top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes stiprināšanai

   

Uzsāk īstenot projektu „Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

Durbes novada dome ir uzsākusi īstenot projektu „Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes paaugstināšanai”
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas ir palielinājusies Durbes novada teritorija, līdz ar to arī nepieciešamība un iespējas realizēt aizvien jaunus projektus. Projekta mērķis ir paaugstināt Durbes novada administratīvo kapacitāti dažādu fondu līdzekļu piesaistē, veicināt kvalitatīvu un savlaicīgu infrastruktūras projektu ieviešanu un apguvi Durbes novadā.
Projekta ietvaros konkursa kārtībā ir piesaistīts projektu koordinators, kas jau ir uzsācis darbu.
Projekta budžets ir 18500.00 Ls un to 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Projektu plānots īstenot līdz 2013.gada 18.novembrim.

2011.gada 16.septembrī

Informāciju sagatavoja:
Sanita Uldriķe
Projektu koordinatore
Durbes novada dome
Tālr. 29679696
sanita.uldrike@durbe.lv
 
Durbes novada dome 2010.gada 24.novembrī noslēdza vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/112/097 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) par projektu „Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes paaugstināšanai”. Projekts tiks realizēts sadarbībā ar valsts reģionālās attīstības aģentūru.
Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes: piesaistīt projekta koordinatoru, kurš specializējies infrastruktūras projektu realizācijā, speciālista darba vietas nodrošināšana ar nepieciešamo aprīkojumu un speciālista kvalifikācijas paaugstināšanas kurss.
Projekts kopējais  īstenošanas ilgums 24 mēneši (+6 mēneši Durbes novada domei jāsaglabā jaunizveidotā štata vieta). Projekta kopējā attiecināmās izmaksas ir 18500,00 Ls, kur Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.
 
 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību