ar vecākiem bija sagatavojuši cienastu svētku galdam, dažādas Jāņu zāles un sapinuši ziedu vainadziņus. Ielīgošana sākās ar ciemiņu - Jāni, kurš bērnus iepazīstināja ar Līgo svētku tradīcijām un ticējumiem. Iemācīja bērniem rotaļas, kā arī bija sagatavojis dažādas stafetes. Mazie līgotāji sadalījās komandās un izpildīja dažādus uzdevumus. Pēc aktivitātēm bērni cienājās un jautri pavadīja laiku dziedot Līgo dziesmas.
            Paldies visiem, kas atbalstīja un iesaistījās svētku svinēšanā.

 

Skolotāja Lāsma JācePar kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmeņa kumeliņu: 
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu ābuliņu. 

            

Grupa “Ezīši” 10. maijā atzīmēja Ūsiņa dienu. Tā ir diena, kad beidzas pavasaris un sākas vasara, Ūsiņš nāk kā mīļš gaidīts viesis, atnes kokiem zaļu zāli, zemei zaļu āboliņu. Ūsiņš ir bišu un zirgu aizgādnis. Ūsiņš un viņa rotaļu zirgs sagaidīja bērnus rotaļlaukumā. Ūsiņš bērnus iepazīstināja ar šo svētku tradīcijām. Bērni tika sadalīti četrās komandās, katra no šīm komandām pildīja četrus īpašos Ūsiņa dienas uzdevumus – minēja mīklas, lika Ūsiņa zīmes puzli, šķiroja graudus, un mācījās latviešu tautas deju “Sijā auzas tautu meita.” Bērni ar lielu aizrautību iesaistījās uzdevumu pildīšanā un pasākuma noslēgumā bērni atzina, ka visi uzdevumi viņiem ļoti patika. Paldies grupu skolotājām un skolotāju palīgam, kā arī mūzikas skolotājai Arnitai par jauko sadarbību.

    22.05.2018.                                                             Pirmsskolas skolotāja Maija Ozola


Pavasari, pavasari,
Ko tu man atnesīsi?
Atnesīšu siltu laiku,
Baltu rožu vainadziņu.
                  (Latviešu tautasdziesma)

 
"Mārītes" grupas pavasara pārgājiens
"Es Ziedonī!"

   
   

 

            Šī gada 18. maijā "Mārītes" grupas bērni devās pavasara pārgājienā. Devāmies ciemos pie Ģirta Kristiāna Ansona. Ģirta Kristiāna mamma - Alise Ansone mūs sagaidīja ar jautrām aktivitātes un sportiskām izpriecām. Svinējām dzimšanas dienas vasaras jubilāriem, cepām desiņas un našķojāmies ar vecāku sagādātājiem gardumiem.
            Liels paldies Ģirta Kristiāna mammai par jauko sagaidīšanu un uzņemšanu, kā arī liels paldies Esteres Pabērzes mammai, kas mūs atbalstīja pārgājiena laikā!

"Mārītes" grupas skolotājas
Lāsma Jāce un Zaiga RubeneBaltā galdauta svētki Durbes PII ,,Ābolītis”.

3.maijā Durbes PII ,,Ābolītis” notika Latvijas neatkarības atjaunošanai veltīts pasākums Baltā galdauta svētki. Šo svētku ideja - stiprināt tradīciju pulcēties pie balti klāta galda, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar savu cienastu, katrs pievieno savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Mūsu iestādes vecāki rūpējās par svētku galda klāšanu, noformēšanu un simbolisku cienastu, bet grupu skolotājas uzrunāja ģimenes sniegt priekšnesumu. Tā Tristana Jēkaba tētis pastāstīja par savu profesiju - dienestu Latvijas gaisa spēkos un visi kopā, liekot roku uz sirds devām svinīgu zvērestu tēvzemei. Sportisku priekšnesumu ,,Veselas ģimenes – laimīgā Latvijā” sniedza Ansonu un Buļko ģimenes. ,,Bitīšu” grupas vecāki vienotā korī nodziedāja l.t.dz. ,,Es redzēju bāleliņu”.  Bet Valtera un Adrijas  tētis nodziedāja ,,Veltījums Latvijai” un aicināja klātesošos svētkos nolikt pie malas viedierīces un veltīt laiku tuvākajiem izrādot patiesu uzmanību un mīlestību.
Noslēgumā mielojāmies ar rupjmaizi, medu un piparmētru tēju . Bet lielākā pasākuma vērtība bija patiesa svētku sajūta – mums ir Latvija, mēs dzīvojam mierā un varam būt kopā ar saviem tuvajiem!
Paldies vecākiem par ieguldīto darbu un laiku palīdzot organizēt Baltā galdauta svētkus. Īpaši pateicamies Lailai Spricei, Kristīnei Žīgurei, Dacei Kalniņai,  Saulīšu ģimenei, Buļko un Ansonu ģimenēm, Šēnbergu ģimenei un visai ,,Bitīšu” saimei. Paldies arī Maijas Sprices omītei par atbalsu rupjmaizes sagādāšanā Agitai Rozei un Andrim Briķim par ziedoto medu.

 

skatīt fotogaleriju...

7.05.2018.                                                       Liena Ernstsone
                                                                        Pirmsskolas izglītības metodiķe


Jau otro gadu Durbes PII ,,Ābolītis” Izglītības iestādes padomes vecāki L.Sprices vadībā iestudē bērniem veltītu izrādi.

Šogad tapa izrāde ,,Zīļuks” pēc Margaritas Stārastes pasakas motīviem. Bērni savus vecākus kā pasaku varoņus uzņēma ar neviltotu sajūsmu un lepnumu.Pateicamies visiem , kas iesaistījās lai taptu  jaukā, sirsnīgā un pamācošā izrāde bērniem – Zīļukam –Rūdolfa tētim, Mārītei un Mazmārītei – Marijas mammai ar brālīti, Feja Maijiņa– Elīnas mammai, Kamenei – Gabrielas Signijas mammai, Zirneklim- Gitas mammai , Kokam – ,,Saulīšu” skolotājai Maijai, skaņu režisorei – skolotājai Arnitai.
Bet īpašs paldies, Vardei un vardulēnam – Lailai Spricei par ieguldīto darbu un mīlestību īstenojot šo ideju.

skatīt fotogaleriju...

09.04.2018.                                                              Liena Ernstsone
                                                                                 pirmsskolas izglītības metodiķe.


Lieldienas!


                                                                    Lieldienās šūpojos,
Lieldienās priecājos,
Par pirmiem ziediņiem,
Par raibām oliņām.

 
28. martā PII „Ābolītī”  tika svinētas un pavadītas Lieldienas. Lieldienu Zaķis bija piemirsis par svētkiem, Vistiņa pamodināja un atgādināja Lieldienu Zaķim, ka pavasaris klāt, Lieldienas klāt. Lieldienu Zaķis ar Vistiņu iepazīstina bērnus ar Lieldienu tradīcijām un ticējumiem. Ansamblis ieskandināja svētkus ar dziesmu „Zelta ola”.  Bērni tika aicināti iziet četras stacijas, lai iepazītos ar Lieldienu tradīcijām - olu krāsošana, olu meklēšana, olu ripināšana un Latvju zīmju izlikšana no graudiem. Bērniem bija iespēja justies kā īstiem Lieldienu varoņiem. Cienājās ar dzērvenēm un konfektēm. Lieldienu Zaķis kopā ar bērniem minēja mīklas, par katru atminējumu salda balviņa. Noslēgumā visi kopā dejoja Putniņu deju. Ar prieku un līksmību tika pavadītas Lieldienas un sagaidīts pavasaris.
Novēlam ikvienam augstu, augstu izšūpoties, lai vasarā odi nekož, un turpmākais gads būtu veiksmīgs un laimīgs!
Paldies grupas skolotājām par sadarbību!

skatīt fotogaleriju...

29.03.2018.                                                                          Organizēja Linda Lēvalde, Arnita DīcmanePaldies "Saulītes" grupas vecākiem !


Februāra mēnesī Izglītības iestādes padome rīkoja akciju “Labie darbi”. Akcijas laikā grupiņai “Saulītes” tika dāvinātas krāsojamās grāmatiņas. Akcija ir noslēgusies ļoti veiksmīgi. Tika saziedotas 11 krāsojamās grāmatas, kā arī krāsojamās lapas. Saulains PALDIES vecākiem un Izglītības iestādes padomei par sadarbību!
Nāk dzeltenā krāsa pār pļavu
Ar košām pieneņu čībām,
Lai dzeltenie taurenīši
Var slēpties tur draiskulībās…..

Paldies, “Saulītes” grupas skolotājas!Vecvecāku diena Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,,Ābolītis.”

Katru otro gadu mūsu iestādē notiek  pasākums vecvecākiem. Tie ir ļoti gaidīti svētki, un jau kādu laiku pirms šī notikuma, bija vērojama rosība un čakla darbošanās. Gatavotas dāvanas, atkārtoti rūpīgi gatavotie priekšnesumi, sarūpēti dažādi gardumi.
Pēc svētku koncerta ,, Bērnības zeme”, kurā mazbērni iepriecināja vecvecākus ar dziesmām, dejām un dzejoļiem, katra grupa uzņēma mīļos ciemiņus pie sevis, kur pavadīja jaukus brīžus rotaļājoties, mielojoties vai vienkārši kopā vakarējot.
Pateicamies vecākiem par sadarbību organizējot šos jaukos svētkus!
Sirsnīgs, paldies, vecvecākiem par atsaucību un pozitīvajām emocijām bagāto vakaru!!

 

skatīt fotogaleriju...

14.03.2018.                                                        Liena Ernstsone
                                                                   pirmsskolas izglītības metodiķe.Dzīve zem ledus.

Dabā jūtama atmoda, bet ziema vēl neatkāpjas. To jūt mazie draugi dabā – zivis zem ledus un putni koku zaros.. Rotaļnodarbībās iepazināmies ar dažādām zivīm, ar to dzīvi zem ledus. Madaras tētis atnesa lielu, izkaltētu līdakas galvu, lai droši varētam to izpētīt. Veicām pētījumus, eksperimentus ar ledu. Piektdien devāmies uz zivju istabu.Tur iepazinām ezera augus un visvisādas zemūdens radības, protams, arī zivis. Zivju istabā salikām puzles, spēlējām dažādas spēles un rotaļas. Šonedēļ turpinām iepazīt putnu – pārziemotāju dzīvi.
 

skatīt fotogaleriju...

                        „Mārīšu” grupas skolotājas Irisa Roga un Zaiga Rubene.
2018. gada 27. februārī.PII ,,Ābolīša” Mārītes draudzējas un ēnojas.

 
Jāiet ļoti lēni
Un jāapskatās visapkārt.
Vai tu redzi kādu, kurš tev uzsmaida
Savādāk nekā citiem,-
Tas ir tavs draugs!

 

14. februāris grupiņā bija interesantu aktivitāšu bagāts -raidījām draudzības pikas sirdīs, audzējām mīlestības koku, noskaidrojām veiklāko šoferīti, no dabas materiāliem veidojām sirdis, meklējām savas sirds otro pusīti, ar ko jautru danci padejot. Ar lielu nepacietību gaidījām  Valentīndienas pasta atvēršanu. Sveicienu nebija daudz, bet visi mīļi. Paldies!
            Svētki turpinājās kultūras namā ar filmu Džungļu karalis. Šo dienu kopā ar mums vadīja Liepājas 5. vidusskolas 9. klases audzēkne Nensija Leigude, jo darbojās ēnu dienas ietvaros.

                                                       21.02.2018.     Skolotājas Lāsma Jāce un Zaiga Rubene


Pelnu diena.

Grupa “Bitītes” 15. februārī svinēja Pelnu dienu. Saimniece Kristīne  aktu zālē sagaidīja “Bitītes” grupas bērnus un pastāstīja kas ir Pelnu diena. Saimniece kopā ar bērniem mazgāja kreklus, lai tie būtu koši balti, cepām maizīti lai tā mums nekad netrūktu. Kā liels pārsteigums bērniem bija Pelnu vīriņš- mūzikas skolotāja Arnita, kuru bija jāmeklē. Bērni ar prieku un sajūsmu meklēja Pelnu vīriņu. Pelnu vīriņš bija ļoti netīrs, saimniece ar bērniem iedeva jaunu tīru kreklu ko uzvilkt, jo svētkos jābūt tīriem! Pelnu vīriņš ļoti priecājās par tīro kreklu, un kā pateicību Pelnu vīriņš bērniem bija atnesis pelnus, jo latviešu folklorā vēsta, ka Pelnu dienā ir jākaisa pelni dārzā, jo tad būs laba raža un kukaiņi nemetīsies. Bērniem ļoti patika  praktiskā darbošanās un pats Pelnu vīriņš….

   

                                                                                                                       21.02.2018.     “Bitītes” grupas skolotāja K.Liepiņa„Mārītes” grupas ziemas garākais nobrauciens

Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā,
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.

(Latviešu tautasdziesma)
 

Latviešu gadskārtu svētkos Meteņos, ir tradīcija vizināties  ar kamaniņām no kalna, lai veicinātu garu linu padošanos nākamajā vasarā. Līdz ar to, pirmdien 12. februārī, „Mārītes” grupas bērni, jautrā noskaņojumā devās uz Durbes pilskalnu, lai izbaudītu ziemas priekus. Visi, bērni, aizrautīgi vizinājās un veica ziemas garāko nobraucienu no Durbes pilskalnu. Pēc aktivitātēm, bērni sasildījās ar siltu tēju.

 

12.02.2018.                                             Skolotājās: Zaiga Rubene, Lāsma JāceSporta izpriecas "Mazā olimpiāde"

 
 

„Mārītes” grupas izglītojamie, piektdien 9. februārī, kad pasaulē sākas Ziemas Olimpiskās spēles, aktīvi piedalījās organizētajā sporta izpriecā „Maza Olimpiāde”. Sporta izpriecu atklāja ar Olimpiskās lāpas nešanu un maršu.
Izglītojamie sadalījās komandās un veica dažādas stafetes, izmantojot arī netradicionālus materiālus. Katrā stafetē bija iespēja nopelnīt vienu olimpisko riņķi, attiecīgajā krāsā. Noslēguma, izglītojamam, bija nopelnīti visi pieci olimpiskie riņķi, kā arī iegūta balva – medaļa.
„Mazā Olimpiāde” noslēdzās ar kopīgu rotaļu un jautām dziesmām.
Paldies, vecākiem, par sagatavotām  mākslīgajām sniega pikām, kuras tika izmantotas stafešu un rotaļu laikā. Ernesta mammai, paldies, par piedalīšanos un atbalstīšanu sporta izpriecās.
 
 09.02.2018.                               Skolotājas, Zaiga Rubene un Lāsma JāceTEŅA DIENA  GRUPĀ MĀRĪTES.

Dej mani jēriņi, dej siventiņi;
Ij es pati deju Tenīsiņa vakarā.

Grupā Mārītes 17.janvārī  par godu cūku aizgādnim un arī citu sīko mājlopu sargātājam svinējām Teņa dienu. Pamatideja-rūpes par nākamā gada auglību, ražu un labklājību. Saimniece Zaiga sagaidīja savu cūku saimi-skolotāju .Irisu ar sivēntiņiem, kurmi-Indru un pašu Tenīsiņu- mūzikas skolotāju Arnitu.
Viens  no Teņa dienas ticējumiem latviešu folklorā vēsta, ka šajā dienā ir daudz jādanco, jālīksmo un jājoko. Tad nu dejojām ar sivēniem ,lecām ar jēriņiem un kaziņām, meklējām cūkas laimi. Saimniece  visus pārsteidza ar dāvanām ,bet Tenīsiņš itin veikli uzlēja ūdeni tiem, kuri steidza tās saņemt . Tā jādara ,lai cūciņām un cūkganam mušas un odi nekož .Vislielāko jautrību sagādāja kurmja dzīšana , lai nerādās tuvumā laukiem.
Teņa diena – ziemas vidus. Pēc tās paredz laiku pavasarim un vasarai. Būs ražīgs gads! Nobaudījām garšīgos raušus un atvadījāmies no Tenīsiņa līdz nākošajam gadam.

19.01.2018.                                                         Skolotājas Zaiga Rubene un Irisa Roga


skatīt fotogaleriju...


Ziemas pasaka “Saulītes” grupai.

22.12.2017 “Saulītes” grupas bērni devās cauri ziemīgajam mežam, lai izdzīvotu savu ziemas pasaku tieši pirms Ziemassvētkiem. Lai bērni justos droši visur mežā bija pulcējušies brieži (bērnu vecāki maskās), kas uzmanīgi vēroja katru savas atvases soli. Protams, ka pie tādas uzmanības nekas slikts nevar notikt, tāpēc mazās sniegpārsliņas dejojot zem lielās meža egles aicināja arī pie sevis citus meža iemītniekus. Lācīši lēni, bet apdomīgi pievienojas sniegpārsliņām, kaķīšiem kā vienmēr auksti un lūdz draugus palīdzēt sagādāt kamolus siltām zeķītēm, pelītes rūpējas, lai mežā valdītu saticība un mīlestība. Ziemassvētku laikā notiek dažādi brīnumi un šoreiz visi meža iemītnieki draudzīgi vienojās kopīgā dejā un dziesmās, cerot, ka piepildīsies karstākā vēlēšanās sagaidīt daudz mīksta, pūkaina sniega.   

Vēlot saticīgu un prieka pilnu 2018. gadu “Saulītes”grupas skolotājas.
 ¨Mārītes” ciemos pie Ziemassvētku vecīša Rūķupē.

Istais Ziemassvētku vecītis dzīvo Ziemupes jūrmalā. Ik gadu decembrī tā pārtop par Rūķupi – vietu un laiku, kas vairo labo un gaišo. Mūsu pirmsskolas iestādes audzinošais un izglītojošais mērķis ir āra aktivitātes. Nolēmām arī Ziemassvētkus svinēt ārā – patīkamā vidē „Rūķupē”. Tur pie stāvlaukuma bija uzslieta lukturu egle, jo rūķīši aicina uz gaišiem Ziemassvētkiem. Skanot jautrai mūzikai un zvanu skaņām, sagaidījām atraktīvo, labestīgo Ziemassvētku vecīti. Kopā darbojāmies, dejojām, ar mazām rundziņām aizdzinām bērnu niķīšus. Satikām arī citus rūķus – Rūķi rakstītāju, Ponijrūķi, Bišu rūķi, Rūķi plānotāju, arī Dabas rūķi. Veicām pārgājienu pa Rūķu taku.Rūķis pastāstīja bērniem, ko var dabā saskatīt. Bērniem ļoti patika skatīties binoklī un teleskopos, vērot jūru, apskatīt raganas dzīves vietu, pabarot un samīļot kaziņu Grietu, skatīties filmu par bitītēm, liet sveces, jāt ar poniju un lielajiem zirgiem, kas ciemojās no Durbes novada z/s „Atvases”. Ziemassvētkos galvenais ir kopā būšana. Paldies vecākiem, kuri bija kopā ar bērniem. Rūķošanās  - tā ir jautrība. Un šajā pasākumā jautrības netrūka. Mūsu bērni sēdās arī klēpī Ziemassvētku vecītim un norunāja mīļus, skanīgus dzejolīšus par svētkiem. Ziemassvētku vecītis visiem novēlēja prieku un laimi. Paldies Durbes novada pašvaldībai, kura mūs nodrošināja ar transportu.

(skatīties foto...)

                   ‘Mārīšu” grupas skolotājas Irisa Roga un Zaiga Rubene.
2017.gada 23. decembris.Pasākums pilsētas bibliotēkā "Mārīšu" grupas bērniem.

 

„Mārīšu” grupas bērni aktīvi piedalījās „Bērnu un jauniešu žūrijā 2017.” Izlasījām un pārrunājām 7 grāmatas. 8. decembrī Durbes pilsētas bibliotekāres Ī. Volkeviča un Z. Zitnere uzaicināja ‘Mārīšu” grupas bērnus uz pasākumu. Bibliotekā mūs sagaidīja brīnišķīga burvju feja. Viņa uzbūra dažādus trikus un pārsteigumus. Kopā ar feju pārrunājām izlasītās grāmatas, noskatījāmies interesantas un dzīves gudras multiplikācijas filmas, minējām dažādas mīklas. Visi saņēmām pateicības rakstus un dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
 

Skatīties foto...

                    „Mārīšu” grupas skolotājas Irisa Roga un Zaiga Rubene.
2017. gada 18. decembrī.Ziemassvētku gaidīšanas laiks PII ,,Ābolītis”.

Katru decembra pirmdienu mūsu iestādē tradicionāli notika Adventes laika atzīmēšana ar sirsnīgiem katras bērnu grupiņas priekšnesumiem. Šogad arī vecāki pulcējās uz Ziemassvētku rotājumu veidošanas darbnīcām. Šogad bērni kopā ar vecākiem veidoja latviešu tradicionālos rotājumus  – puzurus no dažādiem dabas materiāliem, kas mūs priecēja visu Adventa laiku.
 

Skatīties foto...

19.12.2017.                            Pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe Liena Ernstsone Arī mūsu iestāde  - PII ,,Ābolītis” piedalās Valsts policijas rīkotajā kampaņā ,,Supervaronim nepazust!"  


  

Ar kampaņas palīdzību tiek aktualizēti jautājumi, kas saistīti ar bērnu drošību un rīcību dažādās situācijās.Jo ikviens bērns, kurš zina, kā rīkoties nokļūstot ķibelē, ir Supervaronis!
Bērna zināšanas par pieciem ar drošību saistītiem jautājumiem, kļūst par bērna superspējām, kas viņu var aizsargāt.
Lūdzam arī vecākus palīdzēt un vēlreiz runāt ar bērniem par drošības jautājumiem.

Pieci jautājumi, uz kuriem katram bērnam būtu jāzina atbildes:
Ko darīt, ja esi nokļuvis ķezā?
Kāds ir palīdzības tālruņa nummurs?
Kur ir tavas mājas?
Kā sauc tavus vecākus?
Kāds ir tavu vecāku telefona nummurs?

 

24.11.2017.                                                           Liena ErnstsonePII ,,Ābolītis” lepojas!


28.novembrī Aizputes PII ,,Pasaciņa’’ norisinājās Aizputes un Durbes novada pirmsskolas izglītības iestāžu izteiksmīgās runas konkurss ,,Darbs dara darītāju”.
Mēs ļoti lepojamies ar mūsu izglītojamo panākumiem:
1.vieta Dārtai Daškevičai / jaunākā un vidēja vecuma bērnu grupā/
1. vieta Megijai Egliņai –Eglītei un Markusam Lagzdiņam
Kā arī pateicība Ernestam Buļko  un Raivim Kalniņam  /vecākā un sagatavošanas vec.gr/.
Pateicība vecākiem palīdzību bērnu sagatavošanā runas konkursam!
 

30.11.2017.                                                                                       Liena Ernstsone
                                                                                                         Pirmsskolas izglītības metodiķe


 

"Mārīšu" grupas Mārtiņdiena pilsētas muzejā

 

10. novembrī „Mārīšu” grupas bērni, saģērbušies dažādās maskās, devās uz Durbes pilsētas muzeju. Muzeja ēkas pagalmā bērni apsveica savus draugus – Mārtiņu un Markusu vārda dienā. Gājām rotaļās kopā ar lielo Mātiņgaili. Tad , noskaidrojuši, ka muzejā atrodas senas un vērtīgas lietas, Reiņa Baha vadībā sākām tās aplūkot. Visvairāk bērniem patika senās rotaļlietas: robots, klavierītes, vilciņš. Vērojām, kā agrākajos laikos tika asināti naži, kā sakūla krējumu sviestā, kā gludināja veļu ar smagu ogļu gludekli. Visi mācījāmies tīt kamoliņu no dzijas, kā arī izrotājām ar dažādām sēkliņām Mārtiņzīmi. Pēc padarītā darba cienājāmies ar maizi, medu, rausīšiem, pupiņām un saldo ābolu sulu. Paldies bērnu māmiņām par gardo cienastu.

Fotogalerija !

„Mārīšu” grupas skolotājas un viņu palīgi.
2017. gada 16. novembris.


"Bitītes" sporto

         

17.oktobrī ,,Bitītes grupas bērnus uz sporta izpriecu aicināja Minjoni. Iesākumā Minjoni kopā ar bērniem iesildījās skrienot, soļojot un izpildot dažādus palēcienus. Minjoni bija sagatavojuši bērniem dažādas stafetes. Bērniem uzdevumi šķita interesanti. Taču visvairāk viņus sajūsmināja paši Minjoni.

30.10.2017                                                              Skolotājas Ineta Daškeviča un Maija OzolaSporta izprieca "Rudens klāt"

Paši mazākie bērni no “Saulītes” grupas 17.10.2017 sportoja kopā ar ezi. Ezis pirms garās ziemas gatavo sev migu, krājumus un ,protams,  mazliet izkustēties arī vajadzēja pirms lielā miega. Vispirms bērni palīdzēja atrast eža draugu Pukšķi lapu kaudzē. Tad kopīgi vingrojām ar rudens lapām. Protams aukstajā, drēgnajā laikā nepieciešams arī kāds silts zeķu un cimdu pāris. Lai ezīšiem būtu silti bērni ātri satina kamolus no kā adīt zeķes un cimdus. Palīdzēja ar ķerrām savest lapas migas gatavošanai un atpazīt eža gardumus. Kā arī salasīt nokritušos ābolus. Par labi padarītu darbu katrs bērns bija nopelnījis no eža kastani.
 

Fotogalerija... 

Krāsainu un siltu rudeni vēlot “Saulītes” grupas skolotājas.NOTIKUMS MEŽĀ
 

18. oktobrī “ Ezīšu “ grupiņas bērni pulcējās bērnu laukumā, kurš bija pārvērties par Mežu. Skolotājas bija pārvērtušās par meža dzīvniekiem. Katra meža iemītnieka – Lapsas, Lāča, Zaķa, Eža stacijā bija jāizpilda noteikts uzdevums. Iesildīšanās, florbola elementu izpilde, ābolu lasīšana, bumbiņu mešana cauri apļiem. Noslēgumā vēl kustību rotaļa “ Lācis un bērni”.
Bērniem bija prieks acīs un jautrība par sporta aktivitātēm svaigā gaisā.
Paldies Maijai, Arnitai, Arnitai, Lindai un Skaidrītei par lielisko sadarbību!

Fotogalerija... 

 

2017. 29. 10.

Durbes PII “Ābolītis”  “Ezīšu” grupas skolotāja Skaidrīte LindeMiķeļdiena 

Rudens nāca sētiņā,
Graudi bira klētiņā…
 

Visu nedēļu mēs –,, Mārītes” grupas bērni - tautas dziesmās un pasakās, aplikācijās un zīmējumos, tautas rotaļās un dziesmās izglītojāmies maizes gudrībā. Visu nedēļu ceļojām kopā ar graudiņu no pavasara līdz rudenim.  Paši cepām gardus kliņģerus. Ceļojums beidzās kustīgajā un lustīgajā Miķeļdienas pasākumā z/s Pīlādži īpašumā.
     Paldies Putru ģimenei par dāvāto iespēju kāpt graudu kalnā un peldēt graudu jūrā, Aigaram un Edgaram par izglītošanu lauksaimniecības tehnikas un ar to saistīto profesiju lietās. Pēc labi padarīta darba Mika Miķeļa sveikšana un mielasts, svētku prieki kopā ar rudens rūķi – Arnitu.
     Paldies vecākiem par Miķeļdienas kompozīcijām!
Paldies Katrīnas mammai par gardajiem zefīriem un ābolu plātsmaizi,
Ernesta mammai par pīrāgiem,
Jāņa mammai par sklandaraušiem,
Valtera mammai par gurķiem, sulu un vīnogām,
Jēkaba mammai par smilšu mīklu,
Mika Miķeļa mammai par cepumiem un ābola kūku,
Gata mammai par konfektēm.

29.09.2017.
Skolotājas Irisa un Zaiga

   Tēvu dienas pasākums „Mans tētis”

 

Mūsu tēti stiprinieki,
iesist naglu tīrie nieki!

15.septembrī PII ,,Ābolītis” sanāca mīļie tēti, krustēvi, brāļi, vectēvi, lai kopā ar bērniem aktīvi, kustīgi un  lustīgi pavadītu laiku. Aktīvas rotaļas un fiziskas aktivitātes ne tikai palīdz būt veseliem un stipriem, bet arī sagādā daudz prieka un smieklus, ko mums ikdienā sniedz mūsu bērni.
Šogad pasākuma tematika bija profesijas. Caur sportiskām un mākslas aktivitātēm  varēja iejusties oficianta, zvejnieka, sportista un  mākslinieka profesijās. Pasākumu vadīja divi celtnieki, kas ikdienā būvē un skrūvē, bet šoreiz palīdzēja ierādot, kā un kur darboties, rosīties un uzraudzīja visu darba procesu.. Liels, paldies, visiem, kas ieradās un lieliski pavadīja laiku kopā savu bērnu. Bērns tas ir prieks un laime, kas jāsargā un jālolo.

(pasākuma fotogalerija) 

 

15.09.2017.
Mūzikas skolotāja A.Dīcmane un grupu skolotāja L. LēvaldePII ,,Ābolītis” izglītojamie iepazīst profesiju – ugunsdzēsējs.

Septembrī  ar dažādiem pasākumiem tika atzīmēta Durbes pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības– 80 gadu pastāvēšanas gadadiena. Lai veicinātu izglītojamo sabiedrisko aktivitāti un iesaistītu vietējās kopienas dzīvē  PII ,, Ābolītis”  aktīvi līdzdarbojās novada svētkos – devās ekskursijā uz ugunsdzēsēju depo un piedalījās sportiskās aktivitātēs, tā iepazīstot ugunsdzēsēju profesiju caur praktiskām darbībām.
Pateicamies Durbes novada sporta organizatorei Alisei Ansonei un sabiedrisko attiecību speciālistei Gitai Tauriņai par interesantajiem pasākumiem.

(pasākumu fotogalerija)
 
18.09.2017.                                                 Pirmsskolas metodiķe Liena ErnstsoneZinību diena “Ābolītī”.
 

Padomājiet par to, cik daudz mums ir dots!
Kad apjautīsiet savu bagātību, saule iznirs no mākoņiem, diena kļūs gaišāka, jūs pasmaidīsiet ... un spēsiet saņemties, lai dzīvotu tālāk tādu dzīvi,
kādu Dievs jums lēmis – ar cieņu, gara spēku, drosmi un pašpaļāvību. 
      (Ogs Mandino)
 
Vasara ir aizskrējusi vēja spārniem. Mēs visi esam uzņēmuši daudz spēka, enerģijas un vitamīnus, lai 1.septembrī, smaidošām sejām, atzīmētu Zinību dienu, kas ir jauna darba cēliena sākums. Šajā 2017./2018. mācību gadā  pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 86 izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.
Šis mācību gads ir īpašs, jo tas aizritēs zem Latvijas 100-gades zīmes. Lai sagaidītu mūsu Latvijas 100. gadadienu, mēs visi čakli vasarā esam pastrādājuši:
·         Sadarbojoties ar Durbes novada pašvaldību, iestādes darbiniekiem un meistariem, vasarā lielas pārvērtības ir piedzīvojusi grupa “Ezīši”, kur krāsainās, izremontētās telpas savu ikdienu pavadīs 3-4 gadīgie bērni.
·         Lielas pārvērtības ir notikušas grupā “Mārītes”, jo esošās telpas bērniem vecumā no 5-6 gadiem,  bija kļuvušas par šaurām, tādēļ Zinību dienā “Mārītes” grupa atklāja vēl 2 jaunas telpas.
Šajā mācību gadā vecākiem es vēlos novēlēt vienu atziņu no grāmatas “Slepenais spēks”: “Pārdzīvot to, kas ir atgadījies vakar, nav vērts, jo tas jau ir noticis. Pārdzīvot to, kas notiks rīt, - arī , jo tas var nenotikt. Bet tas, kas ir šodien, tik ātri pārvēršas vakardienā.” Tādēļ priecājieties par katru mirkli!
Bērniem es  vēlu labus draugus apkārt, smaidošas skolotājas un auklītes, saprotošus vecākus, un priecāties par katru dienu, jo katra diena mums var sniegt kādu brīnumu.
Visiem Durbes novada izglītības iestāžu pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem novēlu, lai mums visiem pietiek gaišuma, siltuma un mīļuma jaunajā 2017./2018. mācību gadā!

Mudīte Reinharde, pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis’ vadītāja
Pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" izlaidums

 

►Fotogalerija


Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis”  ansamblis ciemojas Vecpilī.


      
Sadarbībā ar Vecpils k/n vadītāju R. Hūnu piektdien, 19. maijā ,,Ābolīši” devās uz Vecpili, lai iepriecinātu Durbes novada seniorus.
 
22.05.2017.                                                      Izglītības metodiķe Liena Ernstsone
 Māmiņdienas pasākums Ābolītī
 

Māmulīt nu tava diena,
Nestrādā, bet atpūties
Dziesmiņu tev dziedāšu
Dzejolīti skaitīšu ,
Un uz tava mīļā vaiga
Bučiņu tev dāvāšu.
 

         Kā jau ierasts katru gadu, arī šogad 12 maijā  māmiņas tika  mīļi aicinātas uz ,,Māmiņdienas” pasākumu ,,Ābolītī”. Šogad pasākums bija mazliet savādāks nekā citus gadus, tas notika ārpus iestādes telpām. Mammas kopā ar    bērniem darbojās radošajās darbnīcās , bet uz mazu, bet mīļu koncertu tika aicinātas uz zāli. Bija ļoti jauki vērot, kā māmiņu sirdīs ieplūst gaišums un siltums, savukārt, bērnu sejās bija redzams smaids un neviltots prieks par šo kopā    būšanu. Paldies par atbalstu un jaukajiem vārdiem.


18.05.2017.    Mūzikas skolotāja A.Dīcmane.

FotogalerijaPirmsskolas izglītības iestādes ,,Ābolītis” un Durbes novada Mūzikas studijas sadarbības koncerts ,, Latvijai”.

Dienā, kad aizsākās Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītie pasākumi, arī Durbes pirmsskolas izglītības iestādē ,, Ābolītis” pulcējās vecāki, izglītojamie un skolotāji, lai noklausītos koncertu ,,Latvijai”.
Koncertā piedalījās pirmsskolas grupas ,, Mārītes” un Durbes novada Mūzikas studijas sagatavošanas klases audzēknes-  Emma Dirbie /blokflautas klase/ un Adriana Mia Saulīte /klavierspēles klase/,  skolotāja Ieva Dzintare.
Gabriela Signija Gurska un un Katrīna Sikorska /klavierspēles klase/, skolotāja Agita Dobele.
Noslēgumā Mūzikas studijas skolotājas priecēja klausītājus ar Latvijas izcilā komponista Emīla Dārziņa skaņdarbu ,,Melanholiskais valsis”. Paldies visiem dalībniekiem par svētku sajūtas radīšanu.

08.05.2017.        &