top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību pirmo izsoli par Durbes novada pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu Raiņa iela 62A, Durbe, Durbes novads

 
Durbes novada dome nodod pirmajai izsolei nekustamo īpašumu Raiņa iela 62A, Durbe, Durbes novads, kadastra Nr.64270020330, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64270020330 – 4620 m2 platībā, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2021.gada 16.martā plkst.1100 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena noteikta EUR 5 535,96 apmērā.
Izsoles solis noteikts EUR 100,00 apmērā.
Norēķini par nosolīto objektu – tūlītējs norēķins vai ar atlikto maksājumu (nomaksa) ar termiņu līdz 24 mēnešiem pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Durbes novada domes sēdē.
Valdījuma tiesības uz nekustamo īpašumu pircējs iegūst ar 2023.gada 01.augustu.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2021.gada 15.marta plkst.1600 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz pieteikums ar izsoles noteikumos noteiktajiem dokumentiem.
Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājums EUR 553,60 līdz 2021.gada 15.marta plkst.1600 jāieskaita Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontā Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Raiņa iela 62A, Durbe, izsole”.

Izsoles noteikumi   


Pieteikums izsolei   
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 


            VAKANCES
 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs



Durbes logo

  









Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību