top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par nekustamā īpašuma pēc adreses Rīgas iela 1-12, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6488 900 0141, izsoli

 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu pēc adreses Rīgas iela 1-12, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6488 900 0141, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2017.gada 29.septembrī plkst.10.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles nosacītā cena / sākumcena ir EUR 1 326,24 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro 24 centi).
Izsoles solis ir EUR 50.00 (Piecdesmit euro un 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 28.septembrim plkst.16.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Nodrošinājuma nauda EUR 132,62 (viens simts trīsdesmit divi euro un 62 centi) un izsoles dalības maksa EUR 10,00 (Desmit euro un 00 centi) līdz 2017.gada 28.septembra plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Rīgas iela 1-12, Lieģos izsole”. Reģistrācijas nauda ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29205803 – kontaktpersona A.Zvirbulis.Izsoles noteikumi    

     PASĀKUMU
            kalendārs!
  


Durbes novada kauss konkūrā -
fotogalerija
 
Sludinājumi Vakances Durbes KS Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību