top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Paziņojums par nekustamā īpašuma pēc adreses Rīgas iela 1-3, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6488 900 0137, izsoli
 
Durbes novada dome nodod izsolei nekustamo īpašumu pēc adreses Rīgas iela 1-3, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kadastra Nr.6488 900 0137, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2017.gada 30.maijā plkst.12.00 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles nosacītā cena / sākumcena ir EUR 880.00 (astoņi simti astoņdesmit euro 00 centi).
Izsoles solis ir EUR 50.00 (Piecdesmit euro un 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 29.maija plkst.16.00, jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Nodrošinājuma nauda EUR 88,00 (astoņdesmit astoņi euro un 00 centi) un izsoles dalības maksa EUR 10,00 (Desmit euro un 00 centi) līdz 2017.gada 29.maija plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS DNB kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Rīgas iela 1-3 izsole”. Reģistrācijas nauda ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29205803 – kontaktpersona A.Zvirbulis.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā: www.durbe.lv, Durbes novada domes kancelejā.Izsoles noteikumi        


Pirmdien visā valstī skanēs trauksmes sirēnas !    

Kultūras aktualitātes novadā !

Vakances Sludinājumi Iepirkumi Attīstība Senioriem Sabiedrība Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Durbes KS Tūrisms Vēsture Foto galerijas ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
          Informācija par e-veselību