top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

(lasīt...)
Saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz 2020.gada 14.aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. Informējam, ka Durbes novada pašvaldība saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” šajā periodā atcēlusi visus pašvaldības organizētos publiskos kultūras un sporta pasākumus, bet Ata Kronvalda Durbes pamatskolā tiks nodrošināts attālināts mācību process.

AICINĀM DURBES NOVADA IEDZĪVOTĀJUS IEVĒROT PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS, IESPĒJU ROBEŽĀS NORĒĶINUS VEIKT ELEKTRONISKI UN SAZIŅAI AR PAŠVALDĪBU UN PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM LĪDZ 14.APRĪLIM IZMANTOT TELEFONU VAI E-PASTU!Aktuālās informācijas vietnes par COVID-19:
https://mk.gov.lv/
https://vugd.gov.lv/
https://spkc.gov.lv/lv/
http://vp.gov.lv/
http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
 

No 18.marta ir ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cilvēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un kuriem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
 

Līdz ārkārtas situācijas atcelšanai 253 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās klientus apkalpos pēc pieprasījuma

(lasīt...)

Kurzemes reģiona pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kuras no 2020.gada 18.marta klientus apkalpos pēc pieprasījuma
Durbes novadā :


Durbes un Lieģu pasta nodaļas strādā saskaņā ar noteikto darba laiku.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vieta Tālruņa numurs pasta pakalpojumu
pieteikšanai klienta dzīvesvietā
Dunalkas pakalpojumu sniegšanas vieta 27896511
Vecpils pakalpojumu sniegšanas vieta 27896511
 

 

 

Par Uzņēmumu reģistra klātienes pakalpojumu izmaiņām reģionālajās nodaļās

(lasīt...)
 


SPKC sagatavojis informatīvu video par COVID-19 

Video latviešu valodā atvērt ŠEIT


 

Pārcelts nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņš

 
               Ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, Durbes novada dome ir pieņēmusi lēmumu pārcelt 2020.gada I ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu no 2020.gada 31.marta uz 2020.gada 15.maiju. Tas nozīmē, ka līdz 2020. gada 15. maijam par 31. marta maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.
Pieņemtais lēmums attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri maksā nodokli par Durbes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
            Likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pants paredz, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

 

 

Nosūtīti maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadam

 
            Durbes novada domes Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļa informē, ka ir nosūtīti maksāšanas paziņojumi par nekustamā īpašuma nodokli 2020.gadam.
Maksāšanas paziņojumi nodokļa maksātājiem tika nosūtīti uz nodokļa maksātāju deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu kā vienkārši pasta sūtījumi vai, ņemot vērā nodokļa maksātāju pašvaldībā iesniegto informāciju, uz elektronisko pastu.
        Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļa lūdz nodokļa maksātājus pārliecināties par  maksāšanas paziņojumu saņemšanu. Ja maksāšanas paziņojums nav saņemts, lūdzu informēt Finanšu un nekustamā īpašuma nodaļu pa tālruni 63484985 vai e-pastu: kristine.dike@durbe.lv;   iveta.eglija@durbe.lv.
         Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī, ja nodokļa maksātājs nav informējis par maksāšanas paziņojuma nesaņemšanu, maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā 22.martā, atbilstoši likuma “Pa nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1. daļai.
Informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 11.daļu un pārejas noteikumu 53.punktu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. 


Aicina pieteikties nozīmīgu kāzu jubileju gaviļniekus 


Durbes novada pašvaldība turpina realizēt brīvprātīgo iniciatīvu un godināt iedzīvotājus nozīmīgās kāzu jubilejās. Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” , ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves  50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju.
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves kāzu jubileju, lūdzam pieteikties, uzrādot laulības apliecību (iesniegumu var iesniegt arī ģimenes locekļi).
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves 50, 55, 60, 65, 70, 75 gadu kāzu jubileju, sākot ar 2020.gada 01.janvāri.
Pieteikties iespējams:

Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads). 


Aicina ievērot drošību gāzesapgādes objektu aizsargjoslās 


  Durbes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli. Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē par dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām un saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā. Akciju sabiedrība aicina iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto informatīvo materiālu par drošības ievērošanu. Lasīt...  

 


 

Aicina uzņēmējus izmantot īpašos noteikumus, reģistrējoties dalībai “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020” 

 

Aicinām uzņēmējus izmantot iespēju un pieteikties Kurzemes reģiona lielākajā uzņēmējdarbības pasākumā un iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas notiks nākamajā gadā 3. un 4. aprīlī Olimpiskajā centrā “Ventspils”, Ventspilī. Līdz 2020. gada 15. janvārim piedāvājam īpašus Agrās pieteikšanās nosacījumus dalībniekiem. Lasīt vairāk... 
 

 No 2020.gada mainīsies tarifs par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā 
 

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no 2020.gada 1.janvāri celsies dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā. Attiecīgi mainīsies arī „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Par atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad būs jāmaksā 54.96 eiro bez PVN par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz 50,00EUR/t. Lasīt vairāk... 
 


 

Jaunas iespējas baudīt dabas objektus Kurzemē un Lietuvā

 

Š.g. 31.oktobrī noslēdzās projekts “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen). Projekta ietvaros Durbes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot skatu torni, atpūtas laukumu un stāvlaukumu blakus Durbes ezeram.  Lasīt vairāk...
 Atjaunoti stādījumi Dunalkas parkā 


Arī šogad Durbes novada pašvaldība piedalījās “Meža dienās 2019” – Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību darbi parkos”. Durbes novada pašvaldība šogad lūdza finansējumu Dunalkas parkam, jo projekta mērķis bija veco parku stādījumu atjaunošana. Lasīt vairāk... 

Fotogalerija

 


 

Apstiprināti
publiskās apspriešanas  “Par Durbes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” rezultāti un pieņemts lēmums 
 

27.jūnijā, Durbes novada domes sēdē tika apstiprināti publiskās apspriešanas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem Durbes novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma - nelikvidēt un negrozīt Durbes novada administratīvās teritorijas robežas un neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto variantu par pašvaldību skaita samazināšanu no 119 līdz 35 pašvaldībām. 

Apskatīt Durbes novada domes lēmumu 
 


a

Pašvaldība vēlas rast risinājumu Dunalkas skolas ēku turpmākajam pielietojumam

       
       2018./2019. mācību gadam noslēdzoties savu darbību beidza A.Spāģa Dunalkas pamatskola un līdz ar to skolas ēkām ir nepieciešams rast jaunu pielietojumu.
Durbes novada pašvaldība lūdz izteikt priekšlikumus, kā bijušās skolas ēkas (divas ēkas, palīgēkas un pieguļošā teritorija) varētu tikt izmantotas nākotnē.
Pašvaldība arī aicina atsaukties uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas vai citus interesentus kuri varētu un vēlētos izmantot ēkas.
 
Priekšlikumus varat iesniegt Durbes novada domē vai pagastu pārvaldēs, kā arī sūtot uz e-pastu dome@durbe.lv.
Interesentiem lūdzam vērsties Durbes novada dome kancelejā. 


Ēku fotogrāfijas 
 

 

 

Uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 


Izmantosim atkritumu šķirošanas konteinerus 

 

  Durbes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus un bez maksas tos izmest ikvienam brīvi pieejamos atkritumu šķirošanas konteineros. Lasīt vairāk... 


 


Durbes novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 

 

Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar lauksaimniecības konsultanti ir uzsākusi Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī konsultantam būtu precīzi Durbes novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu aiva.kasparovica@llkc.lv  

 


 

Durbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Šajā dienā nav neviena notikuma.

 

31.jūlijā un 1.augustā notiks 
 1. VISPASAULES DURBENIEKU SALIDOJUMS !!
!
Mainīts Durbes novada būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks - turpmāk trešdienās no plkst.9 līdz plkst.13


Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī un koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, Durbes novada būvvalde līdz 14.04.2020. pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē! 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību