top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Projekti, kuri šobrīd tiek īstenoti

 
Projekta nosaukums Projekta Nr. Fonda nosaukums Sadarbības iestāde Projekta izmaksas (EUR) Realizācijas laiks Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs Projekta vadītājs
Kopējās Fonda atbalsts Valsts budžeta finansējums
Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (Live Lake) LLI-449 INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014.-2020. gadam VARAM 981754,99 834491,70 - līdz 28.02.2023. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Daudzfunkcionālu aktīvās atpūtas vietu izveide novadā 20-02-AL13-A019.2203-000013 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku atbalsta dienests 9112,99 6834,75 - līdz 01.07.2021. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773; 22033850
signe.rozensteina@durbe.lv
Labiekārtotas, publiskas piekļuves vietas izveide Durbes ezeram 1-08/414/2018 Latvijas vides aizsardzības fonds Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 52028,79 34726,00 - līdz 20.05.2020. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv