top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Muzikālās aktivitātes ,,Ābolītī” -  ,,Mūzikas instrumentu pasaulē”.
   Marta mēnesi katra Durbes PII ,,Ābolītis” grupa iepazinās ar konkrētu mūzikas instrumentu- pēc izlozes.  Gan mūzikas nodarbībās, gan arī ikdienā, konkrētais mūzikas instruments bērniem bija brīvi apskatāms un izmantojams, lai gūtu plašākus priekšstatus par tā izskatu un skanējumu, kā arī tiktu attīstīta prasme, savas zināšanas izmantot dažādās ikdienas situācijās. Visu rakstu un foto skatīt šeit.

 

Mūzikas skolotāja A. Dīcmane Džimbas 9 soļu programma Mārītēs 6 noslēdzas!


   2020./2021 mācību gadā Džimba savu darbu iesāka pie šā mācību gada sešgadniekiem, lai noskaidrotu bērnu zināšanas drošības jautājumos un apgūtu, nostiprinātu jaunu informāciju. Šajā gadā drošības noteikumu apgūšanā kopā piedalījās 19 bērni. Bērni ar Džimbu tikās aptuveni 1 līdz 2 reizes mēnesī, lai atcerētos jau apgūto un uzzinātu ko jaunu. Paldies grupas skolotājām un vecākiem, jo bērni drošības jautājumos bija diezgan daudz jau apguvuši. Piemēram, drošība uz ielas, nelaimes gadījumos vai rīcība situācijā, kad svešinieks uzrunā. Bērni bija tik zinoši, ka varēja apmainīties lomām un izglītot Džimbu. Bērni katru rotaļnodarbību gaidīja ar nepacietību un iesaistījās paredzētajās aktivitātēs ar vis lielāko prieku. Bērni ir ļoti dažādi, bet prieks, ka klusākiem, noslēgtākiem bērniem palīdzēja atvērties rokas lelle Džimba. Pēdējā nodarbībā aktīvi strādājot pie visu noteikumu īsas atkārtošanas noskaidrojās, ka bērni noteikti ir pelnījuši pateicības no Džimbas, jo apgūtie drošības noteikumi tiekot lietoti arī ikdienā, lai sargātu sevi un citus. Būsim uzmanīgi, saudzēsim sevi un citus! (Vairāk bildes skatīt šeit)

 Drošu, siltu, aktīvu pavasari vēlot,
Ginta Brikmane – Džimbas aģents

 

 Nāc nākdama liela diena
Visi bērni tevi gaida.
Visi bērni tevi gaida
Aiz vārtiem sasēduši.

 Lieldienas grupā „Saulītes”
 

     1.aprīlī Durbes PII „Ābolītis” jaunākā grupiņa „Saulītes” svinēja Lieldienas. Tā kā šī diena atnāca ar slapju sniegu un lietu, tad šūpošanās mums izpalika, bet toties grupiņā mums apciemoja Lieldienu zaķis – mūzikas skolotāja Arnita. Kopā ar Lieldienu zaķi mēs dziedājām dziesmiņas, dejojām un gājām rotaļās. Īpaši bērniem patika rotaļa „Zaķēns lec”.
Sadarbībā ar vecākiem katrs bērns atnesa vienu nokrāsotu vistas olu. Pēc Lieldienu tradīcijām, arī mēs ripinājām olas. Bērniem šī aktivitāte ļoti patika, viņi vēlējās ripināt vēl un vēl. Tad rīkojām olu kaujas, lai noskaidrotu, kuram ir stiprākā ola. Stiprākā ola bija Nikam.

Svētku izskaņā klājām galdu un cienājāmies ar vecāku sarūpētajiem cienastiņiem. Katrs bērns rūpīgi savu oliņu nomizoja un arī apēda.
(Vairāk bildes skatīt šeit)

 
 

Grupas „Saulītes” kolektīvsDārzs uz palodzes

Tagad, kad dienasgaisma mums tiek arvien vairāk un vairāk, „Saulītes” grupiņas bērni uz palodzes izaudzēja nelielu zaļumu dārziņu. Katrs bērns bija atnesis savu sīpolu, tad kopā ar skolotājām sīpolus iestādījām. Mazajiem bērniem ļoti patika tieši stādīšanas darbi. Mēs ar bērniem runājām, ka tagad  sīpols  ir   rūpīgi jālaista, lai augtu loki. Katru rītu bērni laistīja savu sīpolu un vēroja to. Rezultātā - loki mums izauga  lieli un spēcīgi.  Un  tad sekoja  - ražas novākšana un bērni vingrinājās griezt lokus. Skolotājas kopā ar bērniem pagatavoja pirmos pavasara salātus. (Vairāk bildes skatīt šeit.)


Grupas „Saulītes” kolektīvs
 Lai bij' labs, kas bij' labs,
Pavasaris, tas bij' labs:
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu villainīti.

 


Sporta izprieca “Pavasaris klāt”

    Mēs visi vēlamies, lai ziema beidzot atkāpjas un pavasaris nāk, un sildīt sāk. Šogad ziema bija ļoti gara, gan bērni, gan pieaugušie vēlas baudīt saulītes siltos glāstus. Tieši 23. martā laiks bija silts un jauks, kā radīts āra aktivitātēm. Tāpēc pavasari gaidot, šogad 23. martā grupai “Saulītes” tika organizēta pavasara sporta izprieca. No sākuma bērni kopā ar skolotājām iesildījās izmantojot dažādus vingrinājumus un kustību rotaļas. Tad bērniem bija jāveic trīs stacijas ar dažādiem uzdevumiem. Bērni labprāt  piedalījās  aktivitātēs, īpaši patika – bumbas mešana mērķī un ķerras vešana. Nobeigumā spēlējām kustību rotaļu “Kaķis un putniņi” un ķērām ziepju burbuļus. Par piedalīšanos aktivitātēs, bērni saņēma gardumiņu. (Vairāk bildes no pasākuma skatīt šeit.)

Grupas “Saulītes” kolektīvs

       

  Krāsainā nedēļa
  


Jau otro gadu mūsu grupā norisinājās krāsu nedēļu, ko uzskatām jau par mūsu grupas tradīciju. Bērni katru dienu piemeklēja konkrētās krāsas aksesuāru. Šogad balstījāmies uz I. Ziedoņa krāsainajām pasakām un krāsu jaukšanu. Pasākums notika no 08.02. līdz 12.02.  Pirmdien bija oranžā krāsa, kur gatavojām ķirbju un burkānu salātus, spiedām burkānu sulu. Klausījāmies dzelteno pasaku un uzzinājām kā no pamatkrāsām var iegūt oranžu. Otrdien bija brūnā krāsa, kur minējām  brūnās mīklas, jaucām krāsu un klausījāmies brūno pasaku. Nobeigumā veidojām brūno gleznu. Trešdien bija melnā krāsa, kur klausījāmies pasaku, gājām rotaļās un gatavojām melnas krelles. Ceturtdien bija violetā diena, kad grupa  bija violetās gaismās.  Ciemos bija atnākusi violeta emociju pūce. Jaucām krāsas, gatavojām violetās vēlēšanas, kuras sūtījām uz nekurzemi- lai piepildās! Krāsojām sniegu un ēdām kūku ar violetu putukrējumu. Piektdien bija sarkanā krāsa, kur meklējām sirds otru pusi, laidāmies sarkanā dejā un klausījāmies pasaku. Nobeigumā atvērām draudzības pastu un gatavojām apsveikumu. Paldies vecākiem par iesaistīšanos.
Bildes no pasākuma skatāmas šeit!
Skolotājas
Linda Šēnberga
Ginta Brikman
e 


 
“Mārītes 5” Cūkmena detektīvs pavasarīRīta aplis notika kopā ar Cūkmena tēlu, kur Cūkmens atgādināja par sevi un pastāstīja, ka īpaši pavasarī, kad sniegs nokusis, var novērot pārmaiņas dabā. Pētījām un salīdzinājām kokus, koku mizas un zarus. Minējām mīklas par dabu un skatījāmies grāmatu par kokiem un izgatavojām binokļus, lai varētu Durbes apkaimē apskatīt kokus. Izgatavojām kroņus ar nosaukumu “Esmu par tīru Latviju”, zīmējām mežu pavasarī un veidojām meža dzīvniekus no plastilīna. Nogaršojām kļavu sulu, ko bērni atzina par garšīgu. Paldies Gitas mammai par līdzdarbošanos ar materiāliem un sulu.
 
Linda Šēnberga,
“Mārītes 5” skolotāja
12.03.2021.

 
 


"Bitītes" grupa čakli būvē!
 

            Janvāra mēnesi "Bitītes" grupas bērni čakli darbojās gatavojot dažādas mājiņas no daudzveidīgiem materiāliem. Mēneša temata ietvaros bērni apguva zināšanas par celtniecības instrumentiem, celtnieka profesiju un materiālu daudzveidību no kā var celt, būvēt mājas. Sadarbībā ar vecākiem, katrs bērns prezentēja arī savu māju, kur dzīvo. Katram bērnam bija iespēja citiem grupas biedriem pastāstīt par savu māju - cik stāvu ir mājai, kādā krāsā ir māja, no kāda materiāla gatavota māja. Bērni jutās ļoti lepni, kad varēja prezentēt savu māju. Temata noslēgumā bērni piedalījās radošajā darbnīcā "Es būvēju", kur bija iespēja darboties ar dažādiem materiāliem (dziju, kreppapīru, filcu, pogām, aplikācijas papīru) izgatavojot savu fantāzijas māju. Katra bērna darbiņš bija īpašs un neatkārtojams.
            Paldies vecākiem, kas sagādāja grupiņai kartona kastītes, kuras bērni izmantoja rotaļnodarbībās.
Vairāk bildes skatīt šeit!
 
27.01.2021.
"Bitītes" grupas skolotājas Lāsma Jāce un Ramona SavikaPaldies ir vienīgā valūta, kas nav mainījusi kursu.
/J.Jaunsudrabiņš/
 

11.janvārī pasaulē tiek atzīmēta starptautiskā “PALDIES” diena, lai atgādinātu, cik svarīgi ir izrādīt pateicību. “PALDIES” diena ir diena, kas atgādina par to, cik reti mēs ikdienā apstājamies un aizdomājamies par visu to brīnišķīgo, kas mums pieder – ģimeni, draugiem un paziņām, par dabu, kas mums apkārt, par zemi, kurā dzīvojam un valodu, kurā runājam.   Mazais vārdiņš “PALDIES” spēj ikdienā sasildīt un iepriecināt ikvienu. To cik daudz spēj paveikt šis vārdiņš, mēs, “Ezīšu” grupas bērni un skolotājas, pārliecinājāmies, kad devāmies Durbes pilsētas ielās, lai kopīgi teiktu “PALDIES” ikvienam Durbes iedzīvotājam un garāmbraucējam.  Pastaigas laikā sastaptajiem cilvēkiem dāvinājām mazu “kripatiņu” salduma un bērnu zīmētas kartiņas, kurās bija ierakstīti uzmundrinoši vārdi ikdienai.  Bija neviltots prieks redzēt cilvēku sejās smaidu, un gandarījums, ka esam kādam šo dienu padarījuši kaut nedaudz priecīgāku.
Lielu paldies veikaliem:  “Lindale” (Durbē), “Kristaps” (Lieģi) un “Ziedlejas-1” (Raibāmuižā), kur tika izvietoti groziņi ar Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” audzēkņu darinātajām kartiņām.  Īpašu paldies arī kādam Durbes iedzīvotājam, kurš sagādāja pārsteigumu bērniem, dāvinot kasti ar mandarīniem, un ikvienam, kas veltīja pateicības vārdus, kuri sasildīja mūsu sirdis.
Gribam aicināt neaizmirst ikdienā lietot šo mazo vārdiņu “PALDIES”, kas sevī slēpj tik daudz pateicības.  PALDIES!
Vairāk bildes skatīt šeit!


Maija Pēka,
Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” skolotāja„ Izgaismo Durbi ”

Kāt ir novembris. Un kā mēs zinām, novembris Latvijai ir īpašs mēnesis.  Novembrī tiek svinēti tādi svētki, kā Lāčplēša diena  un Latvijas dzimšanas diena. Šajā laikā mēs izrādām mīlestību pret valsti, kurā dzīvojam.

Ar mīlestības pilnām sirdīm un labām domām savai  Latvijai, mūsu Durbes pirmsskolas izglītības iestādes „ Ābolītis” bērni Latvijas dzimšanas dienai taisīja dāvanu. 
Vairāk lasīt šeit.

 


"Izstaigā Durbi"


Patriotiskajā mēnesī “Mārītes 5” bērni bija saņēmuši vēstuli no mazākās pilsētas Latvijā – Durbes.  Tā gribēja zināt, cik daudz bērni zina par vietu, kur dzīvo.

Vairāk var uzzināt šeit. 


 

 


 
Mārtiņdiena “Bitītes” grupai
"Ciemos pie Mārtiņgaiļa"

 
Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams.
(Latviešu tautasdziesma)
 
Šī gada 10. novembrī “Bitītes” grupas bērni piedalījās gadskārtu svētku svinēšanā - Mārtiņdiena. Pasākums norisinās lielajā rotaļu laukumā. Bērni tika iepazīstināti ar Mārtiņdienu nozīmi, tradīcījām un ticējumiem.
Turpinājumu lasīt šeit.

 

Mārtiņi, Mārtiņi ziemai vaļā vārtiņi.

 
Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” jaunākā grupa „Saulītes” šā gada 10. novembrī svinēja Mārtiņdienu. Kopā ar mūzikas skolotāju Arnitu Dīcmani, kura bija tērpusies gaiļa kostīmā, mēs dziedājām un dejojām par godu Mārtiņdienai. Bērni bija sajūsmā par gaili.

Vairāk lasīt šeit.
 

  “Bitītes” grupai tematiskais rīts
“Darba tikums”


Šī gada 30. oktobrī “Bitītes” grupas bērniem norisinājās tematiskais rīts “Darba tikums”. Tematiskais rīts notika Durbes PII “Ābolītis” aktu zālē. Bērnus zālē sagaidīja pārsteiguma moments “Ezis”. 

Turpinājumu lasīt šeit.
 


 

 


Apsveikuma kartiņas Durbes novada represētiem cilvēkiem no "Bitītes" grupas bērniem


      Sadarbībā ar Durbes novada Sociālo dienestu, Durbes pirmsskolas izglītības iestādes grupas "Bitītes" bērni aplicēja apsveikuma kartiņas, lai iepriecinātu Durbes novada represētos cilvēkus. 

Turpinājumu lasīt šeit... 


 

 "Bitītes"grupas pasākums "Ko liksim galdā?"

 
      Oktobra mēnesī "Bitītes" grupas bērni mēneša temata ietvaros "Ko liksim galdā?" aktīvi apguva jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas.
     Vairāk par pasākumu lasīt šeit.


“Es kā ābolītis Durbē”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis” ir kā ābols Durbes karogā, bez kura nav iedomājama Durbe. Mūsu iestādes bērni gluži kā āboli ābeles zarā, kas piepilda Durbes centru ar savām čalām. Mēs katrs esam kā ābols Durbei, kas pilda mūsu pilsētas ielas ar cilvēkiem gluži kā pašā rudens pilnbriedā ābolu pārpilnie ābeļu zari. Lai gan dažkārt mēs esam tik atsķirīgi, tomēr mūs visus vieno mūsu pilsēta Durbe.
            Šis laiks ir ieviesis korekcijas ikdienas darbā un dzīvē, tāpēc meklējām iespēju, kā mazie Durbes ābolīši var sevi parādīt ārpus pirmsskolas izglītības iestādes. Durbes novada bibliotēka bija ļoti priecīga iesaistīties sadarbības projektā, kas šoreiz izpaudās kā bērnu radošo darbu izstāde –konkurss “Es kā ābolītis Durbē.” Katrai iestādes grupai bija jāizstrādā radošie darbi, atbilstoši izstādes tēmai un jāizvirza ne vairāk kā trīs bērnu darbi no katras grupas. Durbes pilsētas bibliotēkā divpadsmit radošie darbi tika izstādīti apskatei un balsošanai. Durbes pilsētas bibliotēkā no 19.10.2020- 26.10.2020 varēja ikviens interesents apskatīt bērnu radošos darbus.  Kopā izstādi apmeklēja un par darbiņiem nobalsoja 98 apmeklētāji. Prieks par lielo atsaucību un interesi. Pirmo vietu grupu darbā ar 23 balsīm saņēma grupas “Bitītes” veidotais ābols, kas tapis iesaistoties visiem grupas bērniem. Pirmo vietu individuālajā darbā saņēma Elza Jonaite ar 18 balsīm. Paldies Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” bērniem par brīnišķīgajiem, radošajiem darbiem! Paldies Durbes novada bibliotēkai par iespēju sadarboties un ieguldīto darbu, aicinot apmeklētājus iesaistīties balsošanā! Paldies apmeklētājiem par izrādīto interesi un iesaistīšanos darbu novērtēšanā!
Skatīt foto galeriju šeit

Ginta Brikmane
Linda Šēnberga
30.10.2020


Pārgājiens "Pretī rudenim"
 

   

    “Mārītes 5” rudeni ieskandināja dodoties savā pirmajā izturības pārgājienā. Pārgājienam gatavojāmies jau laicīgi, lai saprastu ko tad īsti nozīmē pārgājiens. Izrunājām kas pārgājienā jāievēro, lai tas būtu drošs un patīkams. Šoreiz vēlējāmies pārbaudīt savu izturību un pieveikt plānoto ceļu. Viss izdevās lieliski, izturējām godam līdz galam. Piedalījāmies ķirbju ražas novākšanā un šis darbiņš tīkams bija visiem, jo katrs atrada sev tīkamāko ķirbīti. Bērni ķirbjus nesa, vēla, ripināja, jo vēlējās pieveikt arī lielos ķirbjus, bet tas nebija pa spēkam – “Mārītēm 5” vēl drusku jāpaaugas. Pēc labi paveikta darbiņa, apskatījām lauku sētas iemītniekus. Pacienājām zirgus ar burkāniem un maizi, ko bērni paši bija sagādājuši. Lai gan laiks mūs nelutināja, prieks par pārgājienu neviltots. Par to cik aktīvi bijām pavadījuši dienu, liecināja tukšie pusdienu šķīvīši un saldais diendusas miegs (foto galerija).


 

14.10.2020
Ginta Brikmane. 
 “Darbojies droši”!


    ‘’Bitītes” grupas mēneša tēmas ietvaros – “Darbojies droši” tika organizētas dažādas aktivitātes.
Rīta aplī noskaidrojām, ka mūsu rīcība var ietekmēt citu cilvēku drošību. Vērojām dažādus attēlus par drošību uz ceļu, telpās, rotaļu laukumā.
    Pārrunājām situācijas, “Kāpēc tā notiek”, un “Kā vajadzētu rīkoties”?
Bērni skatījās grāmatas par drošību, spēlēja didaktisko galda spēli “Drošības kartiņas”, izspēlēja kustību spēli “Luksofors”.
    Tematiskā rītā “Esmu drošs” pārrunājām par roku higiēnu, klausījās “Mistera Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņu”. Kopīgi noskaidrojām, kas ir veselīgs zobiem, darbojoties ar didaktisku spēli “Priecīgais zobiņš”, noklausoties “Zobiņu dziesmu”, kā pareizi tīrīt zobus.
    Bērniem bija brīnišķīga iespēja apmeklēt zobu higiēnistu, par ko viņiem bija liels prieks. Atnākot no apmeklējuma viņi lepni rādīja savu uzlīmi un iztīrītos zobiņus.
   Eiropas sporta nedēļas ietvaros tika rīkota sporta diena – “Piecelies un piecel citus”. Bērni varēja izpildīt dažādas stafetes, ieinteresēti iesaistījās izpildot uzdevumus.
 Septembra mēnesī liels akcents tika likts uz drošību, veselību un protams pozitīvām emocijām!                                                                                                                                     
 

                                                                                                 “Bitītes” grupas skolotājas:

Ramona Savika
Lāsma Jāce

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” īstenotie pasākumi
 2019./2020. mācību gadā
 

        2019./2020. mācību gads paliks atmiņā kā pārmaiņu gads, taču tik pat bagāts ar pasākumiem kā iepriekšējie. “Mārītes 6” grupas bērniem tuva kļuvusi “Džimbas 9 soļu drošības programma”, ko vadīja Džīmbas aģente, mūsu iestādes skolotāja Ginta Brikmane. Par tīrību un kārtību apkārtnē palīdzēja saprast Cūkmens (AS “Latvijas valsts meži (LVM) ekoprogramā "Cūkmena detektīvi"), kurš pats personīgi apciemoja “Mārītes 6” un “Mārītes 5” grupu bērnus. Savukārt vairāku mēnešu garumā, skolotājas Kristīnes Liepiņas vadībā un sadarbībā ar bērnu vecākiem, cītīgi un apzinīgi tika vāktas izlietotās baterijas, piedaloties “Zaļās jostas” lietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Pilnveidojot tikumisku rīcību un savstarpēju atbalsta pilnveidi, iestādē tika organizēts izglītojošs pasākums “Es apņemos…”, kurā katra grupa izvēlējās konkrētu uzdevu, ko kopīgi apņēmās izpildīt. Tā, piemēram, lielie “Mārītes 6” bērni devās palīgos pie mazajām “Saulītēm”, lai palīdzētu. “Ezīšu” grupas bērni, dodoties pastaigās, rūpējās par tīru apkārtni. Pie “Ezīšu” un “Bitītes” grupu bērniem ciemos paspēja ierasties divi īpašie policisti -  runcis Rūdis un bebrs Bruno preventīvajā drošības pasākumā sadarbībā ar Latvijas valsts policiju, papildinot bērnu izpratni par pienākumiem, tiesībām un to ievērošanu.
      Rosinot veselīgu dzīvesveidu, tradicionāla ir dalība “Olimpiskā diena 2019”, kas nav iedomājama bez Alises Ansones, sistemātisku sporta izpriecu organizēšana grupās, kā arī piecus un sešus gadus veco bērnu peldēt apmācība sadarbībā ar Liepājas Olimpisko centru. Veselības un fizisko aktivitāšu sekmēšanai pirmsskolā, arī pedagogiem tika nodrošināta iespēja pilnveidoties, apmeklējot praktikumu “Bērna veselība un fiziskā attīstība pirmsskolas izglītības procesā”, kuru vadīja lektore Una Mārtiņsone. Februāra mēnesis pārvērtās par zaļumu mēnesi, jo iestādē pastiprināti tika audzēti sīpolloki, piedaloties audzināšanas pasākumā “Misters Sīpoliņš uz sviestmaizes”, tādējādi sekmējot bērnu izpratni par veselības pasākumiem un drošu paradumu izkopšanu.
      Dzejas dienas ietvaros Aizputes pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” tika organizēts dzejas rīts Aizputes un Durbes novadu pirmsskolas audzēkņiem, kurā piedalījās arī mūsu talanti  no “Mārītes 5” un “Mārītes 6” grupām. Jau vairākus gadus sadarbībā ar Durbes bibliotēku, mūsu lielie bērni (“Mārītes 6”) piedalās bērnu žūrijā, aktualizējot grāmatas un lasīt prasmes nozīmīgumu. Valsts valodas izkopšanas veicināšanai, pedagogi piedalījās praktikumā “Valodas jomas aktualitātes pirmsskolā”, ko vadīja lektore Ligita Kleinšmite.
      Kā mazā vizītkarte vienmēr ir bijis audzēkņu vokālais ansamblis “Ābolītis”, kas ar savu skanīgumu un dzīvesprieku atspoguļo mūsu iestādes būtību, ko apliecināja koncertā ,,Ziemassvētku prieks” kultūras namā ,,Durbe” un gatavojoties projekta ,,Dziesmu ziedi” īstenošanai e-vidē.
      Durbes pirmsskolas izglītības iestādei “Ābolītis” īpaši svarīga, nozīmīga vienmēr ir bijusi un būs sadarbība ar bērnu vecākiem. Īstenojot sadarbības formu dažādošanu, iestādes pedagogiem tika piedāvāta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta vadīta radošā darbnīca “Sadarbība starp pedagogiem un vecākiem, tās barjeras un pārvarēšanas stratēģijas”. Savukārt vecāki ciemojās grupās, apmeklējot piedāvātās individuālās pārrunas, vadot dažādu profesiju dienas, tematiskajās pēcpusdienās un kopīgi svinot svētkus. Īpašs paldies Izglītības iestādes padomes priekšsēdētājai Agitai Rozei un visai padomei gan par atbalstu, gan idejām anketas izveidē, gan kopā veidotajiem Ziemassvētku rotājumiem, gan organizēto labdarības akciju “Labie darbi”. Novitāte - bērnu attālinātās apmācība, kas savas korekcijas atspoguļoja ikdienas sadarbībā ar vecākiem. Mātes diena tika atzīmēta, atbilstoši attālinātā formātā. Ģimenes savos grupu whatsApp čatiņos saņēma grupu skolotāju un skolotāju palīdzes sagatavotu apsveikumu gluži pretēji ierastajām svētku tradīcijām. Paldies katram vecākam par sadarbību šajos sarežģītajos apstākļos!
      Piedalījāmies arī labdarības akcijā pansionāta “Rokaiži” sirmjgalvjiem, bet kā novitāte - uzsākts jauns labdarības projekts “Ābolīšu sirdsdarbi savam novadam”, ko plānots turpināt arī nākamajā mācību gadā. Pirmais pasākums “Pašceptie cepumi citu priekam” tika īstenots sadarbībā ar Dr.Annijas Būmanes ģimenes ārsta praksi.
       Mācību gads noslēgsies ar 29 sešgadnieku atvadām no pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis”, lai sveiktu vasaru, ko gaida ikviens - gan mazs, gan liels! Sirsnīgs paldies ik vienam par ieguldīto darbu. Uz tikšanos jau 2020./2021. mācību gadā!
 

Anda Ļoļāne,
Durbes pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis”
izglītības metodiķeProfesiju rīts “Frizieris” “Ezīšu” grupā

      Rūpes par sevi ir vienas no būtiskākajām prasmēm un iemaņām, kuras jāapgūst jau no bērnības. Vizuālais tēls par cilvēku pasaka ļoti daudz. Varbūt kādam liekas, ka bērni vēl ir mazi, lai ko tādu saprastu, bet tā nebūt nav, bērns jau no mazām dienām vēro un atdarina pieaugušos, ja mamma un tētis rūpejas par savu ārējo tēlu, ķemmē matus, velk tīru, izgludinātu apģērbu, īpašos pasākumos velk svētku drēbes, tad bērns pārņem šos priekštatus kādam jāizskatās sakoptam cilvēkam.  Lai rosinātu bērnus ķemmēt matus, “Ezīšu” grupā tika pieaicināta ļoti atsaucīga frizierīte, kura dalījās pieredzē par friziera profesiju. Šis darbs ir ļoti atbildīgs un interesants, jo izveidot katram cilvēkam atbilstošu frizūru nav nemaz tik viegli. Lai radītu noskaņu, ka bērni ir atnākuši pie friziera, grupas telpa tika iekārtota atbilstoši friziera salona interjeram. Bērni tika iepazīstināti ar dažādiem frieziera instrumentiem, pēc tam bērniem, kuri vēlējās friziere ieveidoja matus. Meitenēm tika ieveidotas lokas, uzpītas skaistas bizes, bet zēni tika pie stilīgiem matu griezumiem. Paldies Elzas mammai Marikai, ka veltīja mums laiku, lai dalītos pieredzē par friziera profesiju. Būsim kā paraugs mūsu bērniem, lai veidotu nākotni skaistāku.

( lai skatītos fotogaleriju, nospied uz attēla vai šeit...)  

“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele
12.03.2020. 


 


" Ezīšu" grupā audzināšanas pasākums " Es apņemos…"

 Audzināšanas pasākumā "Es apņemos…"  grupas bērni kopā ar skolotājām un skolotāja palīgu mēneša garumā rūpējās par to, lai apkārtējā vide ap pirmsskolas izglītības iestādi būtu tīra un sakopta. Galvenais mērķis pasākuma laikā bija bērniem pastaigu laikā vērot apkārtējo vidi un pacelt zemē nokritušus atkritumus. Tas veicināja bērniem pozitīvu attieksmi un atbildību pret apkārtējo vidi.  Pasākuma noslēgumā bērnus sagaidīja sporta izprieca, kurā bērni paši izgatavoja automašīnas no otrreizējās pārstrādes materiāliem un piedalījās sacīkstēs. Kā pateicību par labi paveiktu darbu bērni saņēma pateicības rakstu, gandarījuma sajūtu un gardumus.

(skatīties foto...)
 

“Ezīšu” grupas skolotājas: Ilze Biteniece
Maija Kapele
09.03.2020.

 
 
“Bitītes 5” aktivitātes audzināšanas pasākumā “Es apņemos…”

      “Es apņemos” ietvaros grupa Mārītes 5 pieņēma izaicinājumu vesela mēneša garumā sveicināties no rītiem ar grupas skolotāju un bērniem, kā arī dodoties mājās atsveicināties no bērniem un grupas skolotājas. Šāds lēmums tika pieņemts, novērojot bērnus un secinot, ka bērni ir nedroši, kautrīgi, kas arī ietekmē viņu spēju sveicināties....
 

(lasīt par pasākumu...)
 

09.03.2020.
“Mārītes 5” grupas skolotājas:  Laura Cibe un
                                                Skaidrīte Linde


“Izglītības iestādes padomes rīkotā akcija Durbes PII "Ābolītis"

 

            Kā ik gadu bērnudārza grupiņās norisinājās akcija, kurā  piedalās iestādes bērnu vecāki. Šogad akcija norisinājās no 3.līdz 14. februārim. 

 

(lasīt par pasākumu...)

Agita Roze,
Izglītības iestādes padomes priekšsēdētāja

 


 

“ Bitītes” aktīvi darbojas audzināšanas pasākumā “ Es apņemos”

      

Grupā “ Bitītes” katrs bērns ir īpaša personība, kas vēlas piepildīt savus mērķus. Dažkārt piemirstot par grupas biediem. Ikdienā, lai grupas dzīve būtu droša un patīkama, visiem ir jāiemācās būt izpalīdzīgiem, draudzīgiem un saprotošiem.

(lasīt par pasākumu...)

Grupas “ Bitītes” skolotājas.
21.02.2020.


 
 

Grupas „Mārītes 6” aktivitātes audzināšanas pasākumā  „Es apņemos”

(lasīt par pasākumu...)

26.02.2020.

Skolotāja: Kristīne Liepiņa

 

 


“Saulītes” grupā
tematiskais rīts “Draudzība”
 

            Šī gada 14. februārī “Saulītes” grupā bērni piedalījās tematiskā rītā “Draudzība”. Lai sekmētu bērna sadarbību, empātiju vienam pret otru, kā arī ikdienas gaitās izjustu pozitīvas emocijas bērni tematiskajā rītā veica dažādus izglītojošus uzdevumus. Apguva prasmi draugam pateikt “Tu esi mīļš!”, sadarbojās pārī meklējot sirsniņai otru pusi, sadarbojās komandās veicot fiziskās aktivitātes. Kopīgi skatījās attēlus, pūta burbuļus un balonus grupiņā, kas bērniem sagādāja lielu prieku. Bērni patstāvīgi uzklāja galdu, lai varētu kopīgi cienāties ar našķiem. Kā arī bērni nedēļas ietvaros paši gatavoja dāvaniņas, ko varētu pēcpusdienā ņemt līdzi uz mājām un kopā ar vecākiem lepoties par ieguldīto darbu.

(skatīties foto...)

18.02.2020.
“Saulītes” grupas skolotājas
Lāsma Jāce un Ramona Savika
 


“Es apņemos… “ Saulītes grupā

      “Saulītes” grupas bērni, izglītojošā pasākuma “Es apņemos…”  ietvaros, kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem nolēmuši izaudzēt sīpola lociņus. Katrs bērns varēja sajusties kā dārznieks, iestādot savu sīpolu. Lielu sajūsmu, prieku bērniem sagādāja stādīšanas process. Bērni procesā mācās atbildību un rūpes. Darot dažādus darbiņus, bērni mācās rūpēties par sevi, savu ģimeni un vidi sev apkārt. Tiek iegūtas prasmes mācoties, ko nozīmē pienākums un atbildība, kā arī darbošanos komandā. Ar lielu lepnumu bērni  sīpollokus izrādīja vecākiem, skolotājiem, saviem vienaudžiem.
Pēc labi padarīta darbiņa rodas gandarījuma sajūta, un tā ceļ pašapziņu, jo bērns pats bijis spējīgs šādu darbiņu paveikt.

 

(skatīties foto...)

 

                               17.02.2020
                                                                                             ‘’Saulītes” grupas skolotājas  
                                                                                                      Ramona Savika un Lāsma Jāce
                       


Draudzības diena “Ezīšu” grupā.

(lasīt par pasākumu...)

14.02.2020
“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele


 

Attēlu rezultāti vaicājumam “krāsu aplis”

Krāsu nedēļa – KRĀSAINĀ PASAULE grupā “Bitītes”

         

 No 10.02.2020 līdz 14.02.2020  norisinājās krāsu nedēļa Bitīšu grupā.  Pirmdienā – Baltā sniega krāsa, kad uzbūrām paši savu sniegu, izdomājām savu balto pasaku un cepām  popkornu. Otrdienā – zaļā vitamīnu krāsa, kad izgaismojām zaļu grupas telpu, kur klausījāmies zaļās dziesmas uz zaļiem paklājiem. Uzzinājām, kā no guašas krāsām var iegūt zaļu toni. Gatavojām salātus no zaļām sastāvdaļām. Trešdienā – Zilo brīnumu krāsa, kad gatavojām zivis, kas leca dzīvot savā akvārijā. Veicām eksperimentus ar ziepju burbuļiem. Ceturtdienā – Dzeltenā bitīšu krāsa, kad ciemos bija atnācis Vinnijs Pūks, kas meklēja savu medus podu. Uzzinājām, ko vēl var pagatavot no medus, dzērām gardus dzeltenos kokteiļus. Piektdienā – sarkanā draudzības krāsa, kad saņēmām draudzības rokassprādzes, meklējām sirsniņu otrās pusītes, atvērām draudzības pastu, cienājāmies pie sarkanā galda, un sarkanie baloni priecēja mūs visu dienu. Šī nedēļa nostiprināja bērnu krāsu zināšanas. Bērni konkrēto krāsu apguva visas dienas garumā, meklējot to arī dabā. Bērni katru dienu bija ģērbušies attiecīgajā krāsā. Paldies vecākiem par dalību šajā nedēļā.

14.02.2020
Skolotājas Ginta un Linda

 


Policijas viesošanās “Ābolītī”

      Izdzirdot vārdu policija, bērnu sejās ir manāma interese. Neskaitāmie bērni jautājumi, kāpēc policija ir ciemos pie mums, ko viņi mums teiks, un vēl daudz dažādi jautājumi. 6.02.2020 pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis” viesojās 3 policijas pārstāvji – runcis  Rūdis, bebrs Bruno, un policiste kura pastāstīja par drošību dažādās ikdienas situācijās. Bērni ar patiesi lielu interesi ieklausījās tajā, ko stāstīja policiste un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Vislielākais pārsteigums protams, bija Rūda un Bruno ierašanās, tajā brīdī bērni palika ļoti klusi un pat nekustīgi.  Varēja manīt, ka bērni ir samulsuši. Arī ikdienā skolotājas pievērš uzmanību drošībai uz ielas, grupas telpā, rotaļu laukumā, bet protams, tas ko pasaka policija paliek atmiņā visspilgtāk. To pierāda fakts, ka nākamajā dienā pēc policijas viesošanās pie mums, kāds zēns bija ļoti nopietni ņēmis vērā policijas ieteikumus valkāt atstarojošu vesti, un viņš ieradās uz dārziņu košajā, atstarojošajā vestē. Pasākuma noslēgumā bērni saņēma dāvaniņas.
      Paldies policijas pārstāvjiem un Gintai Brikmanei par noorganizēto pasākumu un veiksmīgu sadarbību starp grupām Bitītēm un Ezīšiem
.  

“Ezīšu” grupas skolotāja Maija Kapele

   

 


Izglītojamies kopā ar Latvijas valsts policiju pasākumā "Esi drošībā"

          

 

 

      06.02.2020 grupas “Bitītes” un “Ezīši” pulcējās kopā, lai atsvaidzinātu zināšanas par drošību kopā ar Latvijas valsts policijas parstāvjiem. Policijas pārstāvji noskaidroja kā bērni tiek atvesti uz pirmsslolas izglītības iestādi un vai vecāki bērnus piesprādzē autosēdeklīšos, braucot uz pirmsskolu. Bērniem bija jāatpazīst bīstamas situācijas attēlos. Lai gan bērni ir tikai 3 līdz 4 gadus veci, tomēr zināšanas par drošību ir atbilstošas vecumam, tas nozīmē, ka bērns saskata problēmsituācijas un spēs tās risināt. Cerams, ka šīs zināšanas bērnam nāksies pielietot tikai teorētiski, pārrunājot ar skolotājām un vecākiem, nevis praktiski ikdienas dzīvē. Lai nepatīkamas situācijas neatgadītos, svarīgi regulāri runāt par drošības jautājumiem, lai ikdienā rīkotos pareizi un pasargātu sevi un citus. Bērniem par prieku ciemos bija ieradušies divi īpašie policisti - runcis Rūdis un bebrs Bruno, kas sasveicinājās ar bērniem un atveda dāvanas. Katrs pasākuma dalībnieks bija nopelnījis īpašas policijas konfektes un papīra policijas automašīnu. Šis pasākums bērniem deva iespēju iepazīt tuvāk policijas darbu un nebaidīties no viņiem, jo dažkārt bērni, ieraugot nopietnus policistus, dienesta automašīnas ar skaņas signaliem, mēdz sabīties, bet policisti Rūdis un Bruno lika viņiem uzticēties un nebaidīties.

10.02.2020
Grupas “Bitites” skolotāja Ginta Brikmane