top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada domes 2018.gada saistošie noteikumi:

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie noteikumi
1/2018 Par grozījumiem Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Durbes novada pašvaldības nolikums”
2/2018 Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM
3/2018 Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā” nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM
4/2018 Durbes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM
5/2018 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM

Durbes novada domes 2017.gada saistošie noteikumi:

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie noteikumi
1/2017 Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets
2/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
3/2017 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
4/2017 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
5/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets"
6/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets”
7/2017 Durbes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums
8/2017 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
9/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets”
10/2017 Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā atcelti ar domes 12.10.2017. sēdes lēmumu Nr.244
11/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets”
12/2017 Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā

iesnieguma veidlapa (pdf)
iesnieguma veidlapa (word)
13/2017 Par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu Durbes novadā
14/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets”
15/2017 Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžets
16/2017 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 “Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā” Nosūtīti atzinuma sniegšanai VARAM
17/2017 Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem
18/2017 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Durbes novada domes 2017.gada budžets”


Durbes novada domes 2016.gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie noteikumi
1/2016 Durbes novada domes 2016.gada budžets
2/2016 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
3/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā Atcelti ar Durbes novada domes 28.04.2016. sēdes lēmumu Nr.97
4/2016 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 "Durbes novada domes 2016.gada budžets"
5/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā Atcelti ar Durbes novada domes 26.05.2016. sēdes lēmumu Nr.126
6/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā
7/2016 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2016 "Durbes novada domes 2016.gada budžets"
8/2016 Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
9/2016 Par Durbes novada simbolikas lietošanu
  Precizējumi saistošajos noteikumos Nr.9/2016
10/2016 Par ģimenes aistenta pakalpojuma piešķiršanu Durbes novada iedzīvotājiem
11/2016 "Par grozījumiem Durbes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā" "

Durbes novada domes 2015.gada saistošie noteikumi


Saistošo noteikumu Nr. Nosaukums Saistošie noteikumi / piezīmes
1/2015 Durbes novada domes 2015.gada budžets
2/2015 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
3/2015 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izteica iebildumus
4/2015 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā
5/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets
6/2015
Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.1/2015 "DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA BUDŽETS" "
7/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets"
8/2015 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
9/2015 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
10/2015 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošos noteikumos Nr.1/2015 "Durbes novada domes 2015.gada budžets"


Durbes novada domes 2014.gada saistošie noteikumi
 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
1/2014  "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
3/2014
4/2014 Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi
5/2014 "Par licencēto makšķerēšanu Durbes novadā "
6/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3.2014 " DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.BUDŽETS"
7/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
8/2014 "Par pabalstu mācību uzsākšanai pirmklasniekiem"
9/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3/2014"DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS""
10/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošos noteikumos Nr.1/2014 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā"
11/2014 Grozījumi 2012.gada 29.novembra Durbes novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.6/2012 "Par svētku pabalstiem Durbes novadā"
12/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3/2014"DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS""
13/2014 "Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.3/2014 "DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS""
14/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"
15/2014 Grozījumi 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 "Durbes novada pašvaldības nolikums"Durbes novada domes 2013.gada saistošie noteikumi
 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
10/2013 "Par neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Durbes novadā"
11/2013 "Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Durbes novadā
14/2013 "Durbes novada saistošo noteikumu Nr.8/2010 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā"" grozījumi
17/2013 "Par grozījumiem "Durbes novada domes un tās pakļautības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu noteikumi."
18/2013 "Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Durbes novadā."
21/2013
  • Durbes novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmums Nr.175 "Par deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu"      
  • Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.2.3.35/95    
25/2013 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā notiek bērnu reģistrācija uzņemšanai un uzņemšana Durbes  pirmsskolas iestādē "Ābolītis"
29/2013 "Par Durbes novada pašvaldības palīdzību audžu ģimenēm"


Durbes novada domes 2012.gada saistošie noteikumi
 

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
4/2012 " Par personu aprūpi mājās Durbes novadā"  (KONSOLIDĒTS)
6/2012 " Par svētku pabalstiem Durbes novadā " (KONSOLIDĒTS)


Durbes novada domes 2011.gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
16/2011 Precizējumi Durbes novada saistošos noteikumos Nr.16/2011 ‘’Par Durbes novada pašvaldības autoceļu klasēm’’


Durbes novada domes 2010.gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
5/2010 "Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Durbes novada administratīvajā teritorijā"
7/2010 ‘’Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Durbes novadā’’(KONSOLIDĒTS)
8/2010 ’Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā’’
15/2010
16/2010 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību"
23/2010 Durbes novada sabiedriskās kārtības administratīvās atbildības noteikumi (KONSOLIDĒTIE) 


Durbes novada domes 2009.gada saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr. Saistošie noteikumi
16/2009

 

INFORMATĪVIE DOKUMENTIIZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību