top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
“Skanīgais Ābolītis”

Kā jau katru gadu, arī šogad pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” notika mazo vokālistu konkurss ,,Skanīgais Ābolītis”. Šogad piedalījās pieci dziedošie bērni- Matīss Slūka, Estere Pabērze, Marta Pulkstene, Elīna Dāvidsone un Valters Šēnbergs. Pasākumu kuplināja princese un burve, kuru tēlos iejutās skolotājas Maija Ozola un Arnita Dīcmane. Katrs dalībnieks ar lielu atbildības sajūtu gatavojās šim pasākumam, cītīgi apguva dziesmas vārdus, melodiju.  Par piedalīšanos katram tika pasniegts pateicības raksts,  maza dāvaniņa no iestādes un, protams, draugu, skolotāju un skolotāju palīgu skaļie un sirsnīgie aplausi. Visi dalībnieki bija skanīgi, atraktīvi, bet, ņemot vērā žūrijas vērtējumu, uz mazo vokālistu konkursu “Cīravas Cālis 2019” un “Durbes novada Cālis 2019” šogad tika izvirzīti divi dalībnieki- Marta Pulkstene un Estere Pabērze.
Konkursā “Cīravas Cālis 2019” šogad bija pieteikušies liels skaits dalībnieku un konkurence bija liela. Mūsu meitenes ieguva pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā, guva pozitīvas emocijas un gandarījumu par padarīto. Paldies vecākiem par sadarbību, un atbalstu. Paldies arī jaukajām un izpalīdzīgajām kolēģēm.
Ar lielu nepacietību gaidām 27.aprīli, kad Vecpilī būs ieradušies bērni ar skanīgām balsīm, jo  norisināsies mazo vokālistu konkurss “Durbes novada Cālis 2019”.

Mūzikas skolotāja Arnita Dīcmane, 09.04.2019.        

 


Atvērto durvju dienas pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis"

2019. gada 27. un 28. martā pirmsskolas izglītības iestādē  “Ābolītis” norisinājās atvērto durvju dienas. Tā ir izveidojusies kā tradīcija. Nu jau vairākus gadus pēc kārtas vecākiem tiek dota iespēja ielūkoties bērnu ikdienas dzīvē pirmsskolā. Vecāku interese ar katru gadu palielinās, arī šogad atsaucība bija liela. Vecākiem, pasākuma laikā, tika iedotas anketas, kur viņi varēja sniegt informāciju par dienā redzēto. Kā atzīst paši vecāki šādas atvērto durvju dienas ir nepieciešamas, jo tās dod iespēju redzēt, kā tiek organizētas rotaļnodarbības, kā bērns iejūtas grupā, kāda ir vide, mikroklimats, iepazīt sava bērna intereses, tā ir iespēja pavērot kāda ir sadarbību bērniem vienam ar otru un skolotāju. Šādi pasākumi saliedē bērnus, vecākus un iestādes darbiniekus. Vecāki ir ieinteresēti sava bērna attīstībā, vērojot rotaļnodarbības uzzinājuši jaunus paņēmienus kā darboties ar bērnu mājās un kā padarīt mācīšanās procesu interesantāku. Ļoti būtiska ir vecāku iesaistīšanās bērna izglītošanā, zināšanu un prasmju nostiprināšana darbojoties ar bērnu arī individuāli. Vecāki ir gandarīti par pedagogu kreativitāti, radošumu un spēju ieinteresēt bērnus rotaļnodarbībās.
Paldies visiem vecākiem kuri atrada laiku, lai ierastos uz atvērto durvju dienu aktivitātēm. Bērni ir mūsu nākotne.

( Skatīties fotogaleriju...)
 

Pirmsskolas izglītības skolotāja: Maija OzolaSporta izpriecas "Pavasara vēstneši - gājputni" grupā "Mārītes-5"

         

          Ziema ir atkāpusies nu ir klāt pavasaris. Šis gadalaiks ir laiks, kad daba pamostas un atdzīvojas no ziemas bargā sala. Diena pamazām kļūs garāka par nakti. Daba ir gatava plaukt, ziedēt un priecēt ar savām bagātībām. Ir īstais laiks, lai dotos dabā un sekotu līdzi, kā cits pēc cita pamazām atdzīvojas un mostas augi un dzīvnieki. Pavasara putns- strazdiņš ir atlidojis un aicināja bērnus priecāties un izkustēties. Pirms pasākuma bērni sadalījās 2 komandās. Izlozēja komandu kapteiņus- Gabrielu un Edvardu. Visi ieradāmies lielajā grupiņas rotaļlaukumā un iepazināmies ar stafešu norises secību. Pavisam bija jāveic 7 interesantas stafetes-  “Saules stari”, “Pavasaris- sulu mēnesis”, “Gājputni atgriežas”, “Pirmie ziedi”, “Steidzamais sūtījums”, “Stafete ar riņķiem un “Dvīņi”. Bērniem šajā pasākumā bija jābūt arī attapīgiem, jo spēlējām rotaļas “Strazdiņi mācās”. Katrai komandai ar ciparu un darbību zīmju kartītēm bija jāsaliek vienādība un jāuzraksta rezultāts. Un no burtiem jāsaliek vārds, kas raksturīgs pavasarim. Sacentās arī komandu kapteiņi. No plastmasas pudelēm bija jāizkrata zirņi. Abi kapteiņi uzdevumu veica vienlaicīgi! Šajā pasākumā bērni pilnveidoja prasmi sadarboties komandā, izjust sacensību  garu. Strazds pateicās bērniem par aktīvu līdzdalību pavasara sporta izpriecās. Katrs bērns saņēma konfekti- tārpiņu ( strazda maltīti) un koka medaļu.

 

“Mārītes – 5 ” skolotājas Irisa Roga un Kristīne Liepiņa
Piektdienā, 2019. gada 29. martā.

 
     
 
 
  
 
 
 


"Mārītes 6" sporto!
"Pavasaris nāk!"
 

Šī gada 28. martā "Mārītes 6" grupas bērni skaļi un jautri ieskandināja pavasari sporta izpriecās "Pavasaris nāk!". Bērnus interesanti sagaidīja pastnieks, kurš bērniem stāstīja, ka pavasaris sākas 21. martā.
Tomēr pavasara vēstneši parasti ir manāmi jau dažas nedēļas iepriekš. Kopš februāra beigām/marta sākuma par pavasara tuvošanos mums atgādina agri plaukstošie ziedi, putni atlido no siltām zemēm. Pēc garajiem, aukstajiem un tumšajiem ziemas mēnešiem, pavasaris ienes pasaulē jaunu dzīvību. Dienas kļūst garākas, ziedi sāk plaukt, koki un krūmi dzen jaunas atvases un dzīvnieki mostas no ziemas guļas. 
Pēkšņi bērnus pārsteidza stārķis, kurš vēlējās nosūtīt vēstules. Bērni, labprāt, vēlējās palīdzēt un kopīgi dažādās stafetēs ātri un veikli nogādāja visas vēstules. Sporta izpriecās valdīja smiekli un jautrība, kā arī pavasarīgais laiks priecēja bērnus. Bērni par piedalīšanos sporta izpriecās saņēma diplomus.
Liels paldies muzikālajai skolotājai Arnitai un Mika mammai par aktīvu dalību sporta izpriecās!

 

"Mārītes 6" skolotājas
Lāsma Jāce un Sigita Šēnberga

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


           
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Joku diena "Mārītes 6" grupai!

            1. aprīlī tiek svinēta vispasaules joku diena, kad cilvēki cits citu cenšas izjokot un, protams, neatņemama šīs dienas sastāvdaļa ir smiekli.
            Mūzikas rotaļnodarbība bija brīnumu pilna! Muzikālā skolotāja Arnita un skolotāja Maija bērniem bija sagatavojušas interesantas aktivitātes, lai bērni šajā dienā izglītības iestādē justos draiski un katrs būtu īpašs. Klauni rādīja trikus, uzklausīja bērna stāstītos jokus, spēlēja spēles un protams izdejojās.
            Paldies Arnitai un Maijai, ka sagādājāt "Mārītes 6" grupas bērniem pozitīvas emocijas un daudz jautru smieklu!

"Mārītes 6" skolotāja Lāsma Jāce

 


             
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
   
 

 
 
                                           
"Bitītes " grupas bērni sagaida pavasari.

 

01.04.2019.
Marts-atmodas mēnesis. Pavasaris atsteidzies koši zaļiem gumijniekiem bērnu kājās un sniegpulkstenīšu baltuma mēteli mugurā katrā dārzā. Lai labāk izprastu, kas modīsies zem ledus, “Bitītes” grupas bērni apmeklēja  Zivju istabu.

            No garā ziemas miega  ar dziesmām, rotaļām un brīnišķīgu izstādi pamodinājām lāci. Martā mostas arī kukainīši. Redzējām pirmo dzelteno taurenīti ,,zem akmens jau darbojās sliekas un iztraucētas aizskrēja dažādas vabolītes. Vērojām kā baru bariem atgriežas putni un priecē mūs ar saviem treļļiem.
            27. un 28. marts - atvērto durvju dienas iestādē. Šajās dienās ne tikai mīļi tika gaidīti visi vecāki, bet bērni aktīvi vēroja putnus. Lai spārnotos draugus godam sagaidītu, organizējām dažādas aktivitātes par putniem un rīkojām pasākumu ”Putnu pilnas pazarītes”.

               

            Paldies visiem vecākiem par brīnišķīgajām putnu ligzdiņām! Pateicība Guntas vecākiem par strazdu būrīti un Tristana tētim, kas palīdzēja to pielikt. Paldies Gitas mammai par jaukajiem galda dekoriem! Jauku pārsteigumu mums sagādāja Katrīnas vectētiņš. Paldies!      

                                    Saulainu pavasari vēlot, skolotājas Marika un Zaiga.Bērni apguvuši Džimbas deviņu soļu drošības programmu.

Džimbas aģents šajā mācību gadā savu darbu sešgadnieku grupā  “Mārītes 6” ir noslēdzis. 2018./2019 mācību gads bija pirmais mācību gads, kad Džimbas aģents sāka darboties pirmsskolas izglītības iestādē  “Ābolītis” un  turpinās darbu turpmākos mācību gadus, lai izglītotu bērnus par dažādām tēmām bērna drošības jautājumos. Bērni kopā apmeklēja deviņas izglītojošas nodarbības, kurās klausījās stāstus, skatījās dažādus video, klausījās – dziedāja dziesmas, apguva jaunas spēles un rotaļas. Protams tika noskaidrots arī bērnu viedoklis un zināšanas par attiecīgo tēmu. Labāku kontaktu ar bērniem palīdzēja izveidot Džimbas aģenta labākais draugs Džimbas rokas lelle un grupas skolotājas, kas piedalījās visās nodarbībās un palīdzēja organizēt darbu. Bērni katru nodarbību gaidīja ar nepacietību, jo katrā nodarbībā tēmas tika apspēlētas tā, lai bērni ar interesi vēlētos piedalīties notiekošajā. Prieks par to, ka bērni kopā ar grupas skolotājām iepazinuši dažādas tēmas par drošību līdz ar to bērni jau spēja aktīvi veidot diskusijas par dažādām tēmām, piemēram, kur meklēt palīdzību bīstamās situācijās, kas jādara ja bērns ir apmaldījies, kāpēc jābūt draudzīgiem ar citiem bērniem. Bērni spēja patstāvīgi analizēt dažādas situācijas no ikdienas dzīves. Līdz ar to Džimbas aģenta darbs “Mārītēs 6” veiksmīgi realizējās. Lai bērni apgūtās zināšanas nostiprinātu pēc katras nodarbības vecāki saņēma vēstuli ar tēmas saturu, lai arī ģimenē būtu iespēja izrunāt jautājumus, kas skar bērna drošību. Pēdējā nodarbībā nostiprinājām apgūtās zināšanas un bērni saņēma balonus un pateicības par paveikto darbu. 


 

Drošu ikdienu vēlot, Džimbas aģents Ginta Brikmane.
29.03.2019.
 


"Mārītes - 5" grupas bērni februāra mēnesī apgūst tematu "Uguns un siltums"

 

Februāra mēnesī pārrunu veidā, izmantojot uzskati, bērni uzzināja, kā tiek apsildītas mājas, kā tās saglabā siltumu, kā katra bērna mājās nokļūst siltums. Bērni kopā ar skolotāju un skolotāja palīgu apmeklēja Durbes pilsētas katlu māju, kur iepazinās ar lielo krāsni. Uzzināja, kādi ir darba pienākumi kurinātājam: visu laiku jākurina, jāatved daudz malkas. Vērojām arī iespaidīgos dūmu mutuļus, kuri pacēlās no kurinātavas skursteņa. Pēc tam nodarbībā zīmējām mājas un brīnumainos dūmus, izmantojām ogles, attēlojām fantāzijas tēlus. Konstruējām kamīnus, griezām ķieģeļus no sloksnīšu papīra un pielīmējām kamīnam. Liesmām izmantojām spilgti sarkano kreppapīru. Bērniem bija patiess prieks par padarīto. Ikdienas procesā, grupā kopīgi veicām dažādus eksperimentus ar siltumu. Bērni vēroja dekoratīvos papīra taurenīšus, kā tie kustas siltuma un gaisa plūsmas rezultātā.
Ar nepacietību gaidījām dienu, kad devāmies uz Durbes pilskalnu iekurināt ugunskuru. Pārrunājām drošības noteikumus pie ugunskura. Mums izdevās izcept ļoti garšīgas desiņas. Mūzikas skolotāja Arnita noorganizēja kopīgas rotaļas pie ugunskura. Tematu „Uguns un siltums” bērni apguva ar lielu interesi un praktiski darbojoties.


 
  
 

                                                                     Pirmsskolas izglītības skolotāja Irisa Roga.
                                                                                                     2019. gada 26. februārīSporta izprieca "Ziemas prieki"

     13. februārī ziema vēl nebija atkāpusies, un “Ezīšu” grupas bērni pulcējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” bērnu rotaļu laukumā uz ziemas sporta izpriecām. Baltais zaķis Jēcis (Arnita ) ar savu draugu Pēci (tās dienas mūzikas skolotājas ēna: Kate) bērnus sagaidīja un iesildīja sporta aktivitātēm. Bērniem bija jautras stafetes, rotaļas. Beigās no sniega veidoja sniegavīru, ko ar guašas krāsām un otu izkrāsoja.
     Par piedalīšanos katrs balvā saņēma : zēni mašīnu, meitenes gredzentiņu.

“Ezīšu “ grupas skolotāja Skaidrīte Linde
24.02.2019.SIRSNIŅDIENA “EZĪŠU “ GRUPĀ
 

     14. februārī “Ezīšu” grupā bērni ieradās ar sarkanas krāsas apģērbu vai aksesuāru. Tika svinēta Sirsniņdiena. Rīta aplī katrs izvilka sirds pusīti un bija jāatrod katram savs pāris. Tam jāpasaka kaut kas mīļš, vai jānovēl kaut kas savam draugam. Pēc tam zālē visi jautri devās rotaļās, dziedāja dziesmas un dejoja pāra deju. Vēlāk grupā cienājās ar atnestiem saldumiem.


 

“Ezīšu “ grupas skolotāja Skaidrīte Linde

 24.02.2019.


“Un kad brīdis šis ir izbeidzies,
negaidīti aizgājis kā nācis, -
Jūties tā, kā augstāk pacēlies,
kādu jaunu gaišu ceļu sācis.”

 

Paldies Jums, mīļie vecāki, ka piedalījāties pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” iestādes padomes organizētajā akcijā ‘’Labie darbi’’. Ezīšu grupas bērni ir saņēmuši daudz dažādus pērnā gada kalendārus, kuru attēli un cipari tiks izmantoti, lai radoši veidotu turpmākos darbiņus. Visvairāk Ezīšu grupas bērni priecājās par saņemtajām galda spēlēm un bilžu grāmatām, ko varēs izmantot pēcpusdienas cēlienā vai individuālajās nodarbībās.

 
 Ezīšu grupas bērni ar ziedotajiem materiāliem

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Laura Cibe, Skaidrīte Linde
15.02.2019.Labdarības akcija grupā "BITĪTES"

No 21.01 -08.02.2019. pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” norisinājās labdarības akcija “Labie darbi”, kuru organizēja Iestādes padome. Ziemā bērniem jebkurā vecumā patīk aktivitātes sniegā: rakt, slēpot, būvēt, vizināties pašiem un vizināt draugus. Tādēļ mūsu grupiņā  aicinājām ziedot  ziemas inventāru: mazas slēpītes, ragaviņas, šļūcamos dēļus, lāpstiņas. Akcija ir noslēgusies un mūsu grupiņas bērni ir saņēmuši 2 sniega lāpstiņas un 2 šļūcamos ābolīšus. Paldies arī  par ziedotajiem friziera piederumiem un galdniecības instrumentiem. Zēni un meitenes ļoti priecājas! Visi kopā sakām : PALDIES!

Grupas skolotājas: Marika  Žvagule-Ģībiete un Zaiga Rubene
12.02.2019.


Labdarības akcija  “Labie darbi”
“Saulītes” grupā.

Pirmsskolas izglītības iestādes “ Ābolītis” iestādes padome rīkoja labdarības akciju “Labie darbi”, katrai grupai ziedojot noderīgas lietas. “Labo darbu” akcijas laikā, kas norisinājās no 21.01.2019. – 08.02.2019.,  “Saulītes” grupas bērniem ģimenes varēja ziedot bilžu grāmatiņas. Akcija ir noslēgusies ļoti veiksmīgi, jo kopā saziedotas 25 grāmatas. Grāmatas tiks izmantotas valodas centram, kurā nomainīsim bojātās grāmatas pret jaunajām. Bērni mazās bilžu grāmatas izmanto vairākas reizes dienā līdz ar to tās ātri nolietojas. Bērni tās skatās gaidot pusdienas, diendusas laikā, kad nenāk miegs, kā arī citos brīvajos brīžos. Grāmatas ir par dažādām tēmām, tādēļ varēsim tās izmantot rotaļnodarbībās, nedēļas tēmu ietvaros.
Paldies, iestādes padomei par rīkoto akciju un ģimenēm par atbalstu piedaloties grāmatu ziedošanā.

 
 

11.02.2019
“Saulītes” grupas skolotājas: Ginta Brikmane,
Maija Ozola.


Labdarības akcija “Labie darbi”.

Iestādes padomes rīkotā labdarības akcija „Labie darbi” tika rīkota no 21.01.2019. līdz 08.02.2019.
„Mārītes 5” grupas bērni un skolotājas ļoti priecājas par atnestajām grāmatām, spēlēm, par burtu un ciparu puzzlēm, par burtiem, alfabētu un draiskajām zilbītēm.  Sirsnīgs paldies grupas bērnu vecākiem par akcijas atbalstu.

 

08.02.2019.
Skolotājas:   Kristīne Liepiņa
Irisa Roga


 


Labie darbi

 

      No 21.01. – 08.02.2019  tika rīkota labdarības akcija „Labie darbi”. Šo akciju rīkoja Iestādes padome.
„Mārītes 6” saka lielu paldies Jums, vecāki, par ieguldīto darbu. Paldies, ka dāvinājāt daudz noderīgu grāmatu, kā arī spoguļus ar kuru palīdzību varēsim kvalitatīvāk attīstīt bērnu runu. Vārdos šo pateicību nevar izteikt, bet ar darbiem un rezultātu gan var!

 

Skolotājas:   Lāsma Jāce
 Sigita Šēnberga

      
 
 


Ziemas prieki "Mārītēm 6"

        

Ziema bērniem sagādā lielu prieku un iespēju izbaudīt daudzveidīgus ziemas izpriecas. Bērni radoši izpaužas darbojoties katru dienu pastaigas laikā. Sadarbojoties kopā un arī katrs individuāli savu mākslu ziemā izpauž citādāk.   
       Ziemas priekus "Mārītēm 6" palīdzēja izbaudīt arī muzikālā skolotāja Arnita, kas bija pārvērtusies par "Ziemeli". Ziemelis kopā ar bērniem un skolotājām noskaidroja, kas raksturo ziemu un kādas īpašības piemīt ziemai, atkārtoja, kas ziemā jāvelk mugurā un kāda drošība jāievēro piedaloties ziemas izpriecās. Kopīgi izspēlēja rotaļas "Ko lai dara ziemā! un "Sveiks Ziemeli!". Piedalījās stafetēs - sniega piku mešana mērķī, ragaviņu vilkšana, sniega piku vešana un hokejs. Pēc aktivitātēm cienājās ar skolotāju sarūpētiem našķiem - veselīgiem burkāniem.   Bērni, kuri ir norūdīti un fiziski attīstīti, ir ieguvēji – viņi labāk mācās, labāka stāja, noskaņojums pozitīvs un bērns ir dzīvespriecīgs. Piedāvājot bērniem dažādas aktivitātes neatsverama priekšrocība ir mācīšanās darboties grupā. Šādas aktivitātes bērniem palīdz iekļauties grupas kolektīvā, sabiedrībā, pierast pie vienaudžiem, attīstot sociālās prasmes, kā arī veicina bērnu garīgo attīstību.

            Tāpēc "Mārītes 6" grupas skolotājas aicina būsim aktīvi un dzīvosim veselīgi.

 

           11.02.2019.

"Mārītes 6" grupas skolotāja
Lāsma Jāce un Sigita Šēnberga
 


Radošais darbs bērnam kopā ar ģimeni.


   
 
        


      Apģērba tēmas ietvaros no 21.01.19 līdz 31.01.19 tika uzdots ģimenēm kopā ar bērnu veidot lellei apģērbu. Katra ģimene saņēma papīra lelli, lai ļautu vaļu fantāzijai. Katrs izveidotais darbs ir unikāls un pilnīgi atšķirīgs no  citu ģimeņu darbiem. Kāda ģimene lelli noformējuši caur apstrakto mākslu, kāda ar senatnes pieskārienu, kāda mūsdienīgi pēc jaunākās modes tendencēm, bet galvenais, ka katrs bērns ir lepns par savu lelli. Katrs bērns vēlas parādīt kura ir viņa lelle un mēģina cītīgi stāstīt ka mamma vai tētis taisījis lelli tieši viņam. Lelles iesaisījām lomu rotaļās – izspēlējām modes skati un sižetu, kad meitenīte Elziņa nevar izlemt ko vilkt uz dārziņu. Lelles priecēja bērnus grupas iztādē, bet tagat kad esam iesākuši jauno mēneša tēmu lelles sāks piedalīties ikdienas rotaļās kopā ar bērniem un vai kāda lellīte būs pietiekami stipra, lai nokļūtu atkal mājās par to rādīs laiks......
      Paldies vecākiem par ieguldīto darbu un atsaucību!

“Saulītes” grupas skolotājas.
06.02.2019" Cūkmena detektīvi"

 
                         Cūkmena detektīviem otrā tēma klāt “Cūkmenim pa pēdām”.
 
Lai bij prieki, kam bij prieki,
Bērniņiem tiem bij prieki,
Sniedziņš sniga putināja,
Bērniņš meža maliņā!

        Visapkārt bija sasnidzis daudz sniega. Mēs gājām uz mežu. Vērojām dabas mainīgo skaistumu.  Mežā pētījām sniegā meža zvēru pēdas. Mēģinājām pēc pēdām  noteikt zvēru. Meklējām mežā ziemas krāsas. Meža zvēriem nesām gardumus. Tos atstājām uz zvēru takām. Vācām  nokritušos žagarus- mūzikas instrumenta izgatavošanai. Spēlējām „Izdzīvošanas spēli”. Grupā zīmējām mežu ziemā, izveidojām plakātu ar “meža noteikumiem”, konstruējām apsnigušos kokus.  Mežā guvām pozitīvus iespaidus, un izpildījām uzdevumus par ziemas tēmu „Cūkmenim pa pēdām”

(skatīties fotogaleriju...)

   Skolotājas:
Kristīne Liepiņa
Irisa Roga


Rotaļu rīts „Eksperimenti”

      Mārītes 6 grupā, 31. janvārī notika rotaļu rīts kopā ar vecākiem. Šoreiz rotaļu rīta tēma bija „Eksperimenti”, bet pirms sākās eksperimenti vecāki kopā ar bērniem piedalījās rīta rosmē un izvingrināja visus savus muskuļus, mūzikas pavadījumā. Tad, kad bijām pavingrojuši varējām ķerties klāt eksperimentiem. Eksperimentu laikā, noskaidrojām, ka acis var apmānīt ar optiskajām ilūzijām un no saldā krējuma 15 minūtēs var uztaisīt paštaisītu māju sviestu kā arī ar vilnas, berzes un lineāla palīdzību var iegūt statisko elektrību. Kopīgi uztaisījām arī lidojošo tauriņu un arī divas raķetes, kuras sacentās savā starpā. Protams, neizpalika cienāšanās ar garšīgiem cepumiem un siltu, smaržīgu kafiju.
      Paldies vecākiem un bērniem, kuri piedalījās šajās aktivitātēs. Gaidam atkal ciemos!

 


 


 
 
 

                                                                                     Sigita Šēnberga, Mārītes 6 
      


Aktīvās “Bītītes”

      

Jaunais, dzeltenās Cūkas, gads grupā iesācies ļoti aktīvi un interesanti. Katra diena ir kā atklājums. Bērni pēta,  veicot dažādus eksperimentus - ar cukuru un krāsām, pogām, spalvām, čiekuriem un sniegu, pat ar pipariem un sāli.
                   Interesants piedzīvojums bija 17. janvārī, kad visi kopā svinējām senču tradīciju dienu-Teņa dienu. Ieeja tikai mazo sivēntiņu maskās! Saimniece skolotāja Zaiga aicināja visus dejot un līksmot. Visi kopā dejojām, meklējām cūkas laimi, dzinām cūciņas, kuras neklausīja un bieži kūtiņai garām aizskrēja. Saimniece visus pārsteidza ar dāvanām, bet Tenīsiņš ( skolotāja Arnita) itin veikli ūdeni uzlēja tiem, kuri steidza tās saņemt. Tā jādara, lai  cūciņām odi un mušas nekož. Vislielāko jautrību sagādāja kurmja (skolotāja Maija) dzīšana uz mežu ar lielu troksni un vārdiem: šuk, šuk kurmīti, mežā rakt, mežā rakt!
Noslēgumā mielojāmies ar cepumiem un bulciņām, lai sivēntiņi apaļi aug.
            Ziemas mēnešos putniem un zvēriem pašiem ir grūti sarūpēt barību. Mēs palīdzējām un aiznesām dzīvniekiem  burkānus, kāpostus, kartupeļus un ābolus. Paldies vecākiem par atsaucību un sapratni! Tagad ejam vērot, kas dzīvniekiem vislabāk garšo. Pēc pēdām mēģinām atpazīt dzīvnieku, kurš bijis mieloties. Neaizmirstam arī putniņus.

                                                                        Skolotājas: Zaiga un Marika
"Mārītes 6" dodas apskatīt Durbes kultūras nama 

rokdarbu pulciņa dalībnieču darbu izstādi.

        


        

    

    "Mārītes 6" bērni un skolotājas izmantoja iespēju janvāra mēnesī Durbes muzejā apskatīt rokdarbu pulciņu izstādi. Bērni iepazinās un novērtēja rokdarba pulciņa dalībnieču jaukos darbiņus. Noskaidroja no kādiem materiāliem gatavoti izstādes darbi un kā tos var izmantot ikdienā. Katram bērnam bija iespēja izvēlēties savu simpātijas darbiņu. Bērna viedokļi bija atšķirīgi un bērni izteica vēlmi uz izstādi doties kopā arī ar saviem vecākiem.

"Mārītes 6" grupas skolotājas
Lāsma Jāce un Sigita ŠēnbergaZiemassvētku tematiskais pasākums
„Ziemassvētki klāt!”


 
 Visvairāk gaidītie svētki ir sagaidīti – Ziemassvētki- urāā! Tāpēc Mārītes 6 bērni sāk sarosīties, uzlikt galvā rūķu cepures un gatavoties pārsteigt gan sevi, gan savus vecākus. Šis pasākums bija pārsteigumu pilns.
     Skolotājas pasākuma laikā pārvērtās par rūķiem un vadīja „lustīgu jampadraci”, kā arī bērni dziedāja dziesmas, piemēram, „Kas ir Ziemassvētki” un bija arī bērnu orķestris, kura diriģents bija Anguss un dziesmas, ko orķestris izpildīja bija „Ziemassvētku vecītis”.
     Mūzikas skolotājas Arnitas vadībā tika dziedāta dziesma „Eglīte” un vadītas dažādas dejas, piemēram, „Tūdaliņ tāgadiņ”, „Ko lai ziemā dara”. Šajās dejās tika iesaistīti arī vecāki. Uh.. karsti un jautri bija. Paldies Kates māsai Ancei par skaisto priekšnesumu.
     Rūķiene Lāsma rādīja noslēpumainu eksperimentu ar krāsām, kura laikā otra rūķiene Sigita sāka no bailēm trīcēt. Burkās bija ieliets ūdens un pakratot tās ūdens mainīja krāsu. Interesanti!
     Pasākuma noslēguma notika negaidīts pavērsiens – zem egles bija atstāta vēstule, kurā rakstīts, ka Ziemassvētku vecītim nav laika ierasties uz mūsu svinībām. Mārītes 6 nepadevās un sasauca Ziemassvētku vecīti.

 
 
 
Paldies Jums visiem, kuri ieradās uz šo brīnišķīgo pasākumu!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2019. Gadu!

Mārītes 6 skolotājas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
Labdarības akcija
"IEPRIECINI TOS, KAM NAV MĀJAS"

            Ziemassvētku gaidīšanas laikā grupiņa "Mārītes 6" aicināja Durbes pirmsskolas izglītības iestādes "Ābolītis" bērnus ar vecākiem piedalīties labdarības akcijā "IEPRIECINI TOS, KAM NAV MĀJAS". Labdarības akcijas mērķis ir iepriecināt dzīvniekus, kuri vēl tikai gaida sava uzticamo saimnieku. Izglītības iestādē labdarības akcija norisinājās no 03.12.2018. - 14.12.2018. Bērni kopā ar vecākiem sarūpēja dzīvnieku patversmei "Lauvas sirds" sauso kaķa barību, suņa barību, segas, spilvenus un rotaļlietas dzīvniekiem. Visi ziedojumi tika nodoti Liepājas dzīvnieku patversmei "Lauvas sirds".
            Paldies visiem, kuri parūpējās, lai arī dzīvniekiem svētki kļūtu jaukāki un siltāki.

Clipart
 
 
  

"Mārītes 6" skolotājas Lāsma Jāce un Sigita Šēnberga

 
 
 


Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Balta laime cauri brien,
No sētiņas sētiņā
No sirsniņas sirsniņā.
 

      2018. gada 3. septembrī bērnudārzā ‘’Ābolītis” “Ezīšu” grupā uzsāka bērnudārza gaitas 20 mazie audzēkņi, vecumā  no 3 – 4 gadiem. No septembra līdz decembrim skolotāju vadībā bērni demonstrēja savas zināšanas un prasmes dažādās nodarbībās. Pirmajā pusgadā nodarbībās bieži izmantojām tieši rotaļas gan grupas ietvaros, gan individuālas, lai bērnam radītu emocionālu komfortu, prieka un drošības sajūtu, kas veicinātu bērna pašrealizācijas procesa attīstību. Tā kā pirmsskolas vecuma bērns šajā vecumā ir pētnieks un atdarinātājs tad ‘’Ezīšu ‘’ grupa šajā gadā īpaši pievērsās radošo darbu veikšanai, dažādu galda spēļu spēlēšanai, eksperimentu veikšanā un vērošanā, kā arī fiziskajām aktivitātēm .
      Viens no labiem veidiem kā bērnam caur spēli veicināt matemātisko domāšanu ir spēlēt galda spēles. Spēlēs ir attēlu grupēšana, skaitļu atpazīšana ar metamo kauliņu, spēles norādījumu ievērošana.
Radošajās nodarbībās bērni paši izgatavo rotaļlietas, ar kurām var spēlēties. Piemēram, papīra formas 3D dārzeni (ķirbi), no savērtām pērlītēm veido rokassprādzes (meitenes), putnu veidošana no dzijas, Hellovīnu un Mārtiņdienas maskas, Mārtiņdienas gailis,  pogu mājas, no savu roku formas  - apsveikuma kartiņas (‘’brieža ragi’’), cepuma kūkas taisīšana, gleznas rāmja izveidošana Latvijas kontūras formā u.c. . Bērna domas un pieredze darbā ar materiāliem ir mācīšanās. Šai pieredzei jāsaskan ar bērna attīstības spējām, vienlaicīgi izraisot bērna interesi un izpratni. Šāda radošā darbošanās attīsta sīko motoriku – runas centrus. Bērnam raisās valoda, un viņš spēj izteikt savu viedokli, detalizētāk aprakstīt savu darbību paplašinātos teikumos, skaidrāk izrunāt vārdus, kā arī spēj precīzāk koordinēt savas kustības. Šī darbošanās ir vainagojusies ar panākumiem, jo ‘’Ezīšu’’ grupā bērni ir uzlabojuši runas prasmes.
      Mūsu grupā ir aktualizējusies eksperimentu veikšana. Piemēram, pupas stādīšana un novērošana kā tā aug, neveiksmes gadījumā veram puķu podu vaļā un pētām kādēļ neizdevās izaudzēt pupu, pārrunājam augšanas procesu. Imitējam lietu - kā lietus līst no mākoņiem (izmantojot putas, caurspīdīgu trauku un akvareļu krāsas), pārrunājam novēroto, salīdzinām, kā tas notiek dabā.  Audzējam cukura kristālus – vērojam to kristalizācijas procesu, pārrunājam kāda līdzība ir ar sniegu, ledu, sniegpārslām utt. . Veidojam acu ilūziju ‘’putns brīvs – putns būrī’’. Šādi darbojoties  bērni vieglāk iemācās  uztvert un izprast jauno informāciju.
      Fiziskajās aktivitātēs ir rīta vingrošana, rotaļas, pastaigas, aktīvas kustības pa stadiona celiņu, veselības vingrošana, kur aktīvi piedalās skolotājs un skolotāja palīgs.
Joprojām aktualizējam pašapkalpošanās prasmes, mērķis ir, lai bērni paši pareizā secībā spētu apģērbties / noģērbties, pēc rotaļāšanās sakārtot un nolikt rotaļlietas savās vietās, šīs prasmes ir nepieciešams vēl pilnveidot.
      Pamazām tuvojas Ziemassvētki - brīnumu gaidīšanas laiks. Arī mēs, mazie „Ezīši” sākam izrotāt telpas, lai pie mums ierastos Ziemassvētku vecītis. Mēs ticam, ka Ziemassvētki ir labestības laiks, kad apdāvina pilnīgi visus bērnus. Ziemassvētku laikā mirdz ne tikai eglītes un rotājumi māju logos, iemirdzas arī cilvēku sirdis. Tās iemirdzas sirsnībā, labestībā, piedošanā un mīlestībā. Šos svētkus rada gatavošanās prieks, piparkūku un mandarīnu smarža, eglīšu rotāšana, vecāku smaidi un bērnu patīkamais satraukums.

 

 

(skatīt foto...) 

Priecīgus, mīļus, sirds siltus Ziemassvētkus!
“Ezīšu” grupiņas audzinātājas Laura un Skaidrīte
 


Bērnu žūrija

6. decembrī Mārītes 6 ciemojās Durbes bibliotēkā. Kāpēc? Tāpēc ka bērni bija izraudzīti par žūriju 6 jaunām, interesantām grāmatām. Tās bija Tia Selli „Mia ir priecīga” , Inese Zandere „Zirgā” , Veronika Kaplāna, Greguāŗs Mabis „Kā vilku piemin, tā vilks klāt”, Toms Kalninskis, Natālija Kugajeva „Zaķa Garauša laimes zeme”, Ulrika Ķestere „Nelūgtie ciemiņi” un Marianna Dibika „Pastnieks pele”.
Izlasījuši grāmatas Mārītes devās izteikt savas domas par grāmatām un pat novērtēt tās ar vietām. Durbes bibliotēka bija tik priecīga par mūsu viesošanos, ka sagaidīja mūs ar raganas kostīmu, audio pasaku un pavisam jaunu grāmatu „Kika Mika”. Visiem bērniem tika piešķirts bērnu žūrijas kronis un neliela dāvaniņa, kā arī saņēmām pateicību.
Mārītes 6 mīl lasīt grāmatas tāpēc labprāt vēlreiz paciemosimies kādā no bibliotēkām!


 
 
 
 
 
 

 
 

Pirmsskolas skolotāja Sigita Šēnberga,
Mārītes 6Durbenieki iesaistās sportiskās aktivitātēs. 
2018. gada 17. novembrī - Latvijas simtgadē Brīvības rogainings notika Abavas senlejā. Rūmenes muiža, Benjamiņa muiža un Kandavas lauksaimniecības tehnikums kā arī neticami skaisti pilsētvides skati Kandavas centrā priecēja dalībniekus ar burvīgo vidi. Piedalīties Brīvības rogainingā var ikviens, tāpēc jau otro gadu pēc kārtas nolēmām piedalīties arī mēs  pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” kolektīvs. Pārstāvējām Durbes pašvaldību 4 stundu disciplīnā - Pašvaldību kausa izcīņas distancē. Mūsu mērķis bija aktīvi pavadīt dienu un gūt patīkamas emocijas caur sportisko garu. Tas arī veiksmīgi īstenojās, jo tik skaistā vietā un burvīgos laika apstākļos, vienotā komandas darbā savu mērķi izpildīt nebija grūti.
Pašvaldību kausa izcīnas distancē piedalījās 33 Latvijas pašvaldību komandas ar vairāk kā 80 dalībniekiem. Par kausa ieguvi 4 stundu distancē sacentās 8 no Latvijas pašvaldībām. Lielākā dalībnieku pārstāvētā pašvaldība bija no Durbes novada.

Ginta Brikmane 2018.gada novembrisRotaļu pēcpusdiena „Kas es esmu”

30.novembrī jau atkal “Mārītes 6” grupā bija jūtama kafijas smarža. Tikai šoreiz tai klāt nāca jaukais Ziemassvētku aromāts no kraukšķīgajām piparkūkām un gardās šokolādes.
Rotaļu pēcpusdienas laikā, kopā ar vecākiem spēlējām kustību rotaļu „Karstais kartupelis”, kā arī vecākiem bija iespēja iepazīt labāk savus bērnus, jo bērni varēja parādīt savas mīļākās spēles grupā. Tika veiksmīgi attīstīta bērnu sadarbība ar saviem vecākiem. Gan vecāki, gan bērni bija pozitīvi noskaņoti un nemaz nevēlējās doties mājās.  “Mārītes 6” grupā atkal skanēja smiekli, prieki un sarunas.
Paldies Ksenijas mammai, Gata mammai, Melisas mammai par aktīvu līdzdarbošanos un visiem, kuri vēlējās ierasties. Uz drīzu tikšanos! Vecāki, gaidām Jūs atkal ciemos!

     

  Skolotāja Sigita Šēnberga

                                 
 
                                                                                                                           “Cūkmena detektīvi”

        Durbes pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” šogad pirmo gadu darbosies “Cūkmena detektīvi”.
Šogad Cūkmena palīgi un atbalstītāji ir grupa “Mārītes 5”.
Cūkmena programmas mācību materiāli ir paredzēti diviem mācību gadiem. Katrā gadā ir četras tēmas, un pirmā tēma “Meža netīrie noslēpumi”.
Skolotājas kopā ar bērniem iepazinās ar Cūkmenu un viņa dotajiem uzdevumiem. Skolotājām par prieku, daudzi bērni jau zināja kas ir Cūkmens. Bērni ļoti nopietni un atbildīgi uztvēra dotos uzdevumus, ar lielu prieku un sajūsmu piedalījās aktivitātēs. Vislielāko prieku un gandarījumu bērniem sagādāja vākt atkritumus mežā, grāvmalēs, uz ielas, bērni bija lepni par padarīto. Liels pārsteigums un izbrīns bērniem bija tas, ka atkritumu maiss bija pilns, tas nozīmē, ka daudzi cilvēki mēdz atkritumus izmest kur pagadās. Pirmā tēma ir aizvadīta ar lielu sajūsmu, un turpināsim jums ziņot kā mums veiksies tālāk.
Paldies par  iespēju piedalīties programmā “Cūkmena detektīvi”.
 

 

                                                             Skolotājas no grupas “Mārītes- 5”
                                                               Kristīne Liepiņa,