top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Realizētie projekti no 2020.gadaRealizētie projekti līdz 2019.gada beigām                                                                                                                             

Projekta nosaukums Līguma Nr. Fonda nosaukums Sadarbības
iestāde
Projekta izmaksas (EUR) Realizācijas laiks Projekta īstenotājs
un
finansējuma saņēmējs
Projekta vadītājs
Kopējās Fonda atbalsts Valsts budžeta finansējums
Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard) LLI-258 INTERREG Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014.-2020. gadam VARAM 588760,81 500446,69 - līdz 30.11.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas tūrisms visiem (UniGreen) LLI-10 INTERREG Latvijas - Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014. - 2020.gadam VARAM 1176867,14 1000337,07   līdz 31.10.2019. Durbes novada dome un Kurzemes plānošanas reģions Signe Rozenšteina
63483773, 22033850
signe.rozensteina@durbe.lv
Ganību ielas posmu pārbūve, Durbē
1.raksts
18-02-A00702-000048 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 191315,90 157275.27   līdz 01.07.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Dabas tūrisma un rekreācijas objekta izveide Durbē
1.raksts 2.raksts
17-02-AL13-A019.2203-000016 ELFLA Lauku atbalsta dienests
(LAD),
VRG „Liepājas rajona partnerība”
86644,66 40000,00 - līdz 30.11.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Upesputriņi-Mālu krogs” posmu pārbūve
1.raksts 2.raksts
17-02-A00702-000045 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 168366,70 129846,27 - līdz 31.10.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa “Durbe-Lielarāji” posma pārbūve
1.raksts 2.raksts 
3.raksts
17-02-A00702-000037 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 204665,86 167277,72 - līdz 01.03.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Velomaršruta izveide apkārt Durbes ezeram
1.raksts 2.raksts 
3.raksts
17-02-AL13-A019.2203-000015 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 7982,25 7184,03 - līdz 23.08.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Autoceļa Mazlāņi Zviedri pārbūve
1.raksts 2.raksts
18-02-A00702-000012 ELFLA Lauku atbalsta dienests (LAD) 116109,88 103033,82 - līdz 01.06.2019. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
signe.rozensteina@durbe.lv
Durbes stadiona labiekārtošana
1.raksts2.raksts 
3.raksts 4.raksts
16-02-AL13-A019.2202-000013 ELFLA Lauku atbalsta dienests
(LAD),
VRG „Liepājas rajona partnerība”
49109,46 44198,50 - līdz 15.08.2017. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773, 22033850
signe.rozensteina@durbe.lv
Bērnu rotaļu laukumu izveide Dunalkā
1.raksts 2.raksts
3.raksts
17-02-AL13-A019.2203-000014 ELFLA Lauku atbalsta dienests
(LAD),
VRG „Liepājas rajona partnerība”
27748,40  22198,72 - līdz 30.09.2018. Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773, 22033850
signe.rozensteina@durbe.lv
Aprīkojuma dažādošana Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram 14-02-LL09-L413201-000020 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG
"Liepājas rajona partnerība
982,69 725,60 - 10.06.2014.
 -
10.05.2015.
Durbes novada dome Signe Rozenšteina
63483773
22033850

signe.rozensteina
@durbe.lv
Autoceļa "Graudiņi - Tīrumi - Lejasleiši" posma rekonstrukcija 13-02-ZL14-Z401101-000005 EZF logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG
"Liepājas rajona partnerība
132075.10 89640.93   10.05.2013.
 -
30.12.2014.
Durbes novada dome Andrejs Radzevičs
63484988

andrejs.radzevics
@durbe.lv
Pārrobežu
sadarbība
ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai
Kurzemē un Lietuvā
LLIV-326 ERAF logo
Latv.-Liet.projekts
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA)
150811,39
EUR
128189,68
EUR
  02.04.2012.- 01.08.2014. Durbes
novada dome
Signe Vitāle
63483773

signe.vitale@durbe.lv

 
Sporta laukuma
izbūve un teritorijas labiekārtošana
Lieģos
13-02-LL09-L413201
-000041
ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība”
30518,60
EUR
16096,15 EUR   10.05.2013. – 13.10.2014. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Trenažieru zāle Durbes novada iedzīvotājiem 14-02-LL09-L413201-000025 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība”
10401,85 EUR 7736,92 EUR   22.04.2014. - 21.10.2014. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Dunalkas pagasta
sporta halles trenažieru
zāles rekonstrukcija un aprīkošana ar
nepieciešamo inventāru
13-02-LL09-L413201
-000029
ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība”
20870,83 EUR 15432,28 EUR   10.05.2013. – 14.11.2014. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Durbes novada tautas
tērpu iegāde sieviešu korim „Durbe”
14-02-LL09-L413203
-000002
ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība
8895,25
EUR
6616,30
EUR
  01.06.2014.
-
30.09.2014.
Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Informatīvie stendi makšķerniekiem   Zivju fonds Lauku atbalsta dienests
(LAD)
1558,99 EUR 915,63 EUR   01.04.2014.
-
30.12.2014.
Durbes novada dome Signe Vitāle
63483773

signe.vitale@durbe.lv
Durbes muzeja aprīkojuma iegāde 13-02-LL09-L413204
-000004
ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība”
12427,05 EUR 8907,35 EUR   10.05.2013. – 30.12.2014. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Teritorijas
labiekārtošana un ceļa
rekonstrukcija
12-02-ZL14-Z401101
-000005
EZF logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība”
71191,27
EUR
52952,18
EUR
  01.09.2012. – 11.04.2014. Durbes novada dome Andrejs Radzevičs
63484988

andrejs.radzevics
@durbe.lv
Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/083/023
ESF logo Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA)
45072,80 LVL 45072,80 LVL   21.12.2010. -  02.12.2013. Durbes novada dom Signe Vitāle
63483773

signe.vitale@durbe.lv
Dunalkas pagasta sporta halles rekonstrukcija 09-02-L32100-000178 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
325990,69 LVL 125999,81 LVL   20.10.2009.
- 30.09.2013.
Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Durbes pilsētas Aizputes ielas rekonstrukcija 11-02-L32100-000256 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
70158,53 LVL 38432,31 LVL   11.11.2011.-
30.08.2013.
Durbes novada dome Andrejs Radzevičs
63484988

andrejs.radzevics
@durbe.lv
Autoceļa „Tīrumi  -Lejasleiši” rekonstrukcija 12-02-ZL14-Z401101
-000004
EZF logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
33794,00 LVL 24930,00 LVL   01.09.2012. – 30.11.2013. Durbes novada dome Andrejs Radzevičs
63484988

andrejs.radzevics
@durbe.lv
Līgutu parka ceļa rekonstrukcija 12-02-ZL14-Z401101
-000003
EZF logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
85177,35 LVL 62835,75 LVL   01.09.2012. – 31.11.2013. Durbes novada dome Andrejs Radzevičs
63484988

andrejs.radzevics
@durbe.lv
Autoceļa „Durbe – Vārve” rekonstrukcija 11-02-L32100-000254 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
72164,38 LVL 27399,60 LVL   11.11.2011.-
30.07.2013.
Durbes novada dome Andrejs Radzevičs
63484988

andrejs.radzevics
@durbe.lv
Lieģu ciema ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcija 11-02-L32100-000252 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
39154,29 LVL 28884,31 LVL   11.11.2011.- 30.11.2013. Durbes novada dom Signe Vitāle
63483773

signe.vitale@durbe.lv
Aprīkojuma iegāde Durbes novada bērnu rotaļu un attīstības centram 13-02-LL09-L413202-000001 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD); VRG „Liepājas rajona partnerība”
1680,69 LVL 1250,10 LVL   15.07.2013.- 30.10.2013. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Durbes pilsētas tirgus laukuma aprīkojuma iegāde 13-02-LL09-L413203-000001 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
VRG „Liepājas rajona partnerība”
8556,39 LVL 6364,26 LVL   10.05.2013.- 30.10.2013. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Durbes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA
/SIF/106/74
ESF logo Sabiedrības integrācijas fonds
(SIF)
20254,65 LVL 20254,65 LVL   01.04.2012. – 31.01.2013. Durbes novada dom Signe Vitāle
63483773

signe.vitale@durbe.lv
Projekta koordinatora piesaiste Durbes novada domei administratīvās kapacitātes stiprināšanai 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/
VRAA/112/097
ESF logo Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA)
18500,00 LVL 18500,00 LVL   24.11.2010. – 31.03.2013. Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Durbes kultūras nama rekonstrukcija 11-02-L32100-000249 ELFLA logo Lauku atbalsta dienests
(LAD)
102102,87 LVL 51248,70 LVL   11.11.2011.-
31.12.2012.
Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv
Izglītības iestāžu informatizācija 2010/0021/3DP/
3.2.2.1.2.
/09/IPIA/VIAA/560
ERAF logo Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(VRAA)
24611,69 LVL 24611,69 LVL   01.01.2010.
-30.09.2012.
Durbes novada dome Santa Bucika
63483773,
29778844,

santa@durbe.lv